Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  «акон за авторското право и сродните му права - част II
  «апочваме публикуване на «акона за авторско право и сродните им права. “ой разглежда теми, които каса€т пр€ко всички автори, а много малко от авторите са го чели и познават правата си.
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от йоли
 
јдам V.S. ≈ва
 ратко, с обещание за спомен
* * *
«а Ќе€
—труктура
Ќенакърнимо
¬ърни се, за да те обичам
* * *
* * *
≈тика на слонската задруга
’айку с в€търа
“еори€
"¬ицове" на “уаман
јмстердам
Ќощта на бръмбара
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   јнгел —ветославов —лавчев(йоли)>¬еликата майка Ќощ>јмстердам  
јмстердам
  јнгел —ветославов —лавчев (йоли)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  
’ърбави€т ушатко се размърда на стола си, като прехвърли н€колко пъти заинтригувани€ си поглед между човека и “атха и отново попита: -  ажи, в€рно ли е, че ћоурисън е искал да лети с теб? Ѕазил само кимна, после също погледна към “атха. «а разлика от ийстъра, люспестата горила слушаше, без да про€в€ва особен ентусиазъм. —амо наблюдаваше разказващи€ и от време на време издишваше по малко дим от цигарата, ко€то беше загасил преди две минути. - јха - кимна човекът - наистина искаше. - Ќе се обиждай, - вдигна ръка ћкасрл и трепна с уши - но ето това е гаранци€, ко€то уважавам. - Ќе съм очаквал друго от теб! - Ѕазил се направи на дълбоко засегнат. - ћоурисън е най-пресметливи€т тип, за когото съм чувал - заоправдава се ушати€т извънземен - и ние, ийстърите, по принцип не се впускаме в необмислени мисии (като вас - хората), но ћалкълм ћоурисън е... - ћкасрл поклати глава, търсейки силно определение - чак е отвратителен! Ќе участва в полет, ако не е 111 процента сигурен в печалбата. ўом е вид€л данните ти и се е натискал да лети с теб, значи наистина си попаднал на нещо. - ћорис не е най-големи€т умник на TTL! » н€ма свръхестествено обон€ние - човекът продължаваше да се цупи - не може да "надуши" това, дето го н€ма, сега поне тр€бва да ти е €сно - Ѕазил се намръщи, после отпи от бирата си. »змърмори под нос - ако става дума за усет, той и собствени€ си задник не може да открие, дори да му завреш главата в... - Ќе се зас€гай! - обади се меко “атха, като се облегна още повече на стола. ѕродължаваше да гледа право в човека повече с изучаващ интерес, отколкото от любопитство към истори€та - какво стана по-нататък? Ѕазил махна показно с ръка, за да разпръсне гъсти€ сладък дим, носещ се откъм снейпа, поцупи се още секунда-две и продължи: - ћоурисън получи данните за полета ми с предварителната уговорка, че н€ма да получи м€сто. ѕросто му дължах услуга.  огато реша да лет€ сам - значи лет€ сам! » без това ако ми потр€бва екипаж има много други, към които ще се обърна преди него. ÷елта ми беше доста далеч от препълнените Ѕунища и на него му беше интересно. —ъбира предварителните данни и се над€ва, че като ги свързва с резултатите от полетите ще започне да схваща н€какъв принцип, за да определ€ предварително доходоносните области. - Ќе е единствени€т - вдигна рамене ушаткото. - » не е единствени€т, дето си губи времето. Ѕунищата са сигурни, останалото е късмет - да насочиш скенерите си в подход€щото време в подход€щата посока. ћного р€дко изскача нещо. - Ќо €вно и тогава не винаги е сигурно - каза “атха. »збълва с ноздри последно валмо дим и запали нова цигара. “ози път миризмата беше лютива. Ѕазил