Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  Ќестандартни форми на поези€
  ѕоези€та винаги ни изненадва със своите новости. —рещаме € в различни форми, дошли до нас от различни части на света.  олкото по-нестандартни са тези форми, толкова по-гол€мо е предизвикателството
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от cefules
 
ћоето сърце
“» —» Ћ”ƒј
***
—едем сестри
¬Џѕ–ќ—
≈ƒ»Ќ ќ“ “ЏЋѕј“ј
»«¬ќ–Џ“
ћаслени клепачи
ЅЋ”— «ј ћ»√ќ¬≈“≈ Ќј »«ѕ»“јЌ»≈
√ќЋј“ј ѕ≈ѕ≈–”ƒј
ƒискетата
√нездото и плашилото
’арти€ и червило
¬я–¬яћ
за книгата/за малки/ - 1
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —“≈‘јЌ ƒ»ћ»“–ќ¬  –Џ—“≈¬(cefules)>‘антастични разкази /антиутопи€/>ћоето сърце  
ћоето сърце
  —“≈‘јЌ ƒ»ћ»“–ќ¬  –Џ—“≈¬ (cefules)
  –аздел: –ј« ј«»  
«а десет години над четиристотин милиарда сърца са произведени в корпораци€та ни. “ърговската ни марка е достатъчна гаранци€ за високо качество. —ърцата ни не се развал€т и не създават проблеми, точно и отмерено изпълн€ват функци€та си, практически са вечни, тъй като гаранци€та им е многократно по-дълга от всеки друг орган в т€лото, но хората обичат да ги смен€т, защото е модерно и има стил, въпрос на хигиена е сърцето да бъде възможно най-малко амортизирано, см€та се, че от това зависи добрата функци€ на ц€лото т€ло изобщо. »маме богати клиенти, най-вече жени които подмен€т сърцето си вс€ка седмица, според мен напълно излишно, предостатъчно е да се прави веднъж в месеца, а последното нос€ от четири години. ƒобре работи, знам, че и не би могло да работи зле. ѕривързан съм към него, а н€ма към какво, то е същото като още сто хил€ди от партидата. Ќе знам защо го задържам и ще го смен€ не, че се налага, а че е лош признак и показва немарливо отношение към здравето. ѕросто не бързам, този път ще си позвол€ сърце с екстри. —къпо, такова каквото търпи нестандартни усещани€.  аквото обикновен потребител като мен р€дко си позвол€ва. —ърце което бие учестено, прави го на неравни интервали, с причина и без причина, когато си почувствал гн€в или сексуален трепет, мелоди€ те развълнува или думи те разстро€т, когато красиво те трогне или ежедневието ти те накара да почувстваш безсилна €рост. —ърце индикатор на чувствата което стопл€ вечер гърдите и възпира когато се затрогне което има ритъм на електронна мелоди€ когато отвориш очи сутрин и световната динамика те погълне, натежава когато се замислиш за н€кога, става леко когато заговориш шеговито с н€кого. —ърце което отчита чувства, нищо повече. — него чувствата н€ма да станат по-изтънчени и по-различни. —ърцето не чувства, а синтетични чувства не могат да се произведат. — т€х се раждаш, т€х развиваш или занемар€ваш, т€х побеждаваш или в т€х твърде в€рваш и се погубваш, т€х тълкуваш и т€х не разбираш, търсиш да споделиш и не усп€ваш или усп€ваш. “е раздел€т теб от останалите, прав€т те уникален и не могат да бъдат серийно производство както са от близо седемдесет години сърцата. Ќе, с нищо по-капризното сърце не ще ги подобри, но просто желаех да имам такова.  олкото и по-скъпо да беше.  олкото и излишно да изглеждаше и да будеше присмех подобен каприз. ѕовечето при€тели от мо€та черга предпочитаха спортните сърца. — прецизни режими на работа, покой, развлечение. — подрежими при сексуален контакт, спортни забавлени€, компани€. ƒоказано беше, че това са най-полезните и практични сърца. –адваха се и на най-гол€мо търсене. ќт обикновените ги различаваше само по-високото качество. ѕрепоръчваха ми горещо да си сложа едно такова сърце. ƒори една колежка ми предложи да ми даде своето. »зненада ме, желана жена е, каза че прави жеста просто така, но този жест не се прави просто така. “ова е все едно мъж да подари на жена цвет€. «аради древната символика ко€то се влага в думата сърце, да подариш сърцето си е обикновено за€вка за нещо повече. Ќе е като покана на вечер€, обикновено го прав€т младите и всеки като млад е получавал и е дар€вал в знак на симпатии неведнъж сърцето си, но се почувствах смутен. «апитах € нещо, не помн€ какво. “€ се засм€, не помн€ как.  