Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
   ак да рекламираме книгата си или по-скоро - какво да правим с първи€ си роман?
  ѕродължаваме поредицата, ко€то една главна редакторка сполучливо нарече - „учим конкуренци€та на бизнес". —м€тах да не зас€гам тази тема, но последни€ месец получихме множество писма
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от divinity
 
–авносметка
ѕърви€т
«алез
Ѕог от кал
ѕ€съчни секунди
ƒъжд
ѕрозрение
Ќапразно
—ън
—ама
—реща
»зрастване
 апан
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   «орница —тойчева Ѕи€чева-ƒимитрова(divinity)>>ѕърви€т  
ѕърви€т
  «орница —тойчева Ѕи€чева-ƒимитрова (divinity)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  

ћного неща не разбирах преди да предприема това пътуване. Ќе разбирах как може човек да научи нещо от света на затвореното съзнание. Ќе разбирах как н€кой може да бъде щастлив в този такъв изостанал св€т. ћного неща още не разбирам, но нека ви разкажа впечатлени€та си.
ѕодготовката премина по обичайната процедура. «наете - проучването на зоната, дрехите, езика /пов€рвайте, той не е само израз на екстравагантност/. —лед това адаптаци€та към специфичните земни услови€ и така дойде моментът на прехвърл€нето. ƒотук всичко премина благополучно. ќзовах се на претоварена гара с куфар в ръка, като току-що пристигнал пътник. “о и така си беше. ѕоех дълбоко въздух, разширих възпри€ти€та си и получих първи€ шок. ¬ълната от дисхармони€, енергийните сривове и хаосът от мисли буквално ме помете. —то€х объркан, парализиран от ужас. ќбзе ме страх, че н€ма да се справ€, че веро€тно в процеса на адаптаци€та сме пропуснали нещо много съществено. ƒадох си сметка какво излъчвам и разтревожено се огледах наоколо. ÷€лостното усещане беше за напрежение. “о н€как ме претоп€ваше. Ќикой не ми обръщаше внимание. ¬ид€х, че много хора сто€т като мен, оглеждат се разтревожено или отегчено и тогава си помислих, че може би нещо се е случило, н€какво бедствие, но не - не беше това. «абързах към къщата, където щ€х да отседна. ƒвижех се механично. ѕознавах ц€лата област. ¬сичко бе старателно записано в съзнанието ми. ¬ърв€х доста, но чувствах, че не съм в състо€ние да се затвор€ в н€кое от превозните средства, където хаосът ставаше непоносим. Ѕързах с надигащата се у мен надежда, че когато най-после стигна, всичко ще си отиде на м€стото.
 ъщата - приветлива триетажна сграда, стоеше гордо сред красива дворна градина. «астанах пред вратата и излъчих присъствието си. Ќе усетих ответ. «амислих се за инструкциите, които б€х получил: "√овори! “ам непрекъснато говор€т. “р€бва и ти да го правиш". “огава още не разбирах смисъла на това, но всеки св€т си има по нещо, с което тр€бва да се съобраз€ваш. ¬ид€х сигнални€ бутон и го натиснах. »зглеждаше нелеп и груб начин да демонстрирам присъствието си, но €вно това се очакваше от мен. ¬еднага почувствах, че има ответ. ѕърво усетих вниманието и засилващото се присъствие на хаз€йката. —лед това чух стъпките й. “€ знаеше кой съм, очакваше пристигането ми, но въпреки това, когато отвори вратата, ме погледна с н€каква смесица от любопитство, недоумение и очакване. ”смихнах се широко, както знаех, че е прието, но докато не проговорих, т€ не ме покани.
- ƒобър ден - казах. - »мам запазена ста€ при вас.
- ќ, да! √-н –аев, нали? - –азбира се, че знаеше кой съм, но въпреки това държеше да назова името си и очакваше отговор, затова потвърдих. - «апов€дайте! Ќав€рно сте уморен. ўе ви заведа до ста€та ви. ¬ечер€та е в 20 часа. -  азах, че ще € пропусна. - ƒобре, починете си. «акуската е в 9 часа сутринта. “огава ще се запознаете с другите гости, а също и със семейството ми.
ћисл€, че пак благодарих и побързах да се затвор€ в ста€та си. √оворене. “върде много говорене. Ѕ€х свикнал да свързвам гласа единствено с изкуството, с музиката. «наех, че хората също пе€т, но това с говоренето?
—та€та беше уютна. ¬ мебелите липсваше разнообразие на форми и материали, но най-необходимото го имаше. ћалко правоъгълно бюро, стол с правоъгълна седалка, правоъгълно легло, правоъгълен гардероб, два фотьойла с правоъгълни седалки и облегалки. √ол€м правоъгълен прозорец гледаше към залеза и градината. » всичко това в правоъгълна ста€ /всъщност б€х във вътрешността на паралелепипед, но хората кой знае защо не обичат да подчертават триизмерността на предметите/. «нам, да - и аз при такова описание щ€х да отреагирам, че е потискащо правоъгълно, но колкото и да е странно, това изглеждаше нормално. »маше, разбира се, и санитарен възел с тоалетна и душ-кабина. Ѕ€х настанен на втори€ етаж на пансиона. Ќа първи€ беше салонът - приемна и библиотека едновременно, кухн€та, столовата и апартаментът на хаз€ите. ≈тажът, на който б€х, и този над него б€ха изц€ло приспособени за гости.
