БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

140 години от Освобождението на Българияот турско робство

                   СЛАВЯНСКО ДРУЖЕСТВО В  БЪЛГАРИЯ

             София, ул. „Славянска”- 6, тел. 02/988 27 06

                                    Факс: /359 2/ 988 27 06

                                                                        e-mail:slavsociety@ abv.bg      

 

 

                                                    С  Т  А  Т  У  Т

                                   за  провеждане  на  национален литературен  конкурс

                          „140 години от Освобождението на Българияот турско робство”

 

 

                Славянско дружество в  България, обявява  национален литературен  конкурс  на тема „140 години от Освобождението на България  от турско робство”,  за написване  на  стихотворение, разказ, очерк, есе, както и документални материали, свързани с личности,  /включително снимки, публикации в регионални периодични издания, лични архиви/.

              Наградените участници ще бъдат отличени с диплом

              Във всеки  жанр  ще бъдат връчени  награди по възрастови  групи

 

Няма ограничение за броя на творбите по жанрове, представени от един участник.

Първа възрастова група –от 7 до 10 год./ 1-4 клас/

               Втора възрастова група –от 11 до 14 год./5-8 клас/

               Трета възрастова група – от 15 до 18 год./9-12 клас/

               Четвърта възрастова група –над 18 год.

               Литературните творби ще бъдат оценявани от жури, подсигурено от  Славянско дружество в България.

                Срок за представяне на творбите: от 1 юни до 15 октомври 2018г./важи пощенското клеймо за материали,изпратени по пощата/ .

                 Всеки автор следва да посочи : три имена , възраст, жанр,точен адрес и телефон за контакт.

                Журиране: 15-25 октомври 2018г.

                Обявяване на резултатите и връчване на наградите:7.11.2018 г.

                Материали за участие изпращайте на адрес:гр.София 1000 ул.”Славянска” №6 - Славянско дружество в България  -за конкурса „140 години от Освобождението на България от турско робство”  или  на e-mail: slavsociety@abv.bg      

                Конкурсът се провежда с активното участие на софийските читалища :

                НЧ „Христо Смирненски-1945”- тел.952 06 42 – Веселина Иванова

                НЧ „Райко Алексиев-1947” –т.952 57 61 – Слава Павлова

                

                                                                                 

               

 

 

           


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)