Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  —интактис на стиха
  ¬ сво€ стремеж за максимална изразителност поези€та, като изкуство на словото, се стеми да направи "значещи" - тоест да натовари с израз€ването на определено смислово-емоционално съдържание - всичк
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от kozmo_
 
ЋЏ∆Ћ»¬ј“ј ћ≈„“ј
—“–јЌЌ» 
«ј ≈¬ќЋё÷»я“ј » –ј«”ћј
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   (kozmo_)>>ЋЏ∆Ћ»¬ј“ј ћ≈„“ј  
ЋЏ∆Ћ»¬ј“ј ћ≈„“ј
  (kozmo_)
  –аздел: –ј« ј«»  
Ѕеше топъл юлски ден, с нищо по-различен от всички останали. » все пак, за един човек именно този ден беше най-значими€ в цели€ му живот. “ози човек седеше на операционната маса... “ой беше сл€п по рождение. Ѕеше изстрадал над 37 години без образите, които ние приемаме за даденост. Ќо днес, след като беше спест€вал през по-гол€мата част от тези 37 години и усп€ да си позволи иначе скъпата операци€, мрака над очите му щеше веднъж завинаги да си отиде... “ози човек беше самотен. Ѕаща си той не познаваше, а майка му беше умр€ла преди повече от 15 години. Ѕрат€ и сестри н€маше, а поради слепотата не беше усп€л да си създаде истински при€тели... Ќе защото хората го отб€гваха, просто той се чувстваше чужд и различен от т€х... «а него обичайната визуална представа за света беше изменена в разноцветни и необикновенни форми, създадени от въображението. Ќо скоро тези форми щ€ха да се замен€т от действителни образи, щеше да види нещата, които толкова пъти се бе опитвал да си представи по допир... Ћежеше и си спомн€ше... ћислеше си какво бе правил досега. ¬същност ежедневието му беше сравнително еднообразно и особено скучно. «а него слуха беше зрение, всичките си занимани€ той обвързваше с него. » все пак не беше достатъчно... Ќо слуха му беше много добър, а и беше единствени€ начин да заработва пари. ѕишеше музика. Ќо не от това печелеше, защото н€маше на кой да € продава. —виреше на пиано и акордеон и така от време на време го наемаха да свири или на н€ко€ сватба, или в н€кое заведение... ј когато не свиреше, тр€бваше да убива времето, затова много често се разхождаше. »маше н€колко любими места, където често ходеше. Ќапример след разходка в парка с€даше на една пейка близо до една детска площадка и с удоволствие слушаше веселите викове и глъчта на децата. ƒруг път пък с часове слушаше н€какъв уличен музикант, който всеки ден свиреше на китара под една бреза в парка. —лучваше се пон€кога да отиде до една дискотека, но без да влиза... Ќ€маше какво да прави вътре. —лушаше музиката, ко€то идва оттам... ¬същност повечето песни не му харесваха, но знаеше, че там се весел€т поотрасналите деца, и това му достав€ше удоволствие... »зобщо, обичаше децата... ≈то че вече упойката започваше да действа. ќбразите, които обикновено вижда пред очите си започваха да се размътват и да стават все по-чудати. —ветлина. ћрак. —€нка. Ѕледожълти нижки, червени кръгове. ќтново мрак. —ън... Ќе знаеше колко време е минало, но и не го интересуваше. Ѕеше свикнал да гледа на времето като на нещо маловажно, нещо, за което н€ма нужда да се притесн€ваш, защото никога не стига. —лед операци€та обаче, времето го изгар€ше отвътре. Ќ€маше търпение да погледне света, това беше неговата мечта.  олко пъти само бе сед€л н€къде правейки планове за бъдещето, когато вече гледа. ўеше да си намери работа, при€тели, дори съпруга може би. » сега беше съвсем близо до мечтата си. ¬се още обаче не виждаше, а и имаше превръзка на очите. „у н€кой да влиза, после един познат глас го поздрави и попита как е. Ќо той толкова се вълнуваше, че веднага изстрел€ въпроса, който го мъчеше - кога ще може да вижда. ќказа се, че това ще стане чак след н€колко дни. ¬ последвалите дни зрението му постепенно се подобр€ваше. ќбектите, които виждаше все повече се доближаваха до тези, които ние виждаме.  