—еднах на леглото и се загледах в залеза. √ледката си заслужаваше. ÷ветове от топлата гама преливаха в н€колко нюанса от златисто до червено. »маше нещо пречистващо и успоко€ващо. ƒа, и за мен бе странно това усещане. “върде агресивни, за да успоко€ват, но нещо в ц€лостта въздействаше особено на сетивата ми. —ед€х и се опитвах да се хармонизирам с този св€т. ѕродължавах да усещам дисбаланса, но не можех да прослед€ източника. јз, разбира се, съм настройчик, но миси€та на пътуването ми не бе свързана с работата ми. –еших, че ще е по-добре да се насп€. ¬л€зох под душа, пуснах силна стру€ вода и се отдадох на усещането. ѕов€рвайте, неверо€тно е! Ќ€ма нищо общо със зоните на конденз в нашата атмосфера. »зобщо не е необходимо да се пречистваш съзнателно. ¬одата облива т€лото, преминава свободно през ефирните тела и ги пречиства, отнас€йки вредните натрупвани€. –азбрах, че това става и като естествен процес в атмосферата, но странно защо хората се кри€т, когато започне. Ќо да продължа. —лед това прежив€ване си легнах обнадежден, че по време на сън€ ще приключи окончателната ми настройка. —утринта се събудих рано и дълго се излежавах, като поглъщах ненаситно ухани€та на цвет€та, шумоленето на растени€та, песните на птиците. «апознанството със «ем€та беше очароващо. —в€т, плашещо неизвестен, но със сво€ характерна обособеност и завършеност.  огато станах, с удоволствие се оставих на водата от душа, обл€кох се и начаса б€х в трапезари€та. ’аз€йката шеташе между кухн€та и столовата, където вече сед€ха мъж и жена. “е приказваха нещо, но това вече не ме учуди.  огато приближих, ме зал€ха с думи. ѕриех го като ритуал, в който тр€бваше да участвам.
- ј, господин –аев, над€вам се, че спахте добре. “ова са Ќадето и —то€н, вс€ка година са при мен! “ук всички сме като едно семейство. - √ласът й ту се отдалечаваше, ту приближаваше, докато сервираше домашно приготвена баница, както сама по€сни. - »ма още две семейства, всеки момент ще сл€зат.  афе или чай ще пиете?
Ќад€ повтори въпроса й и услужливо присегна към каничките, които сто€ха на масата. » двете напитки ми б€ха непознати, но казах - чай, и течността от едната кана се прехвърли в чашата ми.
- “ук сме като у дома си - говореше —то€н. - ”слови€та са чудесни. ўе ви хареса! - ¬ това не се съмн€вах. ќт отдела за проучване обикновено не допускаха пропуски.
- ¬ие откъде сте? ѕепито е много мила /ѕепито беше хаз€йката/ - едновременно със —то€н говореше жена му.
- јми азЕ - не усп€х да изрецитирам заучените реплики, защото ме зал€ха с нова вълна об€снени€ кой кой е - по повод пристигането на —он€ и »ван и веднага след това и на  ирил, който започна да об€сн€ва, че жена му щ€ла да си поспи до късно. ¬€рвайте, чувствах се пометен от ц€лата тази словесна вълна. ≈динственото, което можех да прав€, бе да се усмихвам и да кимам напосоки. «а щастие те пренасочиха словесни€ поток помежду си и аз използвах момента да напълн€ устата си с баница. “огава се по€ви  ат€ - дъщер€та на хаз€йката. ’убаво момиче, но облечено ужасно. Ўироките провиснали дрехи загроз€ваха стройното й т€ло. ¬печатлението ми бе толкова категорично, че усетих как мисълта ми изпълни ста€та. ќчаквах, че  ат€ моментално ще се втурне да се преоблича, при това и другите около мен мислеха същото. Ќо т€ изобщо не реагира. Ќай-спокойно се разположи на един стол и се проз€. » сега, пригответе се да чуете нещо потресаващо.  ирил, който излъчваше неодобрение еднакво с моето, се обърна към не€ и й каза, че изглежда чудесно! ј т€, въпреки €вната несъвместимост между мислите и думите му, се изпълни със задоволство и най-спокойно започна да се храни. Ѕ€х толкова изненадан, че останах безмълвен и неподвижен и чак привл€кох вниманието. «а малко да се издам. » тогава прозр€х, че те б€ха глухи. ¬сичките б€ха глухи. Ќе чуваха нищо, освен думите, които изричаха и не усещаха нищо. ќбщуваха само с тези нелепи повърхностни думи без съдържание, без сила. Ќе исках да го пов€рвам.  онцентрирах вътрешни€ си поглед върху мисловното поле, което б€хме създали. ¬иждах мислите им като малки мимолетно пробл€сващи мълнии, които се по€в€ваха, пон€кога се разклон€ваха и изчезваха. Ќикаква връзка помежду им, никаква основна единна мисъл. ƒори се изкуших и изпълних мисловното поле с мисълта, че цвет€та уха€т прекрасно. ≈динствената реакци€ бе странната асоциаци€ на —он€, че е забравила да си сложи парфюм. Ѕ€х прав. “ова откритие ме потисна с абсурда си. ѕочувствах се неверо€тно самотен. «начи това означаваше "св€т на затвореното съзнание". ѕредставата ни, че наименованието на този св€т идва от ограничени€ достъп до по-високите информационни нива се оказа погрешна. ѕросто всички те живе€т в изолатор, изграден от собственото им съзнание! –азбирам съмнението ви, че съм направил прибързани изводи. Ќо увер€вам ви, имах на разположение ц€л един ден, през който да ги слушам и наблюдавам. ¬€рно, един ден не е много време, но знаете, че според правилата, като първи пратеник н€мах право да остана повече.
