Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ѕоетическа фонетика: асонанс, алитераци€, звукоподражание, звукопис
   огато говорим за поетическата фонетика, за онези особености в звукови€ строеж на поетическата творба, които € откро€ват сред другите словесни изкуства и разговорната реч, не можем да се ограничим
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от dianapetrova
 
ƒъга
 ак един житен бръмбар се научи да лети?
ќблаче от страх
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   ƒиана √очева ѕетрова(dianapetrova)>>ƒъга  
ƒъга
  ƒиана √очева ѕетрова (dianapetrova)
  –аздел: ѕриказки и детска литература  
»мало едно време момиче на име ћарина и момче —апфир. “е живеели в две съседни селца. –одителите им били при€тели и често си ходели на гости. ƒвамата малчугани весело играели по дворовете на къщите и много обичали да са заедно. “ака да се каже, направо си били един за друг. ћинало време и те пораснали. ¬любили се и поискали да се ожен€т. —емействата им били много доволни от т€хното желание. ¬сички били щастливи. Ћошото е обаче, че моментите на безоблачно щастие често привличат злите сили. » в този случай се получило така. ≈дин ден ћаринината майка отишла на гости у —апфирови.  ато пристигнала, на вратата € посрещнал —апфир. - «апов€дай лельо, влизай! Ц казал й той бодро. - „естит да си, —апфире, и дано любовта ви с мо€та ћарина пребъде вечно Ц изрекла ћаринината майка, без да знае, че това е последната й благослови€. - “ъй да бъде Ц рекъл —апфир и й се поклонил до зем€та. » още неизрекъл думите си и вид€л как ћаринината майка се препъва в един камък на пътеката към къщата. “€ паднала и така лошо се ударила в главата, че издъхнала на м€сто. Ќещастие гол€мо! –азтичал се —апфир, наизвикал хора, гледат, пипат, слушат й гърдите, не диша. ќлеле, ами сега!  ак да кажат на ћаринка, а още повече на строги€ й баща! »зпратили човек да го извика. ћинало, не минало един час и ћаринини€т баща пристигнал на м€стото. –азвайкал се, плакал, удр€л по плета, викал, щурал се като луд из двора Ц мъка му €де сърцето. ѕреди пладне бил с жена си, а сега вече никога н€ма да € види отново. Ќикой не можел да го успокои. Ќакра€ с€каш полуд€л, започнал да търси виновника: -  ажете ми бре, кой беше бе, тежко му, ей! - Ќикой, чичо, кой да е, т€ сама се спъна, нали б€х там Ц през сълзи му разправ€л —апфир. ћаринини€т баща го погледнал с широко отворени очи и изрекъл бавно и зловещо: - “и...ти си го направил, как не се сетих по-рано! - „е защо ми е да € бутам, бе чичо? Ц с мъка на сърце проронил —апфир, който предчувствал, че това е кра€т на неговото щастие с ћарина в този живот. - јз казал ли съм, че си € бутнал, не съм?  азах ли Ц викнал той високо да го чу€т всички сел€ни, които се насъбрали край двора Ц не съм. “ой сам се издаде! ѕроклет да си момче...проклет! Ц поел дъх - ј за мо€та ћарина забрави завинаги! —апфир замръзнал от последните думи на ћаринини€ баща. “ой така се слисал от лъжливите обвинени€, че само сто€л и не можел дума да продума. —ъсел€ните му го изгледали подозрително, па взели да се разотиват. ћаринини€т баща грабнал жена си на ръце и с бавни и отмерени крачки тръгнал към своето село. «ад гърба му отн€къде изникнал гайдар€ с гайдата и извил жална мелоди€. “ака бавно двамата се отдалечили пред очите на —апфир. “ри месеца ћарина и баща й оплаквали ден и нощ майка й. “ри месеца ћарина не вид€ла —апфир. “ой не искал да ходи у т€х, защото го било страх да не навлече на себе си гнева на баща й. —трах, страх, ама любовта страх не признава. “еглило го, теглило го и един ден решил да иде да види ћарина. —апфир предварително намислил думите, които ще изрече, как той не е виновен, как сам много страда за ћаринината майка.  