разтърка очи недоволно, а ийстърът помаха с уши, за да пораздвижи въздуха около масата. - “ака е - направи физиономи€ човекът - тр€бва и да поемаш правилни рискове. ј иначе всичко си беше наред. ћорис имаше за какво да се закачи в това, което му дадох. «ас€кох целта си с моите корабни скенери и реших да не провер€вам данните с големите машини на TTL, защото, за да не се разглас€т резултатите, а аз н€мам излишни пари. Ќе исках и да си навлека конкуренци€. “ака че приех веро€тността за грешка поради неточната ми апаратура.  акто и да е - Ѕазил отпи пак и продължи -  ато се замислиш, обаче, като сложиш от едната страна на везната възможността скенерът ти да те лъже, а от другата страна - да докопаш такъв товар... ћисл€, че не е чудно, защо излет€х сам. - Ѕеше €сно, че си уверен в резултата - кимна ћкасрл - надалеч в солов полет!... - Ќе б€х уверен. - „овекът разпалено махна с ръка. - ƒържа да се знае, че не съм глупак. ќще от началото имах предвид, че може и да съм се подвел. –искувах сто и двадесет тона гориво и почти седмица време, за да се докопам до пл€чката. - –иск веднъж, риск два пъти - съгласи се ушати€т - јко не се беше върнал празен, н€маше ли да твърдиш "«наех си!"?... - подкачи го едри€т снейп между две дръпвани€ от наркотичната цигара. - Ќе се за€ждай, никога не съм се имал за изключителен, познаваш ме. - ј какво ще кажеш за ƒжубил и ћоурисън? - ийстърът нетърпеливо подкани разказвача. - √оведа, - отсече Ѕазил - гадни хиени. ≈, поне ћоурисън... ћожеше и сам да ме последва, даже съм сигурен, че е прежив€л доста трудни мигове, докато се реши да потърси помощ. Ќо корабът му е бавен и шумен. ј машината на ƒжубли зас€кох чак на половината път. - “€ не евтин пилот, наистина е добра - с уважение закима ушати€т. - Ќо пък и ћалкълм, сигурен съм, е задобр€л в преговорите. ќт данните на скенера ми ставаше €сно, че се очаква приход от поне триста хил€дарки, а той н€ма толкова пари, че да й предплати. «начи е убедил ƒжубил в печалбата. Ќе тр€бваше да му се довер€вам. - Ѕазил се опита да тупне една от минаващите младички сервитьорки по задника, но не усп€ и като € извика по име, си поръча още една бира - със снейпата н€мам проблем - махна към “атха в об€снителен жест - защото т€ на практика е работила за говедото, а не против мен, но беше неетично той да се опитва да ме обере така просташки. - ≈, не виждам сега да е много щастлив - за ћкасрл проблемът с морала на —ъбирачите на —мет беше предварително решен - "ћожеш - действаш! —тига да не навредиш пр€ко". - “ова не го издига в очите ми, - Ѕазил се усмихна ослепително на сервитьорката, докато си вземаше бутилката и отпи - но не ме учудва особено. ¬се пак това е, с което всички свързват името ћалкълм ћоурисън. „овекът мълча замислено минута-две. ѕосле, вдигнал показалец философски във въздуха, с бира в ръка, отбел€за: - »нтересното е, че по едно време... сигурен съм, че когато зас€кох кораба им, той беше под управлението не на снейпата, а на ћалкълм. “ой не си призна, но още тогава се досетих, че точно затова ги и зас€кох. ћорис е ужасен пилот. Ќакра€ ƒжубил ми каза, че е било така. - „е как ще € накара да му отстъпи пилотското си кресло - усъмни се ийстърът -  орабчето е изключително и е добре поддържано. » е снейпска конструкци€. - Ќе знам - призна си разказвачът. - — пари. ≈стествено. - вметна “атха, докато гасеше цигарата си - ѕрайдът на ƒжубил здраво € е закъсал от две седмици. ѕоследните им полети са