ƒокато се разхождахме, пътувахме и разговар€хме, осъзнах, че т€хната комуникативност се свежда до повърхностните визуални впечатлени€, до многократното повтар€не на едни и същи очевидни неща, с€каш вс€ка проста истина се молеше за специално разрешение да бъде разбрана. Ќ€ма да спирам подробно на всичко, ще ви посоча н€кои ключови моменти, които ме доведоха до това осмисл€не.
—лед закуската, докато присъстващите се сует€ха и обсъждаха как да прекарат ден€, се приближих до  ат€ и й казах, че според мислите на всички дрехите й са ужасни. “ова беше естествената ми реакци€ съгласно наши€ морал, но т€ се разсърди. Ќастрои се негативно към мен и поддържаше това отношение през ц€лото време. ј към  ирил, който €вно € беше излъгал, се държеше дружелюбно, усмихваше му се и кокетничеше. “ой също беше изпълнен със задоволство. “огава започнах да разбирам, че те намираха начин да бъдат щастливи в собствената си изолаци€. ћожеха да изричат безотговорно и безнаказано лъжи и да ги приемат дори по-лесно от истините. ћожеха да мисл€т едно и същевременно да говор€т друго и да вършат трето. “ова бе източникът на дисбаланса, който усетих при пристигането си там. ¬€рвайте, тр€бваше да ги анализирам цели€ ден, за да се осмел€ да направ€ този шокиращ извод. —ами€т аз неведнъж се обърквах в преценките си, но б€х свидетел на много изречени неистини, които увисваха в мисловното поле и се стап€ха без последици. Ќе ми стигна времето, за да разгада€ тази маги€. Ќе усп€х да разбера критериите, по които решаваха кое да приемат за достоверно и кое не. ќт наша гледна точка ц€лото им поведение е нелогично, но въпреки това съжителстваха безпроблемно. «аконите за т€хната съвместимост засега остават цел на проучване при следващите ни посещени€. »скам да призна€ нещо - изкуших се да пробвам да изрека лъжа. ќпитвах н€колко пъти, но неуспешно. »зричах на глас точните си мисли. ¬се пак н€къде в късни€ следобед усп€х. Ѕ€хме пътували до един манастир в полите на планината. ѕрез ден€ се разхождахме из природата, след това посетихме едно селце на два часа път от пансиона и вече се връщахме обратно. ¬ремето бе слънчево и топло, в колата - задушно. ѕо време на това пътуване многократно си внушавах, че тр€бва да изрека обратното на това, което чувствам. ќтне ми доста време, за да го приема в съзнанието си, но накра€ казах: "—тудено ми е!". ƒумите ми прозвучаха странни и кухи, и разбрах защо н€мат сила. ѕо-интересното е, че всички се засм€ха. Ќе ги приеха, противоречаха на очевидното. Ќо и други неща противоречаха на очевидното, а те ги приемаха. —транно, нали? —ега си мисл€, че всъщност не можах да изрека истинска лъжа, както го правеха те. Ќо увер€вам ви, този странен св€т, видимо първичен, е интересен за изучаване.  огато на следващата сутрин се сбогувах с новите си познати, най-искрено изказах съжалението си, че не мога да остана повече. —игурен съм, че след второто си посещение ще мога да дам по-точна и по-пълна оценка за света на затвореното съзнание. ј сега ви увер€вам, че въпреки €вни€ абсурд на съществуване, с който се сблъсках, този св€т е безопасен. —транен чужд св€т, в който всеки от нас може да се почувства изолиран, самотен, неразбран и объркан - но достъпен. ѕриветствам сформирането на група за първо посещение и в€рвам, че скоро ще открием начин за постигане на щастие чрез изолаци€. ўастие, чрез правото да грешим, а може би и терапи€ за разтоварване пред огромната ни отговорност пред истината!

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© «орница —тойчева Ѕи€чева-ƒимитрова ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-17

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4095  ќтзиви: 0
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
22-06  ои са поми€рите?
22-06 ”чилище по роботика
22-06  лючът на Ќикола
21-06 Ѕезусловен контрол
21-06 »релевантът
ѕълен списък