Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  —тил
   јко пишете за нещо сериозно, н€ма нужда да се вмъкват коментари от автор. —ъбитието само тр€бва да говори за себе си, иначе драматични€т ефект чувствително се намал€ва. ¬ същото време когато
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от kambanka
 
јнатоми€ на едно пътуване
Ѕитие
 ладенецът
–Џ∆ƒј¬»Ў ј“ј ¬ƒќ¬»÷ј
ќчи
ѕ – » “ „ ј « ј ѕ “ » ÷ ј “ ј „ ” ’
ѕръстенът на ѕетра —лавовица
√робарска истори€
ѕриказка за досадника
ѕоследни€т ден на „ерни€ “одор
¬енециански€ шал
Ѕаба ми, √ъркин€та
≈лена
ƒонеси ми шоколад
ѕриказка за Ѕлатната жена
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —тефка √руева ¬енчева(kambanka)>>ѕриказка за Ѕлатната жена  
ѕриказка за Ѕлатната жена
  —тефка √руева ¬енчева (kambanka)
  –аздел: –ј« ј«»  

Ѕеше по онова никакво време,когато таласъмите обитаваха селските къщ€, когато вампирите бродеха по харманите и вършееха житото, когато караконджоли се всел€ваха в сърцата на хората и им причин€ваха само злини. Ќай-често се виждаха нечестивите край блатото. “е се весел€ха под старата разкривена €бълка, под ко€то се носеше смрад на прокиснало вино, счупени запартъци и котешко биле. “ресавището поглъщаше хора и животни, и тежко, и горко на он€ странник, който нощем сбъркаше път€ и влезеше в лепкавата тин€. “ридесет дни подир се носеха стенани€та на удавниците и джинове обикал€ха мътната вода, за да дир€т телата си.
Ќикой не смееше да мине от там.
ѕреди разсъмване, когато утрото напираше да се разпука, а облаците - големи и тъмни го притискаха, първо на това м€сто проглеждаше слънцето.
ѕреди време там се засели една самотница. Ќаправи си колиба от тръстика, върба и папур. » слепи ги с кал.  ато л€стовица. ћестни€т женопознавач отиде да види как изглежда странницата. «ърна € през процепа на тръстиковите стъбла, прекръсти се и изб€га. Ќикой не чу дума за случилото се.
∆ената не слизаше в селото, €деше блатни боровинки, къпини и окапали плодове. —ъбираше ги и правеше ошав за зимата. Ќ€кои разправ€ха, че нощем ходела по гробищата и плачела там. ƒруги казваха, че била вещица и магесвала с поглед.¬сички € виждаха различна, но никой не можеше да докаже, това що мисли.
...
—амо един човек знаеше нещо за не€, защото € беше познал като жена и това бе търговецът - грък, дошъл тук по търгови€. “ой дори не подозираше, че познава Ѕлатната. ћестните клюки не го вълнуваха.
...
—лучи се смутна година. “урци нападаха селото и на два пъти палиха горни€ му кат, който водеше към  остур. ’ората станаха зли. Ќе отключваха нощем портите си за нищо на света.  риеха се по зимниците и не в€рваха друг-другиму както преди. Ќощта л€гаше като страшна прокоба върху керемидите. —ъвсем забравиха за жената от блатото. Ќа трети€ път сеймените сториха много злини - обесиха свещеника на църковната порта, изклаха първенците и оскверниха иконите.  уполът украсен със —ветата троица, падна порутен от оловото на пушките.
÷ърквата се именуваше —вети ƒимитър. “€ бе малка и вкопана в зем€та, единственото и преимущество бе камбанари€та. ћалцината останали живи решиха че са обречени, но поискаха да скри€т иконата на светеца - закрилник. Ќай-близо до не€ бе ¬асил ƒучо, той с мъка € отлепи от иконостаса и € пусна през църковни€ прозорец отвън. ћалко след това плочникът на храма с€каш започна да диша от изпар€ващата се топла кръв. —ъщата нощ стана чудо. »коната сама се върна на м€стото си. Ѕогомолците оцелели след клането, € отрупаха с цвет€. “€ се превърна единствената им утеха. ѕрез цели€ ден зарав€ха мъртвите - оплакани, но неопети.
—ледващата нощ светецът се €ви в сън€ на най-старата жена в селото. –ече и оживелите мъже да отидат на р.ѕездица и да плав€т п€съци, докато извад€т б€л мермерен камък и злато. —етне да ги донесат и остав€т пред иконата.
»збраниците тръгнаха. ƒевет дни газеха чистите води на реката сееха п€сък и на десети€ в ситото паднаха желаните дарове.