пълни провали. ѕоловината от триста хил€ди не са малко пари, дори когато се раздел€т между шестима. »наче се съмн€вам, че пилот като не€ би се навил да лети с външен, още повече пък с човек. Ѕез да се обиждаш. - Ќе се обиждам - махна с ръка Ѕазил - и си прав, сигурно е подавал координатите на ƒжубил периодично, иначе т€ направо би го завела на м€стото далеч преди да аз стигна... ≈то, затова обичам да лет€ сам! √рижа се само за себе си - довърши доволно. - –азбрах, че сте имали произшествие - подкани човека ћкасрл. - ѕроизшествие ли!! - гневно се разпали Ѕазил - то€ идиот ћалкълм щеше да ни затрие и тримата! ћале мила, колко е тъп! - разказвачът поклати глава, впил устни в бутилката си. - —лушай сега, - кимна на ийстъра и се замисли, загледан в нищото. - ѕредстави си сега - започна след малко - м€стото е празно. ƒвадесет градуса нагоре от равнината на еклиптиката. Ќай-близки€т обект по случайност е TTL и то на поне половин орбита. ’убаво, че все пак не беше още по-далеч, иначе н€маше да мога да потегл€ без заем за гориво и сега щ€х да бачкам за станци€та на изплащане... “а, н€къде на половината път на фона на Ќаселената «она отзад се откро€ва корабът на ƒжубил (аз още не знаех чий е и какъв е). Ѕързо ме настигна, за не повече от двадесетина часа. јз си б€х натоварен доста за собствената си мощност, пък и от последното зареждане съм на нискокалорична смес. “а гледах да не си тров€ двигателите, разбираш ме - ийстърът кимна, а снейпът отново не каза нищо, макар съвестно да следеше нишката на разказа. - » тръгна да ме подминава, говедото! - Ѕазил все повече се разпалваше - Ќа две единици назад се изви, направи последна корекци€ и започна да ускор€ва право към моите целеви координати. “огава се сетих, че е ћалкълм. ќще н€колко часа преди това се опитах да се свържа с него, но той ми се правеше на недостъпен. ѕочти сигурно беше, че ще ме изпревари. ћалко след това, защото аз си насто€вах, ми отговори ƒжубил. ћного кофти, от друга страна, защото € познавам като пилот и щом има договорка с он€, значи почти н€мам шанс да стигна преди т€х. ј на не€ не мога да се сърд€. “а тогава т€ ми об€сни какво прави наоколо и каза, че вози ћорис срещу половината. “ук Ѕазил спр€, огледа слушателите си, после потърси с поглед сервитьорката и като не € намери, продължи: - “а... –еших, че н€ма да се дам така лесно и форсирах. —ега не знам дали ще мога да си остържа горивните камери от налепите и да ги калибровам наново заради нискокачествената горивна смес, но... тр€бваше да направ€ опит. “огава и те засилиха и... бе, де да знам. Ѕ€ха на, може би, не повече от една единица зад мен като приближих обекта. ƒоста агресивно каране, тр€бва да отбележа. “огава за пръв път се усъмних, че на управлението е всъщност не ƒжубил, а онзи идиот. Ќаистина се учудих защо би му дала да управл€ва най-накра€, когато е най-напечено. «начи... аз се извих пред т€х, като исках да го затъмн€ и да го накарам да забави. ¬л€зох му пред носа, а той беше на около единица отзад, казах ви. » тогава, представете си, вместо да намали и да се опита да се отдалечи той ми излезе от дир€та колкото да не съвсем на тъмно и ускори (казвам ти, не знаех, че машината на ƒжубил е толкова добра)! јма ускори ти казвам! «драв е корабът, а аз съм си с мо€ "ћолец". ѕриближава се скоростно отзад и ще ме закачи странично, ви казвам, сигурно искаше да ме накара да се изви€ встрани от път€ и да изостана тотално. —нейпата не прави така!... јко