БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом 2021

Крайна дата: 2021-09-30

Община Лом и Народно читалище „Постоянство 1856” – Лом обявяват Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом 2021 (петнадесето издание). За трета поредна година ще има и конкурс за поезия. Условия за участие:
• конкурсът е анонимен;
• литературен жанр – разказ или стихотворение, които не са награждавани на други конкурси;
• до три разказа или три стихотворения в три екземпляра;
• размер на разказите – до 5 машинописни страници, а на стихотворенията – до 1 страница;
• възраст – от 14 до 35 години. 
Материалите да се изпращат в плик на адрес:
3600 гр. Лом, ул. „Славянска” № 1, Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство 1856” – Лом до 30 септември 2021 г. За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на имейл: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66472. Необходимите сведения за участника (име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, телефон за връзка) да се поставят в отделен плик. 
Ще бъдат присъдени три награди за разказ и три награди за стихотворение:
I награда – 200 лв.;
II награда – 150 лв.;
III награда – 100 лв.
Ще има и специална награда за участник от Лом. Наградите се осигуряват от „Ломско пиво”АД.
В рамките на Националния литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2021 ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „Моят роден град Лом”, в който могат да участват ученици от Община Лом на възраст до 18 години. За този конкурс върху плика добавете: (За есе). Важат същите изисквания, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и обявяване на резултатите.
Ще бъдат присъдени три награди:
I награда – 100 лв.;
II награда – 50 лв.;
III награда – 30 лв.
Резултатите от двата конкурса ще бъдат обявени на 18 октомври 2021 г. на сайта на Община Лом. Наградите ще бъдат връчени на 21 октомври 2021 г.