ИЗДАТЕЛСТВО "БУКВИТЕ'

Типове издавани книги от български автори

Пътят на книгата | Иван Богданов

Преди да тръгнете да издавате Вашата книга, помислете какво точно очаквате да стане с нея и къде бихте я продавали.

 

Най-общо книгите, издавани от български автори, могат да се разделят на три вида:

1. Събрани/избрани съчинения

Това е най-често срещаният вид книги. Авторът е писал в продължение на няколко години, след това е събрал стиховете/разказите си в една книга. В зависимост от честотата на издаване, това са или подбрани през годините неща, или събрани от последния едно-двугодишен период. Рядко, обаче, такива книги имат някаква концептуална цялост.

Продажбите им до голяма степен зависят от известността и личните усилия на автора. Рядко се продават екземпляри на хора, които не познават автора – лично или чрез интернет.

Рекламните послания най-често са от типа – „новата книга на…".

Целевата група е неопределена, авторите често не могат да дадат отговор на въпроса „Кой би купил тази книга?“

Такива книги основно се самофинансират, като търсената цел не е продажбата им, а по-скоро достигане на посланията на автора до читателите.

 

2. Първи опити

Това е подразделение на горния тип. Обикновено това са романи или друг вид обемна проза. Авторите са работили сериозно върху текста – понякога една, понякога две–три години.

Основният недостатък в този случай е, че липсва всякаква представа за търсенето на пазара. Често книгите са аморфни – не са насочени към определена целева група, не е използвана нужната лексика и търсени теми. Авторите са писали, както усещат писането, без специални проучвания на пазара. Известна част от тези книги са на добро художествено ниво, но преди да се пристъпи към издаване, трябва да се направи маркетингово проучване – каква аудитория би се заинтересувала от тази книга, в какъв обем, в каква възрастова и ценова група попада книгата и много други подробности.

Друг основен проблем е неразбирането на самите автори от нуждата да участват активно в процеса на реклама на книгата. Те смятат, че са свършили своята работа с писането, а налагането на книгата (и изграждането на името им) е работа на издателствата.

Това е една от причините такива книги трудно да се приемат за печат, особено ако не е ясно как би издържал авторът на дългия стрес покрай продажбите на книгата.

Обикновено такива книги се самофинансират, с цел изграждане име на автора.

 

3. Професионално написани книги, подготвени за пазара

Авторите от тази група работят професионално – т.е. пишат, за да получат финансови постъпления от книгата. Обикновено писането на подобна книга се предшества от сериозни проучвания (от тях или от издателя им) на търсенето на пазара – модни тенденции, търсени тематики, възрастови целеви групи и други.

Самата книга се пише според групата, за която е предназначена – със съответната за нея лексика, интересуващи ги тематики и други.

Това не е първа книга на авторите, те вече са се утвърдили като имена, имат яснота за процеса на продажба, а често имат и изградена вече фен група. При добре изграден маркетингов план, книгата се очаква като събитие още преди издаването ѝ, често има рекламни трейлъри и тийзъри, често дори има и предварителни продажби („на зелено“).


2015-07-11

 

 

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)