Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  »здател€т - първи читател
  ¬ие сте написали най-страхотната книга в света. ѕоне във ¬ашите очи. » в очите на майка ¬и, ко€то, от както € чете,  вс€ка сутрин ¬и прави баница. ÷€лата рода също € хареса и се решава, че тов
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от daisy
 
Ѕездушно
 ошмарици
....
Ѕ€ла грива на поточе
—амоƒива и «мей √ор€ну-ѕланине-ќгн€вец...
—талактитена
ѕаднало гнездо
—ин€ пустин€, жълто море
¬ечерта се вози изморена в автобуса
ѕоловинчати пътища
ўе срещнеш ли...
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   ÷ветелина јнтова(Daisy)>–ј« ј«»>—амоƒива и «мей √ор€ну-ѕланине-ќгн€вец...  
—амоƒива и «мей √ор€ну-ѕланине-ќгн€вец...
  ÷ветелина јнтова (Daisy)
  –аздел: –ј« ј«»  

—амоƒива и «мей √ор€ну-ѕланине-ќгн€вец
» рождение —онце и ћ€сац со звезди
«орница и ¬ечерница на челo


—амоƒива √ор€ну продума:

- «мее ми √ор€не-ѕланине, зáщо си ми змее дор триста хали поканиле. «наам, че твои хали-авери най са ми хали пи€нце, най като хали си пиот. ўо ми ги либе довади?

√ор€не длибоко се погледна - от мъдри дървье до гора непрогледна. ѕа са замисли. ѕа ми затагува. —амоƒива си прегърна, па си умно замъдрува:

- ѕиле нощно фърковато, мое цвете връз душата, €зе като коч да пием, чак от сéрдце ми се кине. ѕи€н
ац да съм, дор не съм, ке винце у глава ми не увира. язе со тристате хали-авери сеги либов по тебе си празнувам.

***

 оги било време оно, йедно йе жáрило зъм€ жарило. …едно йе било сонце и тáко самотно йе било. “áко самотно ми било, че сичко со жар палило. “оги капки на река в горица нагоре най ми капали, от дъно на река съ обращали каплье па после към небо летели. “екла йе река нагоре оти сланце йе морило со огън и жупел от небесно сърце. “огива дальеко била сейменка планината, тогива било лудо горье жива рана по юнака.  оги жар-птица летьела помежду два св€та Ц они най ми били, мале, только сонце и зом€та. ѕрежье риба билá само мрена и фъркала по небата.

ћоре, туй йе било светь као не сум виждала нигде по зъм€та!!!

***

—амоƒива «мею кълнеше, кълнеше па си майку плакаше:

- ћале, небье мое
йединоко, що съм мале толкоз сирота, що ми росни дъждье не провади, вместо това ма мале на тоз пи€нац устави. ƒа бе мале ме йоще малка, живъ мъ уморила, що си ми тоз ѕланине кат рана уставила Ц тъй си —амоƒива плачуше, върба надоле ласкаеше као биле-смрътнице.

Ћелей
!  ак си «мейу мъдруваше, от √орье и ѕланинье смислье пиуваше, тáко ми се змею разсърди, као небье мрачно му се лице свъси, со облаци и мълниье гу набразди, па са вторачи на темнье и светли талази.

—ами му очи горееа, йедни факли-смъртници, живье пепел€нке-убийце со отрова €рост земичава, со бурье стращнье Ц сами дожд, самий лесь, сам
а градушка по тело на земл€ фърлена.

—амоƒива у сердце се тайно кръстеше, дъх на уста немаше Ц сал со очи
право у змеюви гледаше.

...и тогива грамотевице бливнаа из негови уста...

***

—вет бил обърнат
потому что йедин господар си имало, а слънце сичку на жерава обращало. “угива си рекла реката Узащо да си морим мрената, нал съм вода стремглава, защо нагоре ке пливам по байрьете, нал съм за плодовье родена, защо ке съхнем сланце по тебеФ. ѕа она си сърце претури и текнаа реките надоле - тáко как ми са мене видеа, коги € бех и жива, и мрена. –ека си гори напои, река си риба утчува, река со планинье се пребори па по тех надоле са пусна. 

***

...коги бливнааа грамотевицье из змеюви уста най ми —амоƒива не чуаше. ќна сал гледáше со страх на свое либе
и желно си плачеше со сълзи сухи по странье, тáко као река нагорейе си капл€ше.

«мею са йощ €доса, коги река от салзи загледа по лице на либе-самодивье.

- «áщо ми либе-самодиве
на пол€ни со дружки играш дор ми не даеш, диво, со хали душа да си отпущам Ц тъй си рече змею, па си огнище пусна, упусна си огнище он праву у дивино лице.

«мею √ор€не-ѕланине зáщо си на либе посегна со сичкиот разгорен огань, сички огън и жупел зáщо
фърли по самодивина душа. ќна со дружки по пол€нье йедно сърце, товойе со нейно, као пиле нежно пуща, √ор€не, че инак съ любов сфаща. »нък съ душа прогар€ со змеюво огнивце.

ѕосред оган йе —амоƒива седела самичка
, сал йедин й бил кахърот Ц как се змею ќгн€вец обича.

—амоƒива с
е мълком стопила под огн€вец на змею. …една й душа устала, како е било призрак над земл€.

 оги
она погледнала на покрив на къща видела жар-птице как се на паун обръща.

Ћитнала душа со белье криле на жар-птица па си при мати у небье отишла со змею у сердце, со дожд по крила, со болье как йе небе никог нье было.

***

ѕо врем€ коги река нагоре течеше йедно сонце й капки пиуваше, йедно йе било тáко како йе была йедна —амодива за зме.  оги река надоле затече па си у вода голема нагази она видела Ц що йе море и йе до колене, па она си заплива щастлива. —ал ми —олнечко заплака Ц он ье бил самотен без водата.

” времье оно
—веть был жив и тогава он родиль ћ€сац на зем€та.

Ќ
аший вет-ѕрироду зел един лучик из —онце и сделал ћесечина, да будь на небе двамина. ќни си станали първа либов и се разбрали, заедно да не изгр€ват на небе. » така сторили добро на сичко и на себе. ќни си били първи изгори, а техни звезди на чело най ми били «орница и ¬ечерница. —ите ора и сичку живье им път сторило као с колесница Ц они били заьедно мъдрье. ћати «емл€ и небе им дарове дариа. 

»
йедин био светь, йедна била земл€ со йедин муж Ц небо, йедна била река у морйе, со одно сонце издалеко, йедна была ћесечина со дружки звездье и тáко се сички умириа.

—ал он човекот си насред животу как дете стоеше, стоеше ужким думаше, па си хитруваше.

***

«мею си къщи устана самичок, па си огън угáси у очи и уста проклети. ќгнивец у зме€ гаснеше и он горье и планинье съзираше, и мъчно по либе си мислеше. “áко си на себе думаше, думаше йощ проклинаше.

- Ћибе ле, диво самичку, само дива же
но мо€, де си ми либе —амодивску, либе драго со ¬ечерница на чéло рóдена.

ќ
нуй времени волна —амоƒива, птица со жар у сърце негáсен между небо и ад си минуваше. ќна летеше както птица жарена, ала най си сърце пцуваше ще е оно кървило, що сърце йе следи оставл€ло по небе тáко као йе ранна «орница, по-после от йедин ад се раждало као йе била темна ¬ечерница.

…една птица со крила шарени, йедна птица со сърце у жар негáсена...

***

…един дан човеко са пробудил па си рекол:

-  аТв човек съм ази, € ти тука свет от днеска ке одиш по газа ми...

Ѕыл йе свет со светот, потом се човеко пробуди...

***

“ака йе была сказка про онце и ћесечина започнала со йедно дете човекот. ќн йе бил дете на либов свещенна, он йе бил всегда най-умен, но и только неразумен... …едно дете был он на земл€ и небе.

***

» тáко йе была сказка закончена за йедин змей ќгнивец что он быйл върл как жар была, а он не пон€л что жар улетает со птица.

***

áко йе бил свет, време оно, тако йе бьло све.
27 ёни 2003
 г.

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© ÷ветелина јнтова ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-07-01

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: –ј« ј«»
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
—амоƒива и «мей √ор€ну-ѕланине-ќгн€вец...
 
  ѕосещени€: 4608  ќтзиви: 3
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
20-07 ѕътища
19-07 јлманах "Ќова българска литература - ѕроза"
19-07 «а книгите и хората
19-07 јлманах ѕроза 2010
19-07 јромат на ёжен в€тър
ѕълен списък