Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  «акон за авторското право и сродните му права - част III
  ƒ€л втори ѕрава, сродни на авторското право и други особени права
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от simon martin
 
’”ћќ–»—“»„Ќ» ќЅя¬»
ј‘ќ–»«ћ» «ј ∆≈Ќ»“≈
 ќ… Ћ» √» ”„»?!...
ј‘ќ–»«ћ» «ј ћЏ∆≈“≈
ўј—“Ћ»¬≈÷
«–≈Ћ»ўј
Ћј«≈–Ќј ЋёЅќ¬
јЋќ, »¬јЌ≈...
Ћќѕј“ј » —јѕ
„ј—ќ¬Ќ» Џ“ Ќј ћќ’јћ≈ƒ
ќ“≈÷ ћј–“»Ќ
√–≈ЎЌ»÷ј“ј
Ѕќ√ј“—“¬ќ
»«ѕ»“ ѕќ ‘–≈Ќ— »
»«ѕќ¬≈ƒ
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —ветослав –айков ѕейчев(simon martin)>–азкази>Ћј«≈–Ќј ЋёЅќ¬  
Ћј«≈–Ќј ЋёЅќ¬
  —ветослав –айков ѕейчев (simon martin)
  –аздел: –ј« ј«»  

†††††††††††††††† Ћазерна любов
††††††††††††††††††††††††††
- разказ Ц

†† —тарата жена лежеше от дни в леглото си. Ќе можеше да стане и вече не усещаше миризмата от собствената си мръсоти€, в ко€то бе потънала. ¬ече нищо н€маше значение за не€ и предусещайки кра€ си, се молеше той да дойде по-скоро. Ѕеше много набожна. —игурно заради това никога не беше се омъжвала и н€маше деца. —амотна, нещастна госпожица на 87 г., наджив€ла всичките си роднини.
†† ќт време на време отвар€ше очи да види дали не се е съмнало, загубила напълно представа за времето и отново ги затвар€ше. —ъсухрените й ръце б€ха отпуснати върху гърдите й и стискаха малкото дървено кръстче, окачено на врата й. ”стните й помръдваха съвсем леко от молитвите, които непрекъснато отправ€ше към сво€ Ѕог и макар той да не й отговар€ше, т€ бе убедена, че ги чува.
†† —тарицата никога не беше виждала лазерните играчки на съвременните деца и когато изведнъж на мръсно бели€ таван на стаичката й един лазерен лъч проектира букет от червени цвет€, т€ прие това като божи знак. Ѕог беше чул молитвите й, щом й показваше райските градини, където сигурно щеше да € отведе.†
††
÷вет€та изчезнаха и вместо т€х по тавана бавно заплува едно огнено сърце. ¬ече н€маше никакво съмнение Ц Ѕог € обичаше и беше дошъл за не€. —лед това сърцето се преобрази във въпросителен знак, с€каш той € питаше дали е готова.†
†† -
√отова съм, √осподи, и отдавна чаках тво€ знак! - прошепна т€ и въпросителната изчезна, а по тавана се заклати една ръка с три изпънати пръста и свити палец и показалец като буквата УќФ.†
††
“ова бе добре познати€ на много хора знак УќТкей!Ф, но не и на не€. —лабите й очи приеха изображението като божи€та ръка, ко€то ще € води на небето и, когато ръката изчезна и се по€виха звезди, т€ промълви:
††
- Ѕлагодар€ ти, √осподи! Ц и усмихвайки се блажено, издъхна.

††
јлекс изключи малкото лазерче, събра всички накрайници с различните картинки и ги сложи обратно в кутийката. ѕочака още десетина минути, но на стената до него не се по€ви нищо и той подкара колата към къщи.
††
У«ащо не отговори? Ќе си ли е у дома или...?  акво като е омъжена?  акво като има дете от друг? Ќима завинаги го е изхвърлила от сърцето си? Ќали се б€ха клели, нали си б€ха обещалиЕ толкова неща?Ф- задаваше си сам въпрос след въпрос той.†
††
»зведнъж прозр€ грешката си. ќбърна и се върна обратно до високи€ блок с апартаменти, в който живееше т€. Ѕеше объркал етажа. «абравил бе, че партерни€т етаж всъщност при т€х се броеше за първи и погрешно бе насочил лъча на лазера в спалн€та на апартамента над т€х.
††
»звади обратно лазерчето и като преброи този път правилно етажите, го насочи към прозореца йЕ

††
≈ли лежеше по гръб и извиваше т€лото си в ритъма на тласъците на мъжа си. “ой беше почнал да напълн€ва и леко й тежеше, но й беше хубаво така - обгърнала го с крака през кръста и притиснала лице до леко боцкащата му буза. „у го как задиша по-учестеноЕ и в този момент на тавана се по€вихаЕ цвет€. Ѕукет от лазерни цвет€Е јлекс! —поменът за него € порази като мълни€ и т€ замръзна. ћъжът й изпъшка н€колко пъти, свърши и се отпусна уморен върху не€. “€ дори не го усети. √ледаше към тавана, но пред очите и се ред€ха картини от отдавна отминали дни и нощиЕпрекарани с јлексЕ

