Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  »здател€т - първи читател
  ¬ие сте написали най-страхотната книга в света. ѕоне във ¬ашите очи. » в очите на майка ¬и, ко€то, от както € чете,  вс€ка сутрин ¬и прави баница. ÷€лата рода също € хареса и се решава, че тов
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от kambanka
 
√робарска истори€
 ладенецът
≈лена
Ѕитие
јнатоми€ на едно пътуване
ѕръстенът на ѕетра —лавовица
ѕриказка за досадника
ѕ – » “ „ ј « ј ѕ “ » ÷ ј “ ј „ ” ’
ѕриказка за Ѕлатната жена
¬енециански€ шал
ќчи
ƒонеси ми шоколад
–Џ∆ƒј¬»Ў ј“ј ¬ƒќ¬»÷ј
Ѕаба ми, √ъркин€та
ѕоследни€т ден на „ерни€ “одор
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —тефка √руева ¬енчева(kambanka)>>–Џ∆ƒј¬»Ў ј“ј ¬ƒќ¬»÷ј  
–Џ∆ƒј¬»Ў ј“ј ¬ƒќ¬»÷ј
  —тефка √руева ¬енчева (kambanka)
  –аздел: –ј« ј«»  
Ќа двора имаше дръвник. —тар и накълцан. ƒърво€дите не го б€ха щадили. –ангелица вдигна престилката си нагоре, пригоди € за торба и започна да € пълни с тежки борови цепеници. ќтмина с поглед очите на вторачили€т се в не€ мъж и влезе в къщи. ћъжът се почуди. “€ се показа на вратата, кимна му към себе си с глава и се прибра. “ой се огледа и бързешком влезе в ста€та. –ангелица пусна резето и свали забрадката. ѕрозорецът гледаше назад, към стърнищата. ¬ид€ха една коза, ко€то се опули към т€х, предъвка и отмина. ћъжът обгърна още по-силно младата хрупкава снага и ц€лата му сила се изл€ в не€.  огато излезе, вече бе мръкнало. –ангелица лежеше в леглото, печката бумтеше, газовата лампа пускаше мижава светлина, от ко€то т€лото на жената изглеждаше мораво. ќстрата покривка € глождеше и с€каш нарочно € караше да мисли за т€лото на другоселеца. ќткакто умр€ мъжът и не се беше събирала с друг. ј този дойде изневиделица, търсеше овце за продан.  ъщицата и беше накрай село и първом се отби при не€. “€ седеше на двора и миеше дългата си коса. –изата, б€ла и тънка, издаваше тайните на снагата и. ¬ид€ очите му , големи и сини. ќглеждаше се ц€лата в т€х и колкото по-дълго ги гледаше, толкова по-дълбоко потъваше. “ой се запил€ нататък, накъдето го напъти и на връщане пак се отби, ужким да благодари за покупката. «наеше за какво се беше довл€къл, знаеше го още от заранта. ј и т€ се чувстваше млада и женското у не€ се събуждаше всеки път, колчем видеше €к и хубав мъж. —трахуваше се да не и излезе име и не допускаше нито един от съсел€ните си близо до себе си , при все че имаше и такива, които € харесваха и често се навъртаха насам. –ангелица стана бавно от леглото и се сепна от огледалото. “о бе старо, още на времето кумовете на свекървата го б€ха подарили за раждането на малки€ –ангелчо. ќгледалото имаше дървена рамка с резба, от ореха известни€т резбар ƒанчо ћилев беше изр€зал най-различни фигури - огромни пауни и чуждоземски птици, гроздове и житни снопове, а най - отгоре се мъдреше едно ангелче. “о бе кръстосало крачета, едната му ръчичка държеше розово клонче, а с другата подпираше къдравата си главица. ”стните му издадени напред , с€каш питаха. ќт огледалото € гледаше една нова непозната жена , с тъжни очи , посърнала и грешна. ќсвен не€ в огледалото се отраз€ваше и бакърената тава, ко€то и намигна лукаво, –ангелица духна лампата. ¬мъкна се в топлата постел€. —тори и се ,че н€кой тъпче по пода, дъските скърцаха от напрежение. ќт небето се спусна черен д€вол, който скачаше с острите си копита върху не€ и клатеше срамотиите си. ∆ената се опитваше да го прокуди, но той идваше все по-близо и по-близо, докато позна в него другоселеца. ”стните му € доближаваха, т€ ги блъскаше, крещеше от €д, но д€волът преплиташе краката си нейните и на кра€ т€ се усети обладана. —ъбуди се обл€на в пот и веднага скочи обл€на в пот към иконата в ъгъла.«апочна да се кръсти припр€но и да шепне молитва за опрощение. јнгелчето от огледалото вече гледаше подигравателно. Ќа другата заран беше недел€. »зми се, накипри се с черната кадифена рокл€ от чеиза и припр€но забърза към църквата. ћислеше да се изпов€да, че да и олекне. —тискаше здраво в шепа единствената си жълтица. Ќамисли да € дари на божи€та майка. по време на службата и се струваше, че очите на —в.√еорги гледат право в не€, дори веднъж заклати заканително глава и заприлича на покойни€ –ангел. “ина  алаферката каза нещо на ¬еса ѕлечкина, а сетне и на трите сестри ћанджукови - стари моми. ¬сички се вторачиха в не€. ƒаже и кмета, който по-рано € поздрав€ваше , € погледна така, както се гледа пачавра.  