БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


1073. Призрачен писател – що е то?

Оказва се, че това е доста добре платена професия и за нея са подходящи талантливи творци, които остават доброволно неизвестни и анонимни за широката читателска публика. В творческите среди те са много добре познати и търсени  - както от неизвестни, така и от популярни автори. Защо?

Призрачният писател притежава способности и качества, правещи го необходим и незаменим в определени специфични литературни ситуации. Дори прочути автори като Александър Дюма са имали не един, а по няколко такива творци в екипа си. Търсенето на услуги от този тип творци се появява в случаи, когато писателят няма време, желание или способност да напише сам всичко в творбата си. Или пък не е писател, а иска да разкаже своята история така живо и качествено, че да предизвика интереса на широката читателска аудитория.

Най-често услугите на този тип творци се търсят при списването на мемоари на известни публични личности, тъй като те самите не са пишещи. Тогава Призрачният писател взема историята, записана или разказана от съответната личност, и я оформя според изискванията му, запазвайки спецификата на изказа, стила, лексиката, особеностите на личностното мислене и говорене. Това никак не е лесно – изисква се богата езикова култура и талант, за да се влезе в чужд стил на изказ или мислене дори. Правописната култура и владеенето на граматичните норми се подразбира от само себе си.

Когато става въпрос обаче за роман, а не романизирана биография или мемоари, Призрачният писател може да бъде поканен да участва само в откъсите, затрудняващи автора – диалози, пейзажни описания, вътрешна реч на героите или др. Възможно е такъв творец да има за задача да описва единствено битките в исторически роман или да е създател на „горещите“ сцени в любовен текст, защото умее да го прави много по-добре от публичния автор.

Кога творецът да прибегне към този вид услуга? Когато не може да се справи сам или среща трудности. А и може да си го позволи финансово.

Кои други качества освен изброените вече правят един Добър творец подходящ за Призрачен писател (който може да бъде и поет). Освен изброените – безспорен талант, умение да „влиза в кожата на друг стил“, висока езикова, граматична и обща култура, той задължително трябва да бъде коректен и дискретен не само вътре в литературния текст, но и извън него.

Защо един талантлив творец би желал да работи това, отказвайки се от славата  и светлините на известността? Причините са много, но може би най-основните са две – добро и сигурно финансово заплащане, от една страна, и спокойствие – от друга.

Струва ли си да остане анонимен безспорно талантлив писател, решавайки съзнателно да бъде Призрачен и никога да не усети сладостта, но и отровата на публичната популярност? Въпрос на личен избор… или липса на суета.

 

 

 

 


2017-11-30