Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ѕоетическа фонетика - –има
  ќт детството или от ученически€ чин всеки помни тази строфа от гениалната творба на ’ристо Ѕотев. » € помни - именно това е същественото - може би неточно, може би бърка н€ко€ дума, но дълбоко в па
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от wizard
 
Ќедовършено летене
ƒуша на кредит
Ѕащата
ѕомн€
—амотен ли е в€търът?
ќтмъщението на гарвана
ѕогледът на мъртвите
“ринадесетата глава
ƒа сънуваш, че сънуваш, че си мъртъв
ћракът и дъщер€ ми
ѕът€т към јда
”смивка в полунощ
„ерните рози
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —ибин —имеонов ћайналовски(wizard)>Ћари  лейтън>Ќедовършено летене  
Ќедовършено летене
  —ибин —имеонов ћайналовски (wizard)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  
- ƒолар и двайсет, ако обичате. ќт полусънното му състо€ние го извади груби€т, леко дрезгав глас на сервитьорката, който натрапчиво контрастираше с меката мелоди€ на "—корпиънс", лееща се от разнебитените тонколони на кафенето. Ћари бръкна в джоба си, извади смачкана на топка банкнота и € плъзна по издраскани€ плот, без дори да € погледне. —ервитьорката, ко€то с€каш бе изл€зла от “¬-реклама за целулит, му подаде н€какво ресто, което той натика в джоба си, без да го преброи. ’върли поглед към масата, отрупана с чашки от кафе, изненада се кога е усп€л да изпие толкова и излезе навън. —тудени€т ноемврийски в€тър с€каш го прер€за с нож. «акопча догоре коженото си €ке и по навик потърси из джобовете си цигари.  олкото и да е странно, имаше - н€какъв предисторически пакет кемъл се беше забутал във вътрешни€ му джоб. Ћари извади последната цигара, изхвърли пакета на тротоара ("ћайната й на културата!" - помисли си мрачно и се ухили) и се опита да запали. ”сп€, по негова преценка, на седемдесети€ път, дръпна силно и усети познатото замайване. ƒори не се закашл€. "я гледай, не съм пушил оттогава, а нищо ми н€ма... ƒа, ’осе, и това го има на бели€ св€т - бели€ св€т с черните хора по него." “ръгна по улиците без определена цел. ѕросто искаше да се поразходи, за да не мисли за... —лед като болката му попремина, осъзна, че се е спр€л пред серги€та на уличен продавач на компактдискове. ћладежът, който сигурно н€маше и седемнайсет, бе надул до дупка разбрицаната си уредба и от колоните гърмеше "ƒиви коне". Ќеговото парче... ”чуди се колко топло е бащинското чувство, което се по€ви заедно с тези думи. ѕротегна ръка като робот и взе прозрачната пластмасова кутийка. ќтвътре го гледаше приветливо, красиво и усмихнато лице. Ќо не неговото. ”сети, че продавачът го наблюдава втренчено, затова бръкна в портфейла си, извади първата попаднала му банкнота и му € подаде. — крайчеца на окото си забел€за как младежът з€пна от изненада - е, все пак банкнота от хил€да долара не се вързва много с кожено €ке, коса на опашка и калъф на китара, небрежно преметнат през рамо... √рабна диска и се отдалечи с бързи крачки от серги€та. «ащо бе, глупак? - прошепна н€какъв глас в ъгъла на съзнанието му. –азкарай се! - промълви наум Ћари и се взр€ в обложката. ќт не€ продължаваше да го гледа триизмерното лице на “они. Ѕившето гадже на бившата му при€телка. —помни си как преди две години бе отишъл при президента на "—аймън –екърдс" и му бе предложил да работ€т заедно. ¬ъзрастни€т мъж бе прослушал демодиска и об€ви, че е страхотен. Ќо още тогава честно предупреди Ћари каква ще е реакци€та на борда на директорите. ў€ха да му предложат две възможности - или да го издават, но отсега нататък да гледа глупавата си физиономи€ само в огледалото, или да продължи да бъде талантлив, но никому неизвестен млад китарист, който свири за жълти стотинки в местни€ рок-клуб. “ака и стана. Ћари избра първата възможност. –азтичаха се и на бърза ръка му намериха заместник. ¬същност Ћари сам го предложи.  олкото и да го мразеше, все пак предпочете зад името му да стои лицето на познат, пък бил той предишни€т любовник на при€телката му. ѕък и “они наистина беше красив. —ъс свободно падащата около очите му руса коса и замечтани€ си поглед той мигом спечели благоволението на шефовете на "—аймън –екърдс". ≈дин от т€х, пи€н до козирката, на една от промоциите цинично бе об€снил на Ћари: "Ќа народа, моето момче, му е писнало от грозници!" “ова се бе случило преди две години и три диска време. ѕсихогенната музика на Ћари се бе харесала и му бе донесла попул€рност... но попул€рност само на теори€. ¬ действителност можеше с часове да се разхожда по улиците като сега и никой да не извика от други€ тротоар: "’ей, това не е ли Ћари?", или: "ћистър, бихте ли ми дали автограф?" Ќе, автографите б€ха превилеги€ на “они. » снимките. » интервютата. » промоциите. ¬сичко. “они бе параванът, зад който се криеше грозното лице на Ћари. Ћари хвана диска гнусливо, само за ъгълчето, с€каш се боеше от зараза, и го хвърли с все сила на зем€та. Ќа всички страни се разхвърчаха парчета пластмаса. ћинувачите се обърнаха, един направи красноречив жест около слепоочието си. Ћари въздъхна. "“ака е, ’осе, и това се случва пон€кога - позволиш на един красавец да те замества н€къде и след време откриваш, че те замества не само по обложките..."  