БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

1059. Бета читател

За книгите и хората | Илияна Каракочева /Ина Крейн/

Алфа или бета читател (четец) е термин, който напоследък все по-често се споменава в литературното пространство. Той е своеобразен синоним на израза пред-читател (пред-четец) и от самото наименование става ясно, че е някой, който има възможността (заедно с удоволствието и отговорността) да прочете нов текст преди останалите, влизайки в ролята на негов доброволен критик и тестер. Обикновено е непрофесионален любител на литературното слово, четящ писаното произведение (в повечето случаи художествена литература), с намерение да прегледа много внимателно материала. Целта му е да открие евентуални пропуски по отношение на правописа, пунктуацията, изказа, да сигнализира за пропуските и да съдейства за тяхното отстраняване, преди да е стигнал текстът до издател или редактор. Освен идеята така да се повиши нивото на граматична правилност, правопис и изказ, задачата на бета читателя може да бъде след прочитане на творбата да даде и предложения за подобряване на разказаната история, нейните герои или композицията ѝ. Бета четенето обикновено се извършва преди произведението да бъде пуснато на пазара или в медийното пространство като готов продукт. Бета читателите не са по принцип   професионални коректори, редактори или литературни консултанти, но могат да послужат като такива, ако авторът е избрал този начин да тества своето ново  художествено произведение.

Бета читателят или бета тестерът по молба на автора (или преводача) чете текста преди неговата официална публикация или дори преди редактора, отбелязвайки и изпращайки информация както за плюсовете, така и за минусите му. Повечето автори се обръщат към странични лица за предварителна оценка на произведението, молейки за тяхната преценка не само на сюжетните особености на творбата,  но и за откриването на фактологически грешки, особено ако действието не се развива в съвременността. Понякога включването на оценяване също е добра идея, ако творецът има силата да го понесе.

Кои могат да бъдат бета читатели? По принцип – всеки човек с интерес към въпросното произведение. Тънкостта е в това той да бъде обективен, да преценява безпристрастно и положителните, и отрицателните черти на произведението. Семейството не винаги е най-подходящият кръг от бета читатели,  тъй като много често е пристрастно. На принципа на случайния подбор в литературни сайтове пък  има  риск  както авторът, така и текстът да бъдат атакувани от тролове или хейтъри.

В литературната история известни творци са използвали като бета читатели най-близките си, доверявайки се на тяхната преценка. – Достоевски, Иван Вазов, Марко Марчевски и др. И все пак, докато в научната литература нещата са малко по-различни и в ролята на бета читатели влизат колеги учени от съответната научна област, аргументирано посочващи плюсовете и минусите на научния труд, давайки конструктивни идеи за подобряване, в областта на художествените творби всичко е много субективно.

Възможно е самото произведение да се публикува с уточнение, че е Бета версия, тоест, съдържанието още не е финализирано и може да бъде променяно, а книгата е пусната в медийното пространство, за да може всеки бета читател да изпраща информация за открити грешки, да коментира, да дава предложения и идеи, възникнали в процеса на четене. Това може да става на специално обособен за целта отделен линк, като коментари под текста или чрез попълване на анкетна карта.

Кога има наистина смисъл от бета читател и бета версия на произведението? Когато авторът иска непосредствен бърз диалог с потенциалните читатели, желае да провери какъв интерес има към произведението и няма нищо против да подобрява текста, да го доближи до вкуса на читателя, така че той после да се радва на по-широк кръг фенове, предизвиквайки  по-силен интерес.

Бета версиите бива отворени (публични), или затворени (с ограничен достъп). Това е и вид реклама на текста, затова трябва да се подберат внимателно и бета читателите. С какво биха могли да помогнат реално –  да дават идеи за заглавие, финал, развитие на героите? Да бъдат безплатни литературни консултанти? Всичко това е възможно само и единствено, ако бъдат подбрани правилно.

Грешно избраните бета читатели няма да помогнат нито на автора, нито на творбата, те по-скоро биха дали грешни сигнали на твореца и ще се получи обратен ефект – разочарование и отчаяние вместо позитивност и подобряване качеството на творбата.

Подходящи бета читатели би могъл всеки автор да намери в стойностни литературни групи или литературни сайтове, в които доброволци с качествен литературен вкус и с ясни критерии за добра литература биха могли да помогнат безкористно.

Авторът може да приеме това предизвикателство само ако е готов да претегля обективно изказаните мнения и да осмисля прецизно както положителните, така и отрицателните мнения. Не винаги само хвалби са добре за една книга – те могат да бъдат объркващ показател и да не отговарят на действителните качества на произведението.

Моят съвет към авторите, които ще прибегнат до използването на бета версии и бета читатели на своето произведение преди предлагането му за печат в издателство, е да предпочетат затворен (ограничен) достъп до текста. За целта могат да направят група, в която да поканят като тестер читатели хора, за които са сигурни, че имат добър литературен вкус и ще изкажат обективно мнение относно написаното. Така усилията и на автора, и на бета читателите няма да отидат напразно, а словесното пространство ще се обогати с нова качествена литературна творба, за която дълго ще се говори.

 

 

 


2017-10-11

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)