ќт тази нощ светецът започна да се €в€ва в човешките сънища.  оето ги учеше - сбъдна се. «апочнаха да прииждат хора от други места, за да търс€т лек за болестите си. —лепци проглеждаха, а сакатите се превръщаха в здрави човеци.
.....
Ѕлатната лежеше обтегната по гръб на ѕросовската пол€на, захапала стебълцето на една тревичка и изсмукваше сока му. »зведнъж се чуха стъпки. “е не мачкаха незабравките, а ги галеха. ќбърна погледа си и вид€ две восъчно жълти стъпъла. ћъжът бавно застана на колене пред не€ и сложи главата си, там където беше прорезът на ризата и. ќчите му имаха дълги клепки и топъл каф€в цв€т. Ћицето -бе опасано с брада, а на врата му висеше малък сребърен кръст. “€ се надигна на лакти, дългата и гарвановочерна коса се проточи, а венецът от незабравки се отърколи на пол€ната. “ой загали косите и. ѕрочете в погледа му желание. —кочи като опърлена, но той хвана ръката и.
- јз съм свети€т ƒимитър.
Ѕлатната го гледаше втрещена, плетеше пръстите си от напрежение и изведнъж хукна към блатото. —подир€ше € ро€к оси, които щом влезе в блатото се превърнаха в пи€вици. “€ застена от болката, а той пак се по€ви, шептеше молитва за любов. ≈динственото,което искаше т€, бе да € остав€т на мира, сама с греха и.
....
—ъщата нощ чудотворецът не дойде. Ѕолните се молеха, но това се повтори пред следващите седем дни. –ешиха, че иска курбан. «аклаха най-тлъсти€т овен в селото. —тъкнаха огън на мегдана.
¬ същото време Ѕлатната говореше с Ѕога, разпъната на кръст върху клоните на старата €бълка, ко€то цъфтеше за последен път тази пролет.
....
ѕреди три години, през девет села в десето, една мома се бе опозорила. «аченала бе дете от мъж - женен, с деца и богат. “ърговец на коприна и огледала. “€ беше тази жена. “огава. —еното дъхаво и топло € мамеше. миришеше на изсъхнали билки и мъж. —рещаха се в ливадите край кори€та. ѕравеха гол€ма дупка в копата и се мушкаха в не€. —еното ги бодеше, но те търп€ха. —рещаха се в часовете, в които добрите стопани се прибираха по домовете и си л€гаха под глождещите коз€ци, закопнели за потните тела на жените си, добрите стопанки пощеха въшките на децата си, а добрите дъщери везеха ленени чаршафи за чеиз.
Ѕ€гаше от прозорчето на долната соба.«апозна се с него, защото поиска да си купи коприна.  огато и подаваше парчето плат, той и пошушна:
- ўе те чакам зад къщата, българко.
„ака € девет нощи подред. Ќа десетата см€таше да се откаже. “ъкмо допуши тютюна си и т€ дойде.
—етне разбра, че е бременна. ѕометна в ста€та,тогава вид€ любовта си - мъртвородена. ѕобегна от страх, а хората излизаха и € замер€ха с камъни. “огава разбра, че всички са знаели.
....
—лезе от дървото и легна по гръб.
„уваше туптенето на зем€та. ”сети отново ръката на светеца върху косата си. »зсубна се и се скри в колибата.
....
ѕрез нощта св.ƒимитър поиска за жертва - Ѕлатната.
—ел€ните тръгнаха призори. “€ ги чакаше легнала по гръб на ѕросовската пол€на. ћиг след като те се по€виха, м€стото около не€ се покри с мъгла.
- »скаш ли да те спас€, попита € той?
“€ го гледаше недоум€ващо и бавно заотстъпва към хората.
- » помни, сама избра смъртта си, грешна жено.¬ърви в ѕъкъла, но знай, че те обичам.
—ел€ните пристъпиха нестройно. “€ знаеше, че н€ма къде да изб€га. ¬ косите и се заплетоха крила на пеперуда.
≈дновременно € прободоха много шипове.  ожата и заскърца под напора на жел€зото. ѕръските кръв се разлет€ха като калинки и паднали върху глухарчетата ги превръщаха в незабравки. —лънцето замижа за миг.
«амъкнаха окървавеното т€ло в селото.—ъбраха съчки и направиха клада.  огато пламъците обзеха Ѕлатната, иконата на св.ƒимитър се пръсна на хил€ди късчета.

1988

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —тефка √руева ¬енчева ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-06-05

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4424  ќтзиви: 5
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
24-05 јнгелска страст
23-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
ѕълен списък