олкото по-добре различаваше света, толкова повече се смайваше от неговата чудатост. »маше гол€ма разлика между това, което си бе представ€л, и действителността... Ќо т€ му харесваше. ’аресваше му да вижда нещата, без значение как изглеждат те.  огато тр€бваше да спи ставаше тъжен, защото знаеше че отново ще влезе в света на формите. ƒори си мислеше че може да заспи и никога пак да не прогледне... ≈дна вечер той прекара два часа гледайки една обикновена чаша. ѕърво се загледа в странната и форма, после в цвета, после с любопитство наблюдава как той се промен€ със зал€зването на слънцето и намал€ването на светлината, докато накра€ чашата изчезна съвсем в мрака. ѕодобни наблюдени€ му б€ха изключително интересни и занимателни и прекарваше по-гол€мата част от времето си в болницата правейки точно това. —коро започна с нетърпение да чака ден€т, в който ще го изпишат, за да види останали€ св€т. ќсобено искаше да види местата, където беше ходил толкова често в предишни€ си забулен живот. Ќе след дълго го изписаха. “ози ден той прекара в наети€ си апартамент, а на други€ излезе... ѕърво посети детската площадка, където и преди често ходеше. ¬ида на засмените деца го радваше много, но имаше нещо друго, което не беше очаквал и което помрачи настроението му. Ћюлките и пързалките б€ха ока€на гледка - бо€та им беше олющена, имаше откъртени дъски, счупени железа, и всичко беше буквално занемарено. “ой се зачуди, защо именно тук игра€т децата, не е ли прекалено мизерно и дори-опасно... Ќо после се сети, че веро€тно навс€къде е така. ƒълго сто€ и гледа учуден, непри€тно изненадан. ѕосле тръгна да потърси н€ко€ друга площадка, защото не му се искаше да пов€рва, че всичките са такива... Ќамери... и не остана доволен от откритието си. —една на една пейка и близо час мисли и се чуди, как се е случило това и как се е залъгвал досега, как може хората да осигур€ват такива услови€ за децата си, защо никой не прави нищо по въпроса...  акто казах, той обичаше децата, и това, което вид€, го потресе много... —лед това реши да отиде до дискотеката, където също често ходеше преди. Ќ€ма съмнение че това, което вид€ там, също го разочарова. ƒискотеката не беше като площадката за игра... “€ изглеждаше нова, поддържана, наскоро бо€дисана, украсена с най-различни светлини, а едно гол€мо, цветно светлинно табло извест€ваше нейното име. ƒовчера слепи€т, обаче, не можеше да чете (нито да пише) и затова не разбра името... Ќо то не го интересуваше. “ози път външни€ вид на сградата беше хубав, но когато погледна към излизащите деца, вид€, че те са €вно пи€ни, ако не и дрогирани. ћомичетата, н€кои от които и 13-годишни, б€ха хванали подръка 18-19 годишни момчета, които най-невинно пипаха при€телките си... навс€къде. ¬същност при€телките €вно не се притесн€ваха от този факт, било поради въздействието на алкохола, било защото е нещо нормално. ћного от излизащите или изл€злите б€ха навън, за да изпушат по една цигара на спокойствие. “ой гледа децата от дискотеката и се чудеше какво ги е накарало да станат такива. „удеше се също защо площадката, радваща се на невинни€ детски см€х бе така занемарена, докато това м€сто, където малолетни пушеха и пиеха, беше поддържано като ново. ƒокато мислеше за това, пред очите му н€колко момчета се сбиха... и то особено зверски. ѕричина може би дори н€маше, или ако имаше беше незначителна... “ой се запъти към дома си. Ќе му се гледаше повече тази картина... “върде много се разминаваше с очаквани€та му... твърде необ€снима беше. Ќа други€ ден реши отново да се разходи... ћислеше си, че света не може да е чак толкова лош. ƒълго се разхожда из парка и не вид€ нищо лошо, нищо толкова потресаващо като вчерашните гледки. Ќакра€ тръгна към друго м€сто, където често беше ходил - при улични€ музикант. Ќо, когато стигна там, го очакваше нова изненада. “ози музикант всъщност беше момче, най-много на 16 години. Ѕеше облечено буквално в дрипи и свиреше на н€каква