Електронен журнал
Фондация "Буквите"
Авторски център
КНИГИТЕ
Издателство "Буквите"
Книжарница
E-книги
  ■ Правила  ■ Форум   ■ Помощ  ■ Контакти ■ Пишете ни   ■ Поща  ■ Връзки
    
Фондация "Буквите"  
Конкурси
Жени и вино, вино и жени
  Жени и вино 2004
  Жени и вино 2005
  Жени и вино 2006
  Жени и вино 2007
  Жени и вино 2008
Ирелевант
  Ирелевант 2007
  Ирелевант 2008
Ден на белия бастун
  С музиката виждам'2003
  Равни възможности'2007
Други конкурси
  Магията на Буквите
  Конкурс за фантастичен роман "Дивва'2005"
  Конкурс за фантастичен разказ
  Конкурс за сценаристи
Проекти
  Антология "Буквите"
  София в книгите
  Критични вибрации
 

Конкурс за написване на песен или есе на тема "С музиката виждам"

СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ "ЗРЕНИЕ" продължава традицията си от миналата година и обявява съвместно с “Буквите” конкурси за написване на песен или есе на тема: "С музиката виждам".
Конкурсите са посветени на международния ден на хората с нарушено зрение "Денят на Белия бастун" - 15 октомври 2003 г.
В тях могат да участват хора с и без зрителни увреждания.Условия за участие

1. За песен:
1.1. Един участник може да участва с не повече от две песни - текст, музика и изпълнение;
1.2. Песните да не са звучали или участвали на други конкурси до момента;
1.3. Демозаписите да се изпращат на аудиокасета или компактдиск;
1.4. Към касетата или диска да се прибавят текста(текстовете) на песента (песните), трите имена, ЕГН., адрес и телефон за връзка на участника (ако е група - имената на членовете от групата).

2. За есе:
2.1. Един участник може да участва с едно или две есета;
2.2. Есетата да не са участвали в подобни конкурси до момента;
2.3. Да не са повече от 2 машинописни страници;
2.4. На отделен лист да са написани трите имена, ЕГН. адрес и телефон за връзка на участника;
2.5. Творбите да се изпращат в 3 екземпляра (ако се изпращат по пощата);
2.6. Не е желателно есетата да са написани на ръка, а на компютър или пишеща машина.

Наградените в конкурса:

1 място - Калина Йоткова Йотова
2 място - Цветомир Венциславов Найденов
3 място - Николай Ангелов Нетов

Поощрения
Горяна Иванова Търницова
Лиляна Росенова Янкова