огато застана пред прага на студиото, извади магнитна карта и € прекара през процепа на компютъра. ¬ратата избръмча и се отвори. Ћари влезе и вдъхна с пълни гърди познати€ въздух. “ук беше в безопасност.  олко безсънни нощи помнеха тези плеъри, рекордъри, пултове, микрофони и тъй нататък... ƒори когато му е било тъжно, бил е вбесен или разстроен, чувствал е механични€т подтик да дойде тук и да свири, да свири... ƒокато го забол€т сърцето и пръстите. ¬чера обаче бе по-различно. —лед като излезе от дома на ƒжули€, където завари ‘окси и “они седнали плътно един до друг, вгледали се в очите с тъпата замечтаност, позната от обложките, първи€т му порив бе да дойде тук и да запише нещо. Ќещо като извинение, че любовта му не се бе оказала достатъчна. Ќещо, с което да й разкаже, че не винаги сладникавите плакатни красавци са за предпочитане пред грубите и цинични рокери - поне заради това, че в т€х има изкуство, има живот, има младост... Ќо си остана вкъщи. Ќе бе в състо€ние да записва. „увстваше т€лото си неверо€тно далеч. ќчите му тупт€ха от нахлулата в главата му кръв. –ъцете му трепереха, а в мозъка му се въртеше една-единствена мисъл - тежка, трескава, огромна: "«јўќ?" Ћари измъкна китарата си от калъфа, перна с юмрук шалтера и включи куплунга към пулта. ƒве-три дръпвани€ на струните - н€маше нужда от повече настройка. «атвори очи, по€ви се образът на ‘окси - жизнена, усмихната и с друг. Ќе разбра чие лице вижда до любимата си. “о беше... н€как странно. ¬ него се б€ха преплели десетките й любовници, като образуваха н€какво злокобно и мрачно подобие на октопод с ухилени сладникави лица вместо пипала. —ърцето му прескочи един удар. —грабчи китарата и блъсна с разтворени длани бутона за запис. Ќе знаеше какво възнамер€ва да свири, докато не докосна струните. —виреше б€сно.  акто винаги, пръстите не усп€ваха да догонват мисълта, а ритъм-блокът не усп€ваше да догонва мелоди€та. Ћари галеше китарата, милваше €, увещаваше €, говореше й с тих и мек глас, шепнеше й нежни думи, разплакваше €, разпалваше огньове и ги потушаваше, оплакваше се, търсеше съчувствие от не€, стенеше, кикотеше се истерично и през ц€лото време пред очите му бе неговата ‘окси, ко€то се смееше щастливо в прегръдките на н€кой друг, а той не искаше да мисли кой точно е този н€кой друг и затова блъскаше все по-€ростно струните и изливаше върху т€х ц€лата си мъка и злоба към този проклет живот - какъв ти живот, ха-ха, малка купчинка кучешки лайна в канализаци€та, а не живот, н€ма живот за теб, животът е само за красавците, затова свири, ’осе, свири докато можеш, свири, мамицата му, и той свиреше, свиреше, свиреше, блоковете на апаратурата вече дим€ха, един-два светлодиода избухнаха, м€тайки наоколо електрически сълзи, а той свиреше, за да унищожи образа на ‘окси пред очите си, нейни€ и на други€ до не€, не, не човек, човешко ли е да се отнема любов, затова свири нечовешки, свири както можеш, свири, майка му стара, сви... ѕреди да заглъхне последната нота, преди да успее да вдигне пръстите си от струните, Ћари разбра какво ще се случи. Ѕолката в гърдите бе прекалено красноречива, за да бъде сбъркана.  итарата се изплъзна от безчувствените му ръце, падна на пода и със звук на сватбена чаша се разби на парчета. —труните тъжно изплакаха и се разхвърчаха наоколо като пипала на огромен па€к. Ћари падна на колене, опитваше се отча€но да поеме въздух, пръстите му напипаха бутона за изваждане на диска. Ќатисна го. »зкрещ€. ѕо-точно, опита се да изкрещи, но болката в гърдите превърна вика му в немощно хъхрене. ѕогледна пръстите си и вид€, че са разкървавени. ѕочти петнайсет минути без прекъсване? ≈, ’осе, с всеки изминат ден ставаш по-добър, само дето отсега нататък ще се из€в€ваш в ада... Ћари се пресегна със сетни сили към масата, вдигна с усилие прозрачната кутийка, зачуди се колко при€тно изглеждат кървавите отпечатъци върху пластмасата, пъхна диска вътре, намери пипнешком листче и химикалка и с последен отча€н импулс на вол€та си написа: Ћј–»  Ћ≈…“ЏЌ "Ќедовършено летене - 14.42 „естит рожд..." ќткриха го след два дена.
ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —ибин —имеонов ћайналовски ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-06

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: Ћари  лейтън
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
—езонът на откъснатите цвет€
 
  ѕосещени€: 4345  ќтзиви: 0
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
24-05 јнгелска страст
23-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
ѕълен списък