1020. Литературен консултант

Време за възкръсване | Илияна Каракочева /Ина Крейн/

Какво е литературен консултант? Какво точно върши и в какви случаи авторът се нуждае от неговото съдействие?

Обикновено това е тясно профилиран специалист с опит в областта на литературата, притежаващ теоретични знания и практически умения, с които да помогне на твореца при подобряването на вече създаден художествен текст – поезия или проза.

 Литературният консултант не е коректор – негова задача не е да коригира правописни, пунктуационни, граматични или технически грешки. Той не е и редактор – не се занимава с неточно изразяване, словоред, синтактични конструкции и т.н.

Не е и съавтор на произведението. Ако писателят очаква да му допише или пренапише текста, също е в заблуждение.

Литературният консултант има първо нелеката отговорна задача да изчете подробно предоставения текст, да му направи пълна диагностика и да започне екипна работа с автора по отстраняване недостатъците на творбата, запазвайки положителните постижения в нея, акцентирайки върху тях, като в същото време работи с писателя по премахване или намаляване на минусите в художественото произведение.

Консултантът е творческа личност с богато въображение, с широка обща и езикова култура,  с позитивна нагласа и към произведението, и към нейния създател.

В процеса на диалог с твореца литературният ментор дава идеи, съвети, препоръки на съдържателно, сюжетно или фабулно ниво, започвайки от развитието на действието (ако има слабости в него), преминава през уплътняване образите на героите и създаването на тяхна уникална специфичност (ако има проблем), стигайки до пейзажите, цитатите, постройката на отделните глави на романа например или търсене на по-подходящо заглавие за текста.

Особеното при работата с литературен консултанте равнопоставеносттамежду него и пишещия. Творецът не е длъжен да изпълнява всички препоръки и идеи, давани от консултанта, нито да преработва текста милион пъти само защото така му е казано.

Акцентирам върху думата „екипност“ в диалога между твореца и литературния ментор. Един консултант може да бъде идеален за даден творец и абсолютно неприемлив избор за друг.

Освен с идеи по съдържанието, героите, пейзажите, подреждането на частите на текста, той може да дава идеи на лексикално и интертекстуално ниво, така че произведението да бъде интересно и привлекателно четиво за по-широка аудитория.

С литературен консултант е добре да работят творци, които усещат, че имат нужда от страничен безпристрастен поглед към написаното от тях и искат да подобрят текста, но нямат достатъчно свои идеи за това.

Работата с литературен консултант не е задължителна. Когато авторът е сигурен, че неговият текст няма нужда от подобрение, или че може да се справи сам с „изглаждането“ на творбата, не прибягва до услугите на литературен ментор.

Естествено, ако творецът е решил да работи с някого, за да подобри своята творба, бих препоръчала внимателно да направи своя избор, съобразявайки се със спецификата на произведението, уточнявайки конкретно от какво тя има нужда, за да се превърне в наистина интересно четиво.

След това да се спре на добър специалист в областта на художественото слово, с умения за добро диалогизиране, с позитивна нагласа към творбата и с доказани постижения.

Накрая да се въоръжи с търпение и да започне работа. Защото с или без литературен консултант, когато един творец горещо желае неговата словесна рожба да бъде на ниво, това е задължително.


2017-05-19

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)