огато църквата пусна , вдовицата тръгна към иконостаса. ќгледа се , но освен не€ в храма беше останала само ∆ел€на Ќенова, ко€то ходеше да слага свещичка за болното си дете вс€ка недел€ след служба. –ангелица бавно остави жълтицата върху иконата. тази жълтица т€ имаше от майка си беше дала дума пред не€, да не € прахосва нахалост. ∆ел€на Ќенова вид€ жълтицата и си помисли, че вдовицата тр€бва да иска много гол€м дар или много гол€мо опрощение от —ветата Ѕогородица. Ќо това не беше нейна работа, стигаше и само , че утре ц€ла –ъждавица ще тъне в догатки. ћладата жена влезе зад олтар€, за да рече на попа за жълтицата. “ой тъкмо свал€ше новото расо, беше рошав, а брадата му се беше разперила като стара проскубана метла. –ангелица се поклони. „ак тогава забел€за седнали€т в ъгъла клисар - Ћазар ƒушков. ѕопът € огледа лакомо. ÷€ло село знаеше, че си пада по женската част и € попита какво иска. –ангелица се засрами –ангелица се засрами, наведе поглед, па рече , че е оставила отвън една жълтица, да иде попът да € прибере, че може н€кой да € открадне. »злезе бързо и заситни към къщата си. ∆ълтицата изплати вересиите на попа и на клисар€ пред кръчмар€ и отвори мегдан за нови. »з селото се плъзна слух, че попът открил имане. ¬ечерта излезе луна, пълна като корема на бременна булка. –ангелица лежеше с отворени очи. ≈дин облак и заприлича на брадата на другоселеца. Ќ€кой почука на прозореца. “€ се вдигна, отметна завивката и попита кой е. ќтвън се чу топъл мъжки глас. “€ открехна вратата. Ѕеше Ћазар ƒушков. ћиришеше на гроздова раки€ и пот. ¬ ц€лата –ъждавица н€маше по-красив и по - пи€н мъж от него. Ќа заранта и каза, че ще дойде пак н€ко€ нощ. ∆ената се чувстваше поругана. »зплаши се, че бог не е приел дара и и затова изпраща клисар€, но друга жълтица н€маше. Ћазар идва още н€колко пъти. ќще н€колко пъти € накара да се чувства вещ в похотливите му ръце. Ќе веднъж € заплашваше, че ще каже от олтар€ н€ко€ недел€ за нейната порочност. –ангелица трепереше от болка , падаше в нозете му от страх и го молеше да не€ излага пред людете, кълнеше се, че не е л€гала с другиго. ¬ момъка имаше нещо жестоко, правеше му удоволствие да € дразни, да € кара да страда. Ћюбеше се с не€ бавно, на пресекулки, тогава когато т€ падаше в несв€ст на пода, уморена и безразлична към всичко. √овореше се, че щ€л да се жени за много грозна и имотна мома от  опиловци. ¬ ден€ на сватбата му се усети трудна. Ѕоеше се от ц€лото село и най-вече от духа на покойни€ –ангел. “ръгна да търси знахарки, нощем се стр€скаше, идеше и да вие, да бръкне в себе си и да дърпа, да дърпа, докато измъкне от дъното му онова проклето нещо, дето се е впило и € смуче като кърлеж. “€лото и отслабна, очите и хлътнаха. ≈двам вървеше, започна да прибира мъже. ѕометна още на трети€ месец. „увстваше се ограбена , омърсена, ненужна. ѕродължи да живее така, защото вече не можеше иначе. —традаше много, искаше и се нещо да стане, светът да се обърне, не разбираше защо изведнъж се превърна в опозорена нещастница. „удеше се кой ще пов€рва в това, че е чиста, че не е виновна сама, че виновни са всички. ѕрез л€тото на 1942г. дойдоха немци  ра€т беше бунтовен и властта се стремеше да задържи положението. √ерманците бърза научиха пъти към къщата с разкривената врата и олющената мазилка. —мееха се глупаво и сочеха стопанката. ƒругите жени от селото не искаха да € вид€т. “€ им изглеждаше като чудовище, лам€ отворила огромна паст, за да погълне всичко мъжко, което срещне по път€ си. ¬еднъж слезнаха партизани. »згориха архивата, разбиха мандрата, пощуриха младежта. ќт тогава никой не € вид€.  ъщата запуст€.  алайдисаната тава н€кой € откраднаЕ «а –ангелица разправ€ха, че била в отр€да, други говореха, че Ћазар ƒушков € бил заклал, но на мълви може ли да се в€рва.
ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —тефка √руева ¬енчева ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-03-26

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4319  ќтзиви: 1
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
24-05 јнгелска страст
23-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
ѕълен списък