Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  «а кого пишат авторите?
  ќсновната група автори, колкото и странно да звучи пишат за себе си. ѕри т€х авторът и лирически€ герой са органически свързани. “е използват творчеството като арт терапи€, като начин да прехвърл€т
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от kambanka
 
ѕриказка за досадника
јнатоми€ на едно пътуване
ѕръстенът на ѕетра —лавовица
ѕ – » “ „ ј « ј ѕ “ » ÷ ј “ ј „ ” ’
–Џ∆ƒј¬»Ў ј“ј ¬ƒќ¬»÷ј
≈лена
ќчи
ѕриказка за Ѕлатната жена
Ѕаба ми, √ъркин€та
ѕоследни€т ден на „ерни€ “одор
√робарска истори€
 ладенецът
¬енециански€ шал
Ѕитие
ƒонеси ми шоколад
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —тефка √руева ¬енчева(kambanka)>>≈лена  
≈лена
  —тефка √руева ¬енчева (kambanka)
  –аздел: –ј« ј«»  
—тоеше притихнала до прозореца и чакаше да спре да вали. —нежинките се трупаха, трупаха, все едно,че н€кой ги разпил€ваше и н€маха край. Ќа пeрваза вече имаше ц€ла пед€. Ќикак не и се стоеше сама, а н€маше къде да отиде. ѕри€телките и б€ха писнали с безкрайните си изли€ни€ и разговори за нови покупки. “огава се сети, че може да позвъни на онзи телефон, канеше се отдавна. –азрови чантата си, за да намери листчето, което се беше намачкало. √ледачката € покани веднага. ѕремина почти на бегом трите улици и позвъни запъхт€но. Ќадеждата и че ще е първа не се потвърди. “ам вече чакаха един мъж, забулена бабичка и н€какво девойче, което непрекъснато смъркаше и припр€но въртеше на един пръст кичур от дългата си изрусена коса. ≈лена се подреди до т€х на дивана, покрит с изкуствена кожа. »зрови запалката , но не посм€ да налапа цигарата, защото никой друг не пушеше. ѕомота € в ръката си и € върна в кути€та. “очно тогава мъжът измъкна сво€та "‘емина". –азбраха се с поглед и едновременно щракнаха запалките. ¬рачката приемаше в съседната ста€. ѕогледът на ≈лена се плъзна по стените, после по тавана и накра€ се закова в нескопосано нарисувана картина, ко€то тр€бваше да изобраз€ва лебед, понесъл на гърба си гола девица. ѕомисли си, че никога н€ма да провеси в дома си такова нещо. - јз съм за едни билки само, рече бабичката, като леко си помогна с едната ръка, за да стане, понеже през процепа на вратата се подаде главата на гадателката, чието име така и не разбра. Ѕлондинката се извърна и подсмръкна за пореден път без да обели и дума. - ¬ие за какво? - кимна мургавата разпознавачка на съдби към мъжа. - «а доларите и съдружника ми, по телефона ви казах, промърмори той и се огледа трескаво. ≈лена се облегна назад и се замисли. ¬сичко, което искаше беше онази жена да се махне от него. ћразеше € повече от всичко останало на този св€т. —транно защо у не€ се беше загнездило мнението, че –осен и принадлежи, а жена му просто тр€бва да си ходи. Ќ€маше пон€тие накъде, но беше сигурна, че е права. ¬секи път, когато се срещаха с него говореха за това. “ой обаче см€таше, че не тр€бва да си развал€ семейството. ќбикновено казваше "заради децата". ≈лена мислеше, че точно заради т€х , те тр€бва да се раздел€т. Ќай-тъпото беше, че той не € допускаше до сво€ св€т.  огато станеше дума за семейството му, млъкваше, после казваше, че е нещастен. »скаше и се да му помогне по н€какъв начин, а не го намираше. —ега беше взела твърдо решение, никой не можеше да € отклони от намерени€та и. Ќе му беше казала и не см€таше, че е нужно да го прави. - ≈, какво искаш ти? - попита € гледачката, когато седна срещу не€ на изтърбушен от различни хора стол. - »скам да направ€ така, че т€ да си отиде. »скам той да е мой, само мой. “€ не го заслужава и му пречи в живота. “ой никога н€ма да се разведе, ако т€ не си тръгне. —ам ми го е казвал. - ј защо мислиш, че той иска т€ да си тръгне? јз виждам, че отношени€та им не са такива, каквито ти ми ги описваш?! - “акива са, сигурна съм, каза ≈лена, ко€то вече се съмн€ваше в способностите на врачката. - Ќе искаш ли да знаеш какво ще стане с вас двамата след като т€ си иде? - Ќе ме интересува, просто искам т€ да си иде. Ќие с него се обичаме. - —трува доста пари, но мога да направ€ нещо по въпроса. -  олко? - —то лева. ћладата жена припр€но зарови в чантата си. »змъкна парите и ги остави на малката масичка. “ой и ги даде, за да си купи нещо за рожденни€ ден. ћагьосницата беше облечена в тъмнокаф€в пеньоар и приличаше повече на лелка от квартала. «абел€за, че гримът на едното и око се е размазал. “€ стана и затършува нещо си в един гол€м шкаф.  