БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


929. Планиране и проучване

Колкото и странно да изглежда, планирането на производството на една книга се започва отзад напред. Първо се задава въпросът: „Има ли кой да прочете тази книга?“.

Целевата група е много важна, защото всичко в книгата – от сюжет до художествено оформление – е подчинено на вкусовете, интересите и търсенето именно на тази целева група. Тук все още не говорим за пазарен успех. Но моля Ви, отговорете си на простия въпрос: „Какво искам да кажа с тази книга на читателите?“ и „На кои читатели моята книга ще заговори?”.

Повечето автори изобщо не мислят за това. Давам за пример един есемес, който ме събуди една сутрин. Авторът обясняваше, че има ХХХ стихотворения, че е приятел на този и този и защо да не го издам, тъй като той не можел да си го позволи.
Въпреки че от години пиша статии по темата, установявам, че авторите имат някаква много идеализирана представа за книгоиздаването.

Те смятат, че трябва да дадат някакви стихове на издателя, а той набързо да се впрегне да направи от тях книга, да я издаде, да ѝ направи пищна премиера и да даде на автора стотина бройки да раздава на приятели. Защото всъщност, като се говори за издаване на книга, авторите си представят точно това – как вадят една книжка, надписват я с един дълъг автограф и я подаряват на поредния фен.

Това никога не е било вярно. Дори и в ония социалистически години, когато властта даваше мило и драго за писателите, само и само да си мълчат.
Но нека се върнем към предварителното планиране.

 

Практически съвет

Дайте си сметка какви са стиховете Ви като съдържание, какви истории и преживявания са породили написването им. Например писали сте стихове, в които Вашият лирически герой се бори със своята първа интернет зависимост. Той/Тя изживява своите първи любови и раздели в края на кабела. Търси начини да се завърне към реалността. Проучете по-подробно въпроса. Първо – етапите на пристрастеност. Второ – възрастовата група, която е най-потърпевша и към която по всяка вероятност принадлежите. Трето – посланията, които ще отпратите към читателите. Четвърто – има ли вече написани книги по тази тема.

„Сто стихотворения – стихосбирка“ е максима, която е абсолютно неправилна. Книгата трябва да има сюжет, послания и идеи, адресирани до точния читател.
Чак тогава се замислете за издаване (независимо на чии разноски). Стотината стихотворения са само тухлички, от които ще построим сградата. На първо място трябва да имате готовия продукт – книгата.

 

А книгата се прави по определени правила.

  • тя трябва да има основна идея;
  • между произведенията в нея трябва да има логическа връзка; 
  • дори стихотворната книга има сюжет;
  • конкретни послания към читателя; 
  • поетично заглавие, което да отговаря на темата и да вълнува; 
  • целева (целева) група: Към кого е насочена Вашата книга, кой ще е нейният купувач? – за да разберем как да я оформим художествено така, че да е по-привлекателна за потребителската група, към която е насочена;

2015-07-11