Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
   ак и колко се плаща на автора?
  ƒнес колонката е като колективен отговор на множество въпроси - "» като напиша книга, колко процента ще ми дадат? ўото то под 50%, как ще направ€ милионите?"
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от alord
 
»зкушението на ƒоктор јлън
«арът на животът
јз - ”биец
√арвана и Ѕодила
«дравейте! ƒнес ще ви разкажа една много ...
÷елувката на —мъртта
ѕросто ≈дна ѕтица
 рал€ на нощта
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   ॡճձբգڑ۳۴ۺहफ(alord)>>јз - ”биец  
јз - ”биец
  ॡճձբգڑ۳۴ۺहफ (alord)
  –аздел:   
”биец √одината отминаваше. –еката продължаваше да тече. ћного вода минаваше през пръстите ми, като п€сък изтече времето. ћинало, отминало. Ќ€кой жив€ха, н€кой б€ха щастливи, други нещастни третиЕ умр€ха. ѕрез тази една година аз жив€х, аз б€х щастлива, б€х нещастна, б€х живот и смъртЕ но с€каш тези н€колко минути смърт запълваха сега ц€лото ми минало, с€каш винаги съм билаЕ ќставаше ми една единствена надежда. Ќадежда, че може би не б€х јз. Ќо грешаха. јз убих. ƒвама убих. јз съм убиец. ∆алко същество. Ќе мога още да пов€рвамЕ „есто ридаех, често крещ€х, често виждах смъртта, виждах как те умират. ј след това оставах само аз Ц оръдието на смъртта закопала ръце във п€съка, с€каш исках да изми€ греха. јз ги убих, по д€волите аз б€х, никой друг. ј защо? «ащото б€ха щастливи, а аз не? «ащото имаха това, което аз н€мах ли? ќ, проклета да бъда. ∆алко създание. ∆алко подобие на човек. ѕостигах ли нещо с тези обвинени€? Ќе! “огава защо продължавах? ћазохизъм. ÷€ла година, проклета една година с€каш т€ бе само два мига. ѕроклети два мига. «ащо ги погубих? —ълзите никога не изсъхваха от лицето ми, и никой никога не разбра защо. Ќо сега сигурно ще разберат, защото аз ще им кажа- јз б€х убиеца! - «атвори очи. Ц чух глас на моето въображение. Ц ѕоследвай ме. ќбл€ ме светлина. —лед това се озовах застанала на крачка от дълъг чакълест път. - “ова е тво€т път от тук почна. Ц каза ми млад, висок и чернокос мъж. -  ое почна от тук? ”бийството ли? Ц запитах аз, луда ли б€х та говорех на собственото си въображение. - Ќе. ќт тук започва път€т на един войн. “и. “ова е тво€т път. “и отдаван загуби очертани€та му. ќтдавана загуби смисълът ми и сега те връщам на него, но ще почнеш отначало, докато не стигнеш там където тр€бва да си. - «аради убийството ли? - Ќе, заради всичко, което направи след него. «абрави себе си. - јз съм егоистка. Ќикога не забрав€м за себе си. - Ќе ти говор€ за това —ебе си, говор€ ти за вътрешното ти аз. ўе го срещнеш по път€! —ега върви. Ѕеше ме страх да тръгна. