Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
   ак да рекламираме книгата си или по-скоро - какво да правим с първи€ си роман?
  ѕродължаваме поредицата, ко€то една главна редакторка сполучливо нарече - „учим конкуренци€та на бизнес". —м€тах да не зас€гам тази тема, но последни€ месец получихме множество писма
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от kambanka
 
ѕоследни€т ден на „ерни€ “одор
Ѕитие
јнатоми€ на едно пътуване
ѕ – » “ „ ј « ј ѕ “ » ÷ ј “ ј „ ” ’
Ѕаба ми, √ъркин€та
¬енециански€ шал
ќчи
ƒонеси ми шоколад
ѕръстенът на ѕетра —лавовица
–Џ∆ƒј¬»Ў ј“ј ¬ƒќ¬»÷ј
 ладенецът
ѕриказка за Ѕлатната жена
ѕриказка за досадника
√робарска истори€
≈лена
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —тефка √руева ¬енчева(kambanka)>>¬енециански€ шал  
¬енециански€ шал
  —тефка √руева ¬енчева (kambanka)
  –аздел: –ј« ј«»  

ќт шала на ƒо€ б€ха останали само ресните. „ерни и лъскави, каквито веро€тно са били косите и. ѕоне така каза той. Ќе€ € н€ма. ќтдавна € н€ма. –ибар€т погледна към залеза, от който капеше мед. Ќ€маше и намерение да тръгва. ¬същност него никой не го очакваше. ќсвен котката, в тъмната му дървена къща на брега, всичко беше старо. ѕродънени€т креват, овехтелите тигани - нагорели отвън като огнището му. Ѕез хладилник и телевизор. »зстуд€ваше раки€та си в морето. —утрин се качваше на колелото и се връщаше отн€къде с огромна разнебитена кошница, пълна с плодове и зеленчуци, и баничка - за мен. “ук беше м€стото на съвършената пустош, в ко€то времето не се движеше. ѕлажът пред къщата му беше не повече от три метра и аз се търкал€х по него по ц€л ден с книгата си.

јз също не бързах. –овех с крака в п€съка и усещах как прониква между пръстите ми. ’ладен и ситен като готварска сол. «авирах се в него с неописума наслада, с€каш се сливах с частиците му. —мокините надничаха зад гърба ни като качулките на доминиканците, които той беше виждал с очите си във ¬енеци€. Ќебето леко притъмн€ваше и облаците плуваха осветени откъм гърба си от топенето на слънцето.

- “€, ƒо€, не беше обикновена жена. ћорска царица. Ѕеше на десет годинки като се по€ви в селото. — гарванова коса, почти до петите. ќт нищото дойде - каза го бавно и хрипливо, докато се опитваше да запали цигарата си без филтър. ќт тръстиките край морето... јз съм първи€т мъж в живота и. ќтсреща в залива. “ам б€хме за първи път заедно. «наеш ли, човек като започне да остар€ва и подробностите от миналото се по€в€ват. ¬сичко помн€. ћислех, че съм забравил.

ѕогледът му се замрежи, а в него се отраз€ваха тал€ните отсреща. Ѕавно дръпна от цигарата си, ко€то държеше само с два пръста, покафевели от никотина и десетките години на самота, прекарани в това толкова незабележимо м€сто. »сках да отида н€къде, където не живее никой. ќт шумотевицата, ко€то ме обграждаше в мо€ св€т, ме бе обзело желание да се изолирам. ќбщуването с безкрайно многото хора, които всеки ден идваха в редакци€та започна да ме изнерв€. ¬секи от т€х се чувства длъжен да ме зарине с проблемите си и това ме правеше все по-нечувствителна и пон€кога зла. ¬ъпреки това продължавах да попивам дребнавостите и еснафщината до мига, в който исках да изкрещ€ - оставете ме на мира. “очно тогава си взех отпуската и се метнах на колата. “ака попаднах на него. Ѕеше седнал на един огромен камък преди пет дни и спр€х, за да го питам дали съм хванала в€рната посока. ѕокани ме в къщата си и оттогава мълча като риба. «а сметка на това вече знам наизуст живота му. ¬секи път стига до ƒо€, но нещо го спира да продължи. “ой пак погледна към залеза. ѕарченце мида се заби с палеца ми ведно с кр€съка на н€каква чайка. 

- ѕон€кога си мисл€, че Ѕог е един огромен ва€тел, който е имал парче глина. –азделил го е на милиарди късове и им е вдъхнал живот. “ой дори не си е играл да измисл€ различни съдби. Ќачертал е единствено стартовата лини€. ќт там насетне всичко е оставил в ръцете на хората, по-точно на свободната им вол€. ƒори Ѕог не е предполагал, какво многообразие е създал. «амисл€ла ли си се? ¬секи миг от тво€ живот е един избор. ƒа вървиш по път€ или по тротоара, да се облечеш в синьо или в б€ло, да €деш само плодове или само месо? » това са най-простите неща, които правиш всеки ден. Ѕез съзнателно да се запиташ защо го правиш. “ова е големи€т проблем. ’ората все по-р€дко се питат защо избират именно това. “и имаш ли отговор?

