БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


918. Как да издадем книга

„Накъде върви светът. Младите не слушат старите и всеки иска да напише книга.”
Най-старият запазен египетски надпис

Над десет години имаме успешна издателска дейност. Всеки ден ми се налага да отговарям на множество въпроси, свързани с изработването, разпространението и рекламата на книги – най-общо, да описвам пътя на една книга. Това ме мотивира да систематизирам въпросите Ви и да се опитам да им дам отговори в рамките на тази книга.

Интернет създаде много възможности за комуникация. Литературните сайтове, форуми, блогове и останалите начини за споделяне дадоха възможност за развитие на латентните способности за писане у всеки желаещ. Повечето автори бързо натрупаха обем произведения и пожелаха да ги видят отпечатани на хартия.

Развитието на съвременните технологии, масовостта на персоналните компютри, въвеждането на големите дигитални принтери направиха отпечатването на книга един сравнително лесен и относително евтин процес.

Искам още в началото да внеса едно уточнение – между отпечатване и издаване на книга има много голяма разлика. Повечето хора си представят процеса по следния начин – „Имам тук едни произведения (най-често стихотворения, към 80-100), подредени по дати на писане – то там редактор... хубаво е да има, ако можете да уредите някое голямо име – плащам си, но да не ми пипа и буква от произведенията. Е, добре де... пооправете там запетайките, че не ги научих тия неща”.

Това не е книга. Това е обикновен книжен архив. Особено ако се подлъжете по линията – „Той тука един приятел ще ми направи предпечата и ще потърсим някоя евтина печатница”.

За такива книги се е наложил терминът „Самиздат”. Много рядко подобни начинания имат успех извън ограничената приятелско-роднинска среда. И точно техните автори са основни поддръжници на тезата – „български книги не се купуват”.

Книгата е търговски продукт. Това схващане беше разрушавано през годините на социализма. Реализацията на книгата, както и полагащите се хонорари, не бяха на базата на пазарните закони. Това доведе до силно изкривяване на понятията и постоянното очакване на дотации от страна на държавата и/или неправителствени организации. Тепърва, малко по малко, най-вече под въздействието на неумолимите закони на търсенето и предлагането, този начин на мислене бавно се променя.

 

Издаването на една книга е сложен процес, включващ отговори на въпросите:

1. Какво искам да кажа с тази книга на читателите?

2. С кои произведения мога да направя това?

3. Към кои читатели е насочена тази книга?

4. Как да стигне тя до тях?

Отговорите на тези въпроси са дело на общата работа между автор и издател. Издателите обикновено са по-опитни, познават пазара и могат да преценят какви са шансовете на една книга – затова е полезно един автор, особено начинаещ, да се вслушва в тях. От друга страна, авторът е създател на продукта, който ще се продава и именно неговият талант ще осигури продаваемостта на книгата.
 

Как все пак да издадем книга?

Известна шотландска рецепта за печен заек започва така: „Първо уловете един заек...”.

Първо подгответе произведенията си. Наберете ги в WORD, форматирайте ги, за да са удобни за четене, изчистете, доколкото Ви е възможно, правописните и граматически грешки.

Постарайте се да си отговорите на горните въпроси и се подгответе за среща с първия си читател – ИЗДАТЕЛЯ.

 


2015-07-11