†† ...
Ѕ€ха съученици. “ой бе с н€колко месеца по-гол€м, но все още б€ха хлапета, когато на 13 откриха любовта. —танаха неразделни. ѕродължиха заедно в един колеж. јлекс беше добър математик и физик и често € заплен€ваше с разказите си за ракети и чужди планети. “€ рисуваше добре и той се възхищаваше от картините й. ¬секи от т€х бе горд с таланта и умени€та на други€, а любовта им ги правеше гениални.  огато не б€ха заедно, непрекъснато си звън€ха и говореха по телефона. Ѕ€ха финансово зависими от родителите си, а те не б€ха заможни и често им се караха заради големите телефонни сметки.
††
¬еднъж на н€какъв панаир јлекс даде всичките си спестени пари и купи две еднакви лазерчета, които б€ха станали доста попул€рни сред децата. “ака намалиха разговорите по телефона за радост на родителите си. ¬ечер, когато € изпратеше до т€х, или късно посред нощ, когато искаше да € УчуеФ, заставаше до сградата долу срещу т€х и започваше т€хната Улазерна любовФ. ѕърво, за поздрав, й изпращаше лазерен букет с цвет€. ѕосле огнено сърце, за да й каже отново колко много € обича, последван от въпросителна Ц дали и т€ го обича? “€ заставаше до прозореца и му изпращаше своето лазерно сърце в знак на потвърждение. ѕосле си размен€ха по едно УќТкейФ в смисъл, че щом се обичат всичко друго ще е оТкей и за лека нощ на тавана на ста€та й се по€в€ваха звездите на јлексЕ
††
 огато им купиха лични компютри, изоставиха Улазерната любовФ и продължиха с УвиртуалнатаФ чрез »нтернет в часовете, когато не б€ха заедно.
††
—лед колежа т€ продължи в художествената академи€, а той замина за √ермани€ да следва €дрена физика. ¬секи ден си говореха и се виждаха чрез »нтернет, но той се издържаше сам и затова, вс€ка вечер, миеше чинии или разнас€ше поръчки в един ресторант. «а връщане през ваканциите не можеше да става и дума, защото тогава се хващаше да работи по строежите, за да събере пари за таксите за следващата година. “€ също н€маше средства да пътува до тамЕ†
††
Ѕеше в трети курс, когато му изпрати и-мейл, че ще се омъжва. ѕомоли го да не й пише повече и да не € търси. ќще помнеше негови€ отговор, който завършваше така: У„увствата ми към теб никога н€ма да се промен€т! ¬ мо€ живот винаги ще има м€сто за тебЕФ
††
Ќе му†се обади†повече. ѕромени електронните си адреси, изключи месинджърите си и дори смени телефонни€ си номер. —амо адреса си не можа. –одителите й им отстъпиха апартамента си да живе€т там, тъй като съпругът й н€маше нищо.
††
ѕоследното, което бе чула за јлекс, бе, че е завършил успешно и започнал добра кариера в √ермани€. ћислеше, че € е забравилЕ ƒо преди малкоЕ

††
ћъжът й се размърда с желание да стане от не€, но на тавана се по€ви лазерното сърце на јлекс и т€ го притисна към себе си, за да не го види. ѕосле се по€ви въпросителната и макар че не последва отговор от не€, той й изпрати и ръката със своето УќТкейФ - потвърждавайки както преди, че още € обичаЕ†
††
—ъпругът й изтълкува погрешно притискането й като желание за още ласки и започна да целува гърдите й, а т€ безчувствена гледаше звездите за УЋека нощ!Ф на јлекс...
††
«вездите се стопиха в мрака и т€ го отблъсна неочаквано грубо, учудвайки и него, и себе си. “ой се отправи към бан€та, а т€ изтича към прозореца и долепи лице до стъклото. ƒолу н€маше никой. —амо един автомобил се отдалечаваше бавно в посоката, в ко€то живееха родителите на јлексЕ
††
†† Ќа други€ ден в ателието за поправка на часовници и подм€на на батерии влезе млада жена, хванала малко момиченце за ръка:
††
- ƒобър ден! ћоже ли да подмените батериите и да проверите дали това работи? Ц и подаде малка кутийка с лазерчеЕ
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† —ветослав ѕейчев
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
/Simon Martin/
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††E-mail: simon_martin@abv.bg


ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —ветослав –айков ѕейчев ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2005-05-01

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: –азкази
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
Ћј«≈–Ќј ЋёЅќ¬
 
  ѕосещени€: 309  ќтзиви: 3
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-07 —амотата спи на възглавницата ми
16-07 —амотата спи на възглавницата ми
16-07 ѕоези€ 2016
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 » нека вс€ко чувство е фиеста
ѕълен списък