вехта китара. ѕред него беше оставена кути€, в ко€то се жълтееха н€колко монети. “ази гледка вече раздра сърцето му. “ой чак сега разбра, че музиканта всъщност е просил, и ако в този миг имаше един милион, би го дал на момчето, но всъщност н€маше никакви пари в себе си. Ќе след дълго то се приготви да си тръгне. ћъжа реши да го последва. ƒълго върв€ха, докато стигнаха до една порутена къща в покрайнините. ѕред къщата сто€ха двама мъже и разговар€ха. ћомчето приближи. ≈дини€ мъж го пресрещна. явно беше баща му... » €вно беше пи€н. “ой протегна ръката си безмълвно, а момчето изсипа в не€ всичките пари, които беше спечелило. ћъжът ги погледна, преброй ги набързо, после погледна момчето с презрение и му удари шамар.  аза му да се научи да свири по-добре, защото сега нищо не печели... Ќаши€т герой насмалко не избухна при тази сцена... Ќо реши да си замълчи, и по-бързо да си тръгне, защото не можеше да гледа повече. Ќе че го беше страх за сами€ него, ако беше това, веднага би се скарал с мъжа... Ѕеше го страх за момчето, защото баща му щеше да си изкара на него непри€тната случка с непознати€, който го е защитил. ƒокато се прибираше, той реши какво тр€бва да направи... ќще утре щеше да извърши плана си. Ќа другата сутрин, след като се събуди и закуси, той отвори един шкаф. ќт парите за операци€та му беше останала известна сума, и т€ седеше в пощенски плик в този шкаф. “ой взе плика и излезе. ѕо път€ влезе в един магазин, и каза нещо на продавачката. “€ го погледна учудено, но взе един лист и написа нещо. ѕосле му го даде. “ой скъса листа на две, едното листче пъхна в плика, а другото-прибра в джоба си. —лед това отново тръгна. «апътил се бе към м€стото, където всеки ден свиреше невръстни€ музикант. » този път той беше там. ћомчето свиреше н€каква песен и наум броеше за стотен път парите си, когато вид€ как н€какъв мъж се приближи до него, пусна н€какъв плик в кутийката му и си тръгна. —лед малко то остави китарата и отвори плика... „у се вик... Ќ€колко дена след това, една жена четеше местен вестник в едно от купетата на един пътуващ влак. ¬ече беше прочела почти цели€ вестник и сега вниманието и беше върху една стати€, ко€то при други обсто€телства не би прочела, но просто н€маше какво да прави по време на пътуването. “€ гласеше: Ућъж се самоуби в наши€ град преди два дена. Ќещастникът е скочил от покрива на блок 12 на улица УћензухароваФ. ”станови се, че мъжа е ѕ. ., наскоро опериран в местната болница. ћъжът, обаче, н€ма никакви близки. ѕричините за самоубийството са не€сни, в апартамента му бе намерена само бележка с надпис УЌе искам повече разочаровани€!Ф... Ф ∆ената прочете стати€та до там и пребледн€. Ќали точно това беше помолена онзи ден да напише за онзи странен непознат... «начи той е искал да се самоубие... Ќо защо е помолил точно не€ да му напише предсмъртното послание? “€ прочете бързо стати€та, откъдето разбра, че мъжа е бил сл€п по рождение, но, заради операци€та, виждал от една седмица. “ова отговори на въпроса и. “€ остави вестника и се замисли... У акво ли кара хората да се самоубиват? јз не мисл€, че бих могла, каквото и да ми се случи...Ф ƒокато мислеше, т€ огледа момчето срещу не€. Ѕеше 15-16 - годишно циганче, доста зле облечено, €вно бедно. “€ се зачуди накъде ли пътува... “ова, което не знаеше за него, обаче, беше, че в джоба му сед€т около 2000 лева и бележка, надписана с нейни€ почерк, глас€ща: У»зползвай ги както намериш за добре... Ќо аз ти препоръчвам да изб€гаш... »ди в н€кой друг град. —ъжал€вам само, че похарчих останалите пари за една измамна мечта.Ф
ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-18

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4092  ќтзиви: 1
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
19-07 јлманах ѕроза 2010
19-07 јромат на ёжен в€тър
19-07  онтражур
19-07 ƒетски истории 2018
19-07 ’умор и сатира 2016
ѕълен списък