БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


924. Как да не откраднат ръкописа ни в издателството

Най-простият отговор е: „Просто не го изпращайте!“.

Подробният е доста по-сложен. Според Закона за авторското право и сродните им права, авторството върху текста възниква в момента на създаване на произведението.

Т.е. за да е Ваше произведението, не трябва да ходите да го регистрирате никъде, в никакво учреждение. Това обаче има една уловка – все пак ако си държите това произведение в чекмеджето и не го показвате никъде, не можете да докажете първенство, ако някой напише нещо подобно. Затова се приема, че авторството на произведението възниква при първото му публикуване, дори ако това е прочитане пред няколко пълнолетни граждани.

Доказването на авторство върху произведението е добре разработен процес. Най-добрият вариант е публикуване в книга или в медиите (желателно печатни), но и извън това има множество варианти, най-популярните от които са заверка при нотариус или самоизпращане по пощата.

 

Всъщност по-интересният въпрос е какво значи „Да ми откраднат“?

Ако се притеснявате, че издателството ще издаде Вашия ръкопис, без да сключи договор с Вас и да Ви изплати нужното възнаграждение, това е напълно излишно. В момента всяко издателство е затрупано с ръкописи за издаване и е трудно да избере кои точно да отпечата, та камо ли да тръгне да издава книги с неуредено авторство.

Още повече, че в сегашното състояние на пазара, активността на автора и неговият диалог с читателите е важен за продажбите. Чисто юридически, проблемът е решен в Закона за авторски права и сродните им права. Авторът, чието произведение е откраднато, завежда Граждански иск и вероятността да спечели делото е 99%, ако може да докаже авторството си по някой от гореописаните начини. Затова такива кражби отдавна не се извършват. Тези неща се правеха в началото на книгоиздаването през 90-те години. Сега практически няма смисъл да се прави това, още повече че много автори дават мило и драго да бъдат отпечатани дори и без хонорар.

Друг е казусът, ако някое издателство отпечата книга на автор, който е включил части от чужди произведения в предложената за печат книга. Понякога, ако това са известни текстове, издателите могат да го установят, но в повечето случаи става въпрос за текстове, взети от интернет, върху които не може да има постоянен мониторинг.

Затова при издаването на книги изрично се включва текст от типа:

„АВТОРЪТ гарантира, че притежава авторските права върху произведенията“.


2015-07-11