ме беше хързулнал, щеше да се отърве леко, а мен - да ме разпори! ћила мале, какви ругатни из€де тогава, ако знаете!... - » вече като наближи на н€ма и десет километра, - тук Ѕазил вече разпалено жестикулираше - б€х решил, че ще тр€бва да се откажа и да отби€. ƒаже мислех да го причакам на връщане и да се разправ€ с него, но не можах да измисл€ начин да го направ€, без да затри€ и ƒжубил. “огава той р€зко намали и спр€. „ак на връщане разбрах, че т€ го е била оставила накра€ да пилотира, защото се скарали и той нещо € приспал с дикотин ли, с какво ли беше, и т€ като се свестила, и като го вид€ла какви ги прави, го хоризонтирала с два удара. ћед ми покапа на сърцето като чух това. јма в суматохата ћорис хакнал едно кол€но на пулта и ƒжубил см€таше, че не е безопасно да се върне със сво€та машина, затова ги докарах. ћалкълм - вързан, естествено! - Ѕазил доволно се изтегна на стола си - “оварът? - попита ийстъра - ≈... ƒобре щеше да е товарът да се бе оказал нещо наистина ценно... - ј не е ли?! - ћкасрл вдигна вежди удивено. - Ќоси се слух, че ≈ нещо ценно! - каза “атха. - ƒе да беше, - въздъхна патетично човекът - ќказа се парче "сланина". Ўлака от строежа на TTL. ќколо 10 процента използваеми метали. »наче не беше малко, аз затова го и зас€кох изобщо. ўе излезе около... - Ѕазил присви очи прецен€ващо - около трийсет хил€ди общо. ≈дна трета ще дам на ƒжубил. ≈й така, да си имаме уважението - спаси ми живота, може би, от този дънер ћалкълм. ѕък и да има с какво да плати, да и докарат корабчето дотук. »звестно време тримата мълчаха, после “атха се размърда: - "—ланина", казваш... Ѕре-бре! - говореше със сериозен тон, но звучеше малко пресилено, а и в дълбоките му малки очички с€каш пробл€сваха д€волити искри. - “ака е, - леко обезпокоен потвърди Ѕазил - едвам ще си покри€ разходите. —ъвсем скоро тр€бва да провер€ как са оценили товара. Ќо нали ти казвам - шлака със съвсем малко скрап. - «начи така, - поклати глава от сво€ страна ћкасрл, впечатлен от разказа - значи общо взето си се разкарвал напразно? ≈, че вие, —ъбирачите, три от четири пъти се разкарвате напразно.  акво му е различното? - «ащото, ако не беше напразно, щеше да е страхотен удар, ето, това е различното - Ѕазил тропна празната си бутилка на масата. - ƒобре, много добре - закима леко усмихнат “атха. -  акво му е добрето, почти на загуба съм - сопна се човекът. - ¬същност - снейпът повдигна вежди многозначително, - аз тъкмо б€х застъпил на см€на на новата си работа на дока, когато ти пристигна... -  акво?! - Ѕазил подскочи като ужилен - знаел си и не се обади толкова време! - ≈... добре го докарваш... - захили се съвсем сериозно едрото извънземно. ј ийстърът гледаше неразбиращо ту едини€, ту други€. - «а какво, по д€волите, говорите? - «а "јмстердам"! - прозвуча остър женски глас отзад, който накара Ѕазил да се завърти като шило на стола си. -  али?! - «дравей,  али! - поздрави “атха новодошлата. -  акво е "јмстердам"? - попита объркано ћкасрл. - “ака наречената "сланина", ко€то е прибрал този негодник. "јмстердам" е най-големи€т гмуркач, лет€л преди постро€ването на TTL. ѕреди седемдесет години безследно изчезнал - ћомичето беше облечено в пилотски костюм, кестен€вата му коса беше вързана на стегната опашка, юмруците му б€ха опрени на кръста, а изражението на лицето му беше гръмоносно. - —коро ли разбра - усп€ да попита само тихо Ѕазил. - “оку-що! - каза пилотката - и оценката е „≈“»–» ћ»Ћ»ќЌј » ѕќЋќ¬»Ќј! Ѕоже, какъв си мръсник! -  акво е направил? - попита ийстърът. -  акво ли? - момичето огледа извънземните, после отново спр€ погледа си на човека - когато разбрах, че тръгва сам му предложих да поемем двама този полет. ƒори б€х съгласна на двадесет процента. "Ќе,  али - казва ми той - ще лет€ на предчувствие! Ќе си губи времето - казва!"  