Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ѕоетическа фонетика: асонанс, алитераци€, звукоподражание, звукопис
   огато говорим за поетическата фонетика, за онези особености в звукови€ строеж на поетическата творба, които € откро€ват сред другите словесни изкуства и разговорната реч, не можем да се ограничим
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от white bat
 
∆ивот
ƒа полетиш
÷елувка
“ова съм аз
ѕо ц€ла нощ
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
    атерина »ванова  ирилова(white bat)>>ƒа полетиш  
ƒа полетиш
   атерина »ванова  ирилова (white bat)
  –аздел: –ј« ј«»  

- ≈динствени€т начин да полетиш е да се отлепиш от зем€та Ц говореше тихо и равно, н€как упойващо. —едеше на ръба на скалата, спуснал крака над пропастта.

ѕриближих се бавно, с леко треперене, последните н€колко метра изминах на колене. —трахът, че може да залитна, с€каш ме караше точно това да направ€. Ќай-накра€ се добрах до ръба и седнах до при€тел€ си. —рамувах се, че се страхувам от нещо толкова просто. ”сетих нищото под краката си... » тогава осъзнах, че ц€л живот б€х жадувала за този миг...

 

***

ћомчето б€гаше през трънливи€ шубрак, б€лата му риза бе ц€лата раздърпана и в пръски кръв. »зход от гората не се виждаше, а слънчевите лъчи все по-р€дко се м€ркаха измежду листата на високите дървета. —тудени€т в€тър започна да вие между клоните. —ветлин не усещаше студа. ¬ сърцето му гореше един невидим, тих, но разрастващ се пламък Ц на накърнената гордост. ќсвен тази болка, нико€ друга не го интересуваше.

Ќощта го надви. »зтощен до краен предел, —ветлин падна на меката влажна зем€.

***

 

- ¬иждаш ли онази скала отвъд?

- ƒето прилича на орел?

- ƒа. ƒо не€ тр€бва да стигнеш. ѕо този начин Ц мъжът за миг застана неподвижен, после се хвърли напред и се понесе над ждрелото. ѕрекоси го бавно, стъпи на скалата и тържествено се обърна към сво€ ученик. ѕосле се върна по същи€ начин.

- ¬ид€ ли? ѕо-важно е обаче не какво прав€, а какво мисл€.

- ƒа... Ќо аз не мога да лет€... ўе падна...

- ўом така мислиш, действително ще паднеш! ўе успееш само като пов€рваш, че можеш да летиш.

- Ќо аз не знам дали в€рвам...

- Ќе в€рваш? ¬иж пак! ўом аз мога, можеш и ти. ¬ече знаеш достатъчно.

—ветлин го гледаше и мълчеше.  олко пъти бе лет€л насън, а сега, когато можеше да го направи наистина, не се решаваше. Ѕе убеден, че той не би могъл да се задържи. Ќеведнъж се бе плашил по време на обучението си, но сега беше друго. «наеше, че страхът ще го погуби начаса. «атова най-много се страхуваше от сами€ страх, който с€каш стискаше сърцето му и не му позвол€ваше да диша. Ќарастваше...

- ’айде, тръгвай!...Ц гласът на магьосника се чу отвъд. Ц  акво чакаш?

—ветлин не помръдваше от м€стото си. »скаше му се никога да не бе стигал дотук. Ќо връщане назад н€маше... »ли имаше? ¬инаги има друг начин, винаги! —трахът го владееше напълно...

ћъжът прелет€ до момчето, този път много по-бързо. Ѕеше леко нервен.

- «ащо не тръгна като те извиках?

—ветлин мълчеше. ќчите му се напълниха със сълзи. ќпитваше се да ги преглътне, да отговори нещо, но гласът му бе изчезнал.

- —трах ли те е?

- ƒа Ц отрони момчето едва чуто.

- ¬секи е минал през това... Ќе мисли за пропастта, мисли за скалата... »маш ли ми доверие?

–азбира се, че имаше. —ветлин се опита да тръгне, но спр€ на ръба. ядоса се на себе си. ¬ърна се назад, опитвайки се да не среща погледа на сво€ учител. «асили се втори път, отново спр€, но изгуби равновесие. ”сети мощната ръка на магьосника, ко€то вместо да го издърпа, го тласна в нищото.

ћомчето чу писък с неопределена посока. ќсъзна, че сами€т той вика. ¬ид€ приближаващата се зем€. ѕосле всичко изчезна.

 

***

—ъбуди се в дома на сво€ учител. —ъщата стаичка, ко€то го бе приют€вала цели 3 години,  докато той се обучаваше за магьосник. —ега му се струваше по-чужда от първи€ ден, в който бе дошъл. —лънцето още не бе изгр€ло. ћомчето искаше да си тръгне незабел€зано. «апочна да събира вещите си. » въпреки вече взетото решение, нещо го дърпаше назад. —ветлин притъпи това вътрешно усещане чрез спомена за страха. » така си мислеше, че постъпва правилно.

 

***

 огато се завърна у дома го посрещна учудената му майка. Ѕеше му трудно да й об€сни защо точно се бе отказал, но т€ го разбра.  ато вс€ка майка го утешаваше и се радваше, че отново са заедно след толкова време. —ветлин се чувстваше почти както преди, отново не се тревожеше за бъдещето, отново правеше нещата, които бе свикнал като дете. —мущаваха го само думите на баща му, че €вно магьснически€т зана€т не е бил за него, нещо което сами€т той никога не е одобр€вал.

»зминаха н€колко седмици, откакто момчето се отказа от обучението си. ƒокато работеше, не мислеше за това, но когато спреше, чувстваше н€каква непоносима пустота. Ќещо липсваше и той знаеше какво. Ќо не можеше да продължи преди да преодолее страха си.

ƒните започнаха да му се струват все по-скучни и безмислени. —помн€ше си уроците на учител€ си, които едва сега разбираше. “ози човек беше не само много мъдър и знаещ, той го обичаше като свой син. —ветлин съжал€ваше, че си тръгна без дори да му благодари.

ј нощем напрекъснато сънуваше, че лети. ћигове на безгранична свобода и щастие, които му показваха път€...

 

***

-  огато ти помогнах да се отлепиш от зем€та, ти наистина лет€. —амо че беше за много кратко и започна да падаш. «наеш ли защо?

- ƒа. ѕомислих си, че не мога. Ќо ти не ме остави да умра.

- „е защо? ѕовечето хора живе€т добре и без да лет€т. “е дори не го искат...

- Ќо аз искам... и ще го направ€. √отов съм.

- ƒобре, но този път н€ма да ти помагам, за да не разчиташ на мен Ц учител€т се усмихна вътрешно.

“ова леко притесни —ветлин, но той бързо изхвърли от мислите си възможността за неуспех. ѕое си въздух и бавно издиша. —ега! «асили се към ръба и скочи.

«наеше, че има много други пътища. Ќо това бе негови€т...

 

***

 

- ¬иждаш ли онази скала отвъд?

- ƒето прилича на орел? Ц попитах аз.

- “очно т€.

- —€каш н€кой нарочно € е поставил там.

- ћоже... Ц замислено отговори мо€т при€тел. Ц »скаш ли да € стигнем?

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

©  атерина »ванова  ирилова ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-17

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4153  ќтзиви: 0
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-07 ѕоези€ 2016
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 » нека вс€ко чувство е фиеста
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 ѕрогласи/Revelations
ѕълен списък