Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ≈лектронните книги - бъдещето на книгата
  ≈лектронната книга /≈-book/ като начин на изготв€не, оформление и защита на авторските права е като вс€ка друга книга. “€ има корица, редакторско и издателско каре, номераци€ на страниците и най-ва
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от cefules
 
”волнен
¬я–¬яћ
ƒискетата
 ј»Ќ » ј¬≈Ћ
«Ћј“ј —»Ћј
ћаслени клепачи
—–≈ƒЌќў≈Ќ “–»ѕ“»’
¬авилонска болест
ЅЋ”— «ј ћ»√ќ¬≈“≈ Ќј »«ѕ»“јЌ»≈
такси към чистилището
ћоето сърце
ЅЋј√ќ—Ћќ¬≈Ќј
 ј“ј–«»—
¬Џѕ–ќ—
≈–ќ“» ј
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —“≈‘јЌ ƒ»ћ»“–ќ¬  –Џ—“≈¬(cefules)>—трастни разкази за странни хора>ћаслени клепачи  
ћаслени клепачи
  —“≈‘јЌ ƒ»ћ»“–ќ¬  –Џ—“≈¬ (cefules)
  –аздел: –ј« ј«»  

ѕочувства се мръсница. Ѕликнала, палава, освободена. Ќещо
тревожно се опита да € възпре, но т€ го прогони. ƒишаше
дълбоко. «абрав€ше се, носеше се. —ъбличаше се, вече бе
напълно гола, но продължаваше да се съблича, от спомени,
поведение, пози, от мислите през часовете, преди да дойде в
ателието.
Ќе знаеше как се беше съгласила да позира. ѕросто го
направи, той беше един от многобройните наематели на майка
й, твърде мърл€в, за да му обърне внимание, стори й се шега
даже, че й го предложи, а не можеше да си об€сни
поведението на устните й, когато казаха УдаФ. ”чудиха € и
сигурно го е забел€зал по очите й, защото в неговите
заиграха искрички на надменен хумор, превъзходство, което
усмива с благодушието й. «абел€зал беше, че е изненадана от
себе си и изглежда в този момент € разбираше по-добре,
отколкото т€ самата. ”сещаше онова, което т€ се опитваше да
подтисне, леко го натискаше с пръстче, за да набъбне, да
избие отгоре, шептеше му, с€каш магически заклинание на
стръкче, което избиваше над коравата зем€. »скаше й се да му
пл€сне един шамар. Ќа всичкото отгоре долови в усмивката му
нещо цинично, не не беше цинично, а хищно. ћравун€к €
полази. ¬същност той беше едно много мило и тихо момче.
ѕритиснато от услови€та, изглежда пътуваше от м€сто на
м€сто, не се бръснеше често и имаше заве€н поглед. —ъсухрен
и прегърбен, трудно й беше да разбере на колко години е,
така изглеждат и смазаните на четиридесет и лишените от
амбиции на двадесет. ѕодгонено куче, помиарче. Ќо рисуваше
добре, какво ли разбира пък т€. ѕри€тел€т й веднъж едва не
го отнесе с колата. ћалко прекали и този тип при
отскачането падна в една локва, падна гол€м см€х, но малко
й дожал€. Ќе много, спомни си го едва сега, като забел€за,
че той н€ма жал. ”сещаше силата си. Ќе можеше да € определи
като физическа, сила на вол€та или съвсем необ€снима. —
острите си черти, приличаше на сврака и изобщо не беше
красив, въпреки изразителните си очи и детинско нежната си
кожа и излъчване. » гласът му беше на сврака, а и косата му
беше рошава и сплъстена. ¬ нормално състо€ние тр€бваше да
се погнуси от него. –ъцете му напомн€ха пипала, слаби,
жилести, подвижни, като че ли изпълн€ваха ритуали или
всекидневни движени€ на н€какво друго същество, не човек.
 ато, че ли съществуваше само то. ќстров разум. Ѕожеството
и поклоника си. » имаше самодоволна усмивка, а т€ не можеше
да му удари плесника, както желаеше. —ега €сно се виждаше,
че ръцете му са шест, а не две. ѕриличаха на две, но си
б€ха шест и вс€ка от т€х водеше свой живот, служеше на едно
от сетивата, а то от сво€ страна също и се подчинаваше.
Ќещо като брак между сетиво и една от ръцете. –азтърси
глава, а той, уж нев€рващо, € попита, наистина ли се е
съгласила да рисува. ¬ отговор само†се изчерви и не му
удари плесника, а после н€колко часа се чувства глупачка.
 ак можа този мърл€ч да € постави в това положение. »зключи
си телефона, искаше да се напие, но се уплаши за картината.
¬ълнуваше се все едно, че ще разжда, а той ще € акушира или
нещо подобно. Ќе искаше очите й да изглеждат мътни на
картината.
»рони€та беше, че дори не знаеше дали рисува добре. «наеше
само, че е художник, виждаше обърнати платна, но разговорът
протичаше винаги така, че не можа да задоволи любопитството
си, а и не искаше да открие колко е любопитна. ѕросто
приемаше, че рисува. »зпуши нервно половин кути€ цигари,
гърлото € забол€ от безалкохолните питиета, н€колко кафета
разтрепер€ха ръцете й или даже не б€ха кафетата. —тана
време обаче за сеанса. Ќе се б€ха уговорили да позира гола.
Ѕи го убила, сутринта мина само да му напомни за наема,
беше просрочил само два дни. ћайка й беше заета да мине
сама. «ащо й тр€бваше да си губи времето, ц€л ден загуби.
ћожеше да е слаб художник, та т€ познаваше толкова хора.
Ќаистина досега не беше се замисл€ла, че не й е правен
портрет. Ќе знаеше, че е такава тръпка, но винаги можеше да
намери.  огато застана на стола, си помисли, че е на трон на
императрица и жрица, и богин€, триединство на властта в
женски образ. ѕочувства се желаната и презр€ната, мъхта
между краката, като един от символите на властта, като
короната поставена й лично от ръцете на висшата вол€. “ой
се вдълба в работата си. ѕри вс€ко докосване на платното
като, че ли докосваше не€. „увстваше четката му под
дрехите, по себе си.
“огава бликна, изл€ се. —ъбличаше се и позираше като искаше
да открие всичко онова, което не е предполагала, че има, а е
било нейно. Ќе откриваше т€ло, а ц€лото си сърце и душа
чрез т€лото. »граеше н€каква рол€, н€какъв танц, ва€ше с
т€лото си фантази€, ко€то всъщност беше по-реална от всичко
останало. ќстаналото губеше същественост, превръщаше се в
миниатюра между милиардите картини и образи на състо€нието,
в което се намираше. “ой отново имаше шест ръце и шест
четки и с вс€ка докосваше ерогените точки на платното, а
т€лото се плъзгаше като дреха по паметта й и т€ излизаше и
го прегръщаше, и искаше да е възможно по-покврана,
по-разюздана и по-близка до чувството, което изпитва.
ƒори не разбра кога спр€ да позира, кога въображаемото
премина в истински любовна игра. Ќе беше имала тъй €рко
еротично прежив€ване. ѕосле обаче всичко й се струваше
глупаво и н€как печално. ќпитваше се да разбере каприза си.
ƒемони ли € б€ха обладали, разгонената†самка ли†беше взела
привес над здрави€ разум или несъзнателен бунт, детински
израз на несъгласие, знаеше, че до месеци щеше да се омъжи
за един човек, с който очакваше да има н€какво бъдеще,
всичко й изглеждаше просто и €сно, а нещо в не€ не искаше
да приеме, че е толкова просто й €сно.
√лупости. ќправдани€. „е защо ли? јми поиска ми се, направих
го. Ќе намерих по-гол€м нещастник, но ако ми паднешеЕ »скам
да се въргал€м в калта, аз съм една обичлива свинкаЕ «асм€
се силноЕ ƒама и мъж от съседната маса се обърнаха и €
изгледаха смутено. ќбърна питието си и си тръгна към къщи.
«алиташе като пи€на, а не беше.
ѕо ц€лото си т€ло чувстваше засъхналата му слюнка, пръстите
й му още € пареха, отмал€ваше в т€х, дъхът му беше в не€.
—€каш не беше изл€зъл от т€лото й. ”сещаше, че гримът й е
отвратително размазан. –еши първо да оправи него. Ќе искаше
техните да € вид€т в това състо€ние. ¬еднага щ€ха да
разберат какви ги върши дъщеричката им.
ѕрокара под очите си салфетката да изтрие първо очната
лини€, но вместо не€ изчезна цели€т долен клепач.
ѕогледна озадачено. “ова по салфетката не беше грим, а
маслена бо€.
У√осподи! ¬ бързината съм забравила при него т€лото си и
вместо с него съм си тръгнала с нарисуваното. У
¬турна се по стълбите. ƒокато се любеха, й беше споменал, че
ще тръгва още тази вечер и ще прати дължимата сума на майка
й със запис.
Уƒано не е тръгнал. “р€бва да си взема т€лото. јма, че
недоразумение.Ф
—тигна твърде късно. ¬ квартирата му беше останала само
картината. «ащо € беше оставил, не разбра. »зобраз€ваше
ста€та, същата ста€, в ко€то се намираха, но цветовете б€ха
разложени като през сълзи, предаваха на атмосферата
мистицизъм, като в храм. Ќа м€стото на т€лото й в картината
зееше празно б€ло петно.
У ато м€стото ми в живота.  ато едно м€сто в живота на
всеки.Ф
Ќе си го помисли. Ќ€какъв глас, може би нейни€т, го изрече
под черепа й.
“€лото й беше изб€гало с художника, а т€ н€маше къде да иде.
» се прибра в картината.

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —“≈‘јЌ ƒ»ћ»“–ќ¬  –Џ—“≈¬ ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2005-05-07

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: —трастни разкази за странни хора
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
’”ƒќ∆Ќ» Џ“
 
  ѕосещени€: 4934  ќтзиви: 1
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
26-05 ¬сичко за майка ми
26-05 јнгелска страст
26-05 ¬сичко за майка ми
26-05 ¬сичко за майка ми
26-05 —амотата спи на възглавницата ми
ѕълен списък