огато се спр€л пред портата, вдигнал ръка да почука и в този миг през гърдите го пронизал куршум от пушка. Ќа верандата пред къщата сто€л ћаринини€т баща и дим излизал от пушката му. ћарина се разпищ€ла вътре от къщата и излет€ла пред портата. ’върлила се връз любими€ си и се разридала с все сила. ќчите на —апфир се отворили широко, пълни със сълзи, и така застинали. ћарина се обърнала към баща си и викнала: - ”биец! ”биец! Ѕаща й само хвърлил пушката и поб€гнал. ћарина сто€ла дълго над трупа. Ќасъбрали се сел€ни. »звикали родителите на —апфир. “е пристигнали, майката Ц пребледн€ла, ни жива, ни умр€ла се хвърлила върху сина си. «аридала, извила глас високо като вълчица над убитото си кутре. ј едно слънце напекло, пече безочливо и силно. Ќе след дълго сел€ните вдигнали момчето да го закарат у т€х. Ќа тръгване —апфировата майка се обърнала злобно към ћарина: - Ќе ща да чу€, ни вид€ никой от ваши€ род вече. ѕроклети да сте! - Ќо лельо, позволи ми поне... - Ќе ща да ви чувам Ц само махнала с ръка —апфировата майка и тръгнала след сел€ните, които вече носели сина й към път€. ѕроснали —апфир на пол€ната пред къщата им и почнали да го оплакват. ¬и€т, крещ€т, плачат. «атворили му очите. —амо никой не вид€л как на бузата му останала една сълза, последната сълза на —апфир. —€каш € отронил за живота, който можел да има с ћарина. ѕрез това време ћарина се облегнала на старата слива в двора им и с празни очи загледала тревата. ѕосле извила поглед нагоре право към слънцето. “ака останала да гледа с влажни очи. ћинало, не минало време и в двора вл€зла една бабичка съседка да успокои ћарина, ко€то сега останала съвсем сама. ѕомислил н€кой и за не€. » що да види Ц ћарина стои и не мърда. »здъхнала от мъка по —апфир. ћалкото й сърчице не могло да понесе толкова много мъка. ј от очите й се точи дъга, извива се към небето и отново се навежда към зем€та чааак в другото село. „удо! Ѕабата извикала сел€ни, всички се натълпили. √ледат, ма€т се. ÷иганчето √ошко си проправило път през тълпата, вид€ло чудото и викнало: - јз ще ида да вид€ къде свършва та€ дъга. - Ѕре не прави глупости, момче, уважи скръбта на момичето Ц викнала подир него бабичката, но то вече се губело по лъкатушешти€ път за —апфировото село. ј край ћарина тълпата все така си стои и никой не в€рва на очите си. ƒе се е чуло и вид€ло дъга без дъжд! —лед два часа пристига пак √ошко, забързан, развълнуван, с разтупт€но сърце: - Ѕре хора, чудо! -  акво бе √ошко?! Ц питат го сел€ните с нетърпение. - ƒруги€т край на дъгата е... Ц не му достигнало дъх, поел си дълбоко и изрекъл Ц кра€т свършва в една сълза на бузата на бате —апфир. - ’ората ахнали.  ак е възможно? ѕоследвала кратка пауза, в ко€то никой не продумвал. ƒъга, ко€то извира от нечии очи и свършва в сълзата на любими€. “ълпата онем€ла. —€каш двамата влюбени най-сетне можели да се свържат в едно с помощта на дъгата от собствените им сълзи. “ова било знак, че се е сбъднала последната благослови€ на ћаринината майка Ц любовта на —апфир и ћарина да пребъде вечно.
ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© ƒиана √очева ѕетрова ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-10

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4344  ќтзиви: 0
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
24-05 јнгелска страст
23-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
ѕълен списък