огато го намери се настани срещу не€ и леко присви очите си: - ¬земи тази вода и наръси леглото им. ћ€стото където т€ спи. ƒо седмица си е събрала багажа, но помни, че в природата има един много важен и неизбежен закон - това, което правиш, винаги се връща и ако е насила, се връща стократно. —ъгласна ли си да го направиш на тази цена? ≈лена побутна парите към не€ и грабна бутилката. ƒори не се сбогува. ѕрез ц€лото време мислеше как да се промъкне в жилището му. »маше ключ и често се срещаха там, когато не€ € н€маше и децата са на училище. »злезе от асансьора и се огледа на площадката. Ќикога не бе засичала съседите. ћеко пъхна ключа и го превърт€. Ѕеше разтреперена. ≈два отви капачката на бутилката. Ќаправи всичко, което онази и каза. »зпита н€какво неверо€тно облекчение, с€каш бе свалила огромен товар от гърба си. ѕредвкусваше удоволствието, което им предстоеше. “€ щеше да е домакин€та в този дом. ўеше да се върти пред огледалото сутрин преди да тръгне към магазина, вечер преди л€гане. Ќ€маше да се налага той да отлага срещите си с не€, заради поредната приумица на жена си. Ќ€маше да си мълчат в телефоните, н€маше той да и говори като на свой колега, защото онази щеше да е наблизо. ¬се още изпитваше горчилка в душата си заради ¬еликден, миналата година. “огава и беше обещал, че ще бъдат само двамата в църквата. ¬место това - дойде с жена си. “€ го беше хванала под лакета и го гледаше в очите, все едно б€ха най-щастливата двойка. “ой се вторачи в очите на ≈лена, но продължаваше нежно да прегръща жена си. ƒори не посм€ да поздрави дамата, на ко€то казваше, че не може да сравни с нищо на този св€т. ѕозвъни му, но той смутолеви нещо от рода на "Ѕлагодар€, че се обади, “ошев" и затвори. Ѕеше му му много сърдита тогава, въпреки, че напълно го разбираше. ¬същност и се искаше да отиде и да оскубе жена му. “€ и приличаше на огромен черен камък, който висеше на ши€та на –осен. ѕоне той казваше, че отдавна н€ма никакви чувства към не€, че т€ го по никакъв начин не го привлича и тем подобни неща, които € караха да се чувства като принцеса. Ќо нито веднъж не намери начин да остане при не€ за през нощта. —рещите им б€ха бързи, през дълги интервали от време и докато чакаше той да и позвъни, т€ пишеше стихове. “е не б€ха кой знае какво. —ама осъзнаваше, че на практика те не отраз€ваха нищо повече от собствените и душевни терзани€, но все пак б€ха нещо. ѕри€телките и, които не се отличаваха с особен умствен потенциал припадаха по накакнизаните думички, но т€ разбираше, че те не струват. «аради това толкова много мразеше жена му, по н€какъв странен начин това чудовище бе усп€ло в живота. »маше хубава работа, престижни познати и куп други неща, които ≈лена едва ли н€кога щеше да притежава. „ак сега го осъзна, т€ не и причин€ваше нищо лошо. Ќе говореше лошо за не€, дори не € познаваше, може би усещаше сл€пото и присъствие, но пък –осен беше добър актьор и веро€тно усп€ваше да € заблуди, че всичко вкъщи е наред. —лед онзи злополучен ¬еликден, той се реваншира с кошничка шоколадови €йца и марков парфюм. ѕо принцип не щадеше парите си за не€. Ќо той и липсваше, в мигове като този.  огато нормалните хора правеха планове за вечерта, а т€ знаеше, че ще замръкне сама и ще мисли до болка за него. “ой разбира се, щеше да и прати два-три sms-а и с това грижата към не€ щеше да се изчерпи. ќстаналото беше в не€, а не в него. —игурно вечер той с€даше на тази кухненска маса, на н€кой от тези столове и вечер€ше със семейството си. ƒецата му , подскачаха насам-натам. ∆ена му се суетеше край печката. ћоже би си говореха за това как е минал ден€т. ј т€ тр€бваше да стои сама до смотани€ прозорец, който бе задръстен от снега и да си спомн€ минутите, в които б€ха заедно. Ќе и се искаше да го пусне, не и се искаше да му каже - добре, върви си вече, но ми липсваш. ѕравеше го пон€кога, след много болезнени изжив€вани€ и усещането, че идва свършека на света. Ќо всичко това щеше да остане в миналото. ћного работи вече н€маше да и се случат. “ръгна си доволна. ѕо път€ се сети, че все пак можеше да научи, какво им предстои, врачката май искаше да и каже. »змъкна джиесема си и € набра. - »сках само да ти кажа, че скоро ще се разделите, каза гадателката, но ти не пожела да го чуеш. —ъжал€вам.
ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —тефка √руева ¬енчева ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-04-24

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4326  ќтзиви: 1
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-07 —амотата спи на възглавницата ми
16-07 —амотата спи на възглавницата ми
16-07 ѕоези€ 2016
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 » нека вс€ко чувство е фиеста
ѕълен списък