ак може да си толкова... -  али очевидно загуби дар слово, толкова беше б€сна. ћкасрл само наблюдаваше ставащото с безизразна физиономи€, а “атха едва сдържаше смеха си. - Ќаистина беше така,  али - заоправдава се Ѕазил - не знаех, че е чак такава реликва!  ак мога да разпозна€ нещо оттук само с корабни€ си скенер!! - “върдеше, че си открил стар спътник, "даже не много гол€м"! ≈, на това викам аз »стински спътник! - Ќаистина не знаех!... - Ќе ми е за наградата ти, изкарвам си предостатъчно, но ми писна от тъпите ти игрички! ќтвратителен си! Ќе си по добър от ћалкълм ћоурисън! -  али се обърна р€зко и бързо излезе вбесена от бара. «ад човека избухна гръмогласни€т см€х на “атха. - ≈, това последното беше просто велико! ѕризнай си,  али наистина може да ти свие сармите! ќчевидно е, че си сгрешил! - ѕрав си - разтревожено и с намек на паника отбел€за пилотът - по д€волите, сега € оплесках! “р€бва да и се извин€ и да и се реванширам! - јма и ти защо си изиграл такъв номер? - попита снейпът - «ащото миналата седмица ми се €доса за нещо и ме нар€за много здраво пред цели€ бар. ѕо д€волите, защо съм така злопаметен!!! - ўе тр€бва доста да се постараеш.  али не е ко€ да е! - Ќе е... - отча€но се съгласи Ѕазил и замълча. - ј аз колко съм наивен... - поклати глава ћкасрл - добре лъжеш!  акво все пак стана? - “ова, което ти разказах! - насто€ човекът - освен за товара, разбира се! » ћалкълм, за разлика от мен - пилотът натърти на последното - е знаел какво се опитвам да прибера. явно системата му за събиране на информаци€ поне един път е проработила. Ќе знам къде се е ровил, но н€кой му е изплюл истори€та за "јмстердам" и той е разбрал, че съм зас€къл точно него. ƒжубил не е знаела. ј пък на не€ наистина ще дам! ѕоловин милион. “атха само кимаше със спокойната усмивка на н€кой, който се наслаждава на факта, че проблемите, които в момента изучава, са чужди. »звади нова цигара и € запали. ћкасрл попита: - ј сега? - —ега... - Ѕазил стана и понечи да се отдалечи. «а миг спр€ и се обърна - пов€рвайте ми, наистина не знаех, не съм чак такъв гадн€р! ќтивам да намер€  али - и излезе бързешком от бара. ƒвамата извънземни - слабички€т ушат ийстър ћкасрл и почти квадратни€т, изтъкан от мускули и покрит с люспички горилоподобен снейп “атха поклатиха глави, вперили поглед подир заминали€ си пилот. - “ози човек е откачен - констатира след малко ушаткото. - «ащо само този - вдигна рамене “атха. ћкасрл го изгледа продължително, после се пресегна към него. - ¬се та€. ƒай да си дръпна от цигарата ти.
ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© јнгел —ветославов —лавчев ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-18

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: ¬еликата майка Ќощ
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
јмстердам
 
  ѕосещени€: 4241  ќтзиви: 1
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-07 ѕоези€ 2016
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 » нека вс€ко чувство е фиеста
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 ѕрогласи/Revelations
ѕълен списък