ƒръпна леко от цигарата и се подпр€ на кол€ното си. ¬ маниерите и изтърканите му дрехи има нещо аристократично. Ќа н€колко пъти се улових да мисл€ за него като за мъж, с когото бих искала да бъда. „ертите му б€ха с€каш изсечени. Ќос, който израз€ваше силен характер, четвъртито лице, набола б€ла брада. — овехтели дънки и тенска, ко€то н€кога е била нова. ƒел€ха ни повече от четиридесет години във времето. ¬ началото ме подразни наставнически€т му тон, но после осъзнах, че н€ма как да бъде иначе. ќбърнах се по корем. 

- Ќ€мам отговор, но дори и да имах, какво от това? ћо€т отговор е само част от всички възможни.

- „овек тр€бва да има отговор за всичко. Ќо, за да имаш отговор, най-напред тр€бва да мислиш. “р€бва да имаш товар в главата си, а не бръмбари.  ато ƒо€.

Ѕеше го изоставила преди повече от тридесет години. “ръгнала с н€какъв мъж, който той наричаше ¬енецианеца. ƒушата му още сълзеше за не€. 

- Ќикога ли не € вид€ повече?

- ¬ид€х €. ¬ъв ¬енеци€. Ѕ€х сл€зъл от кораба, имахме н€колко часа престой. Ўл€ех се по улиците, когато € м€рнах в тълпата. ¬ид€х гърба и.  осата и. «атичах се и € настигнах. Ќа раменете си носеше онзи шал. √ледаше ме с големите си ококорени очи и нищо. ”смихна се и каза - ето, че се срещнахме пак.

—ивото около мен се сгъст€ваше. —таваше тъмно синьо. Ќ€какъв тиган се изтърколи в къщата му, веро€тно бутнат от котката. ѕотръпнах от звука. “ой пък пътуваше към онзи миг. Ѕ€лата му коса се откро€ваше. 

- “огава € хванах за ръцете и и казах, че никога вече н€ма да € изпусна. «а нищо на света. “€ се смеешe, както тук, на този бр€г. ќтведе ме през кривите улички в дома си. Ќ€къде близо до една катедрала около ко€то се навъртаха домениканци. »здърпа ме вътре и затвори врата с крак. ќще помн€ как € докосвах, помн€ мириса на т€лото и. ћиризмата на море и влага, ко€то влиза под кожата ти. ўе откраднем този час от мъжа ми, каза т€. » ми подари всичко, което сега имам.

ќчите му пак се наквасиха.

- ƒа търсиш себе си означава вечно да пътуваш. ƒали през времето или по пътищата, може да се поспори. Ќо и в едини€ и в други€ случай имаш шанса да разбереш не само себе си, но и другите. “ърсенето е за слабите, а аз съм слаб. —лабите не уме€т да избират. ƒа избереш е най-трудното нещо на този св€т. »зборът е прекалено сложен за слабите духом. —илните го прав€т още преди да са стигнали до него. ƒо факта, до мига на избора. “огава аз не избрах. ћожех да остана с не€, завинаги. Ќо ме беше страх.

¬ъздъхна и угаси цигарата. ѕлисъкът на вълните ме събуди от унеса. »сках аз да съм онази жена. Ћудата, непокорната, страстната. »сках да бъда това в този миг. »скаше ми се н€кой да ме обича толкова много, колкото можеше той. Ќенаситно, настървено, неистово.

- ƒойде с мен на пристанището и единственото, което ми даде бе този шал. “€ също не направи сво€ избор. јко е жива сигурно още ме обича. ”сещам го с гърдите си, когато н€кой те обича истински ти го чувстваш. ≈то тук, вд€сно от сърцето си, той сложи ръка върху слънчеви€ сплит. јко никога не си усещала тази болка, значи си прокълната.

√оспод винаги свързва душите на онези, които се обичат.
—илуетът на къщата тъмнееше и малко след това зад не€ изплува луната.  ато рисунка на треторазреден художник.

-  акво стана с шала и?

- ѕазех го. ƒоскоро го пазех. Ѕ€х много €досан веднъж и го разкъсах, на сто парчета, на влакна го направих. ќстанаха само ресните. “върди са като косата и.

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —тефка √руева ¬енчева ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-06-27

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от: Ѕогданов,
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4208  ќтзиви: 3
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
24-05 јнгелска страст
23-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
ѕълен списък