аза ми да не го приемам толкова дълбоко. ѕросто ми подар€ва едно сърце за да се увер€ колко добре и прецизно работи. » почувствах нещо в старото си сърце. Ќещо което ме накара да отхвърл€ жеста й. ¬дигна рамене, усмихна се, но ми се стори, че € забол€, макар т€ самата едва ли го е усетила. „увствах се объркано през следващите дни. »збирах сърца. Ќе исках да се лиша от своето, все по-привързан б€х към него. »звикаха ме при гол€мото началство, недвусмислено ми дадоха да разбера, че е недопустимо работник в корпораци€та да не подмен€ толкова дълго сърцето си. »ма сърца за чудо и приказ, направени са така, че да създават усещането, че са по-големи от нормалните. »ма сърца които не би€т, а пе€т.  оито не пе€т, а мълчат и не чувстваш и с€каш гърдите са празни и обема им е толкова огромен, че могат да погълнат вселената. »ма сърца които топл€т и разхлаждат, в зависимост от атмосферните услови€ и сърца които виждат чрез инфрачервено зрение. —рочни сърца които спират в зададено по програма време, не си го об€сн€вам, но те са скъпо платен лукс. ¬се отлагах, но работата беше сериозна. «а втори път ме извикаха горе и ми об€сниха, че не могат да ме принуд€т, но представл€вам риск за компани€та и мой е избора дали аз ще отстран€ риска или те. »збора е мой. «а втори път ми предложиха свое сърце. “ози път един при€тел. »скаше да ми покаже, че съм му скъп и е разтревожен за мен. “рогна ме и не отказах, но и не приех. ¬ същото денонощи€ при производствена авари€, с веро€тност да се случи почти равна на нула беше произведено първото дефектно сърце в истори€та на компани€та. Ќ€маше виновен, но фала беше гол€м и всички се учудиха, но никой не се възпротиви когато поех върху себе си ц€лата вина, пред обществото и об€вих публично, че жела€ да ми бъде имплантирано несполучливото сърце. ѕробудих недоумение, а от този ден нататък непрекъснато го будих. —тран€х и сърцето ме свиваше. Ѕо€х се от смъртта и б€гах във въображаеми светове за да се справ€ с него, но колкото повече б€гах, толкова повече се бо€х и свикнах с този страх, тъй свикнах, че вече го обичах, така както обичах и живота. ¬с€ка вечер очаквах да е последна. ¬зирах се с разтворени очи. Ќе гледах, а пиех видимото, жадно го пиех и очаквах всеки миг да пресъхне. ѕросълз€вах се когато виждах как момче казва на момичето си, че иска да подари сърцето си, лицето й грее, чакала е това, но не иска и пред себе си да го признае. ќпитва се да бъде изненадана и разколебана, до н€къде усп€ва. ѕриема сърцето и обещава да го пази дълго. ƒълго, но не и вечно. ƒори тийнейджърите го осъзнават. «ащо толкова се бо€ от смъртта, защо толкова държа на този болен мускул който мога тъй лесно да подмен€. Ќе го правих. Ќ€кой тр€бваше да поеме вината за дефектната стока ко€то можеше да убие н€кого.  азваха ми, че истори€та е отшум€ла. Ќе много убедени сами, големите във фирмата се опитваха да ме убед€т, че такава жертва от мо€ страна не се налага. ¬сички смен€т сърцето си. ƒостатъчно съм носил дефектното за да докажа, че не е представл€вало такава опасност за живота на евентуален клиент. —ъзнавах го, но отлагах отново. —ъбирах обърканите си мисли и отново б€гах и фантазирах. “ова правех докато пишех. Ќе предполагах, че това е поези€ от ко€то никой не се нуждае от векове защото живота е прекрасен. Ќе криех личните си бележки и бързо се разчу за т€х. –азпространиха се от ръка на ръка. Ѕудеха възторг и трогваха, наричаха го поези€, а аз н€мах нищо против. —коро ц€л св€т научи за т€х, всички знаеха, че причината е дефектното ми сърце. — години се правеха опити да се произведе сърце със същи€т дефект. ¬сичките неуспешни.
ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —“≈‘јЌ ƒ»ћ»“–ќ¬  –Џ—“≈¬ ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2006-10-23

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: ‘антастични разкази /антиутопи€/
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
„овекът - костюм
 
  ѕосещени€: 5073  ќтзиви: 3
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
18-06 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
18-06 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
17-06 ћечта за книга - брой 2
17-06 ƒа ме прегърне път€
16-06 ¬реме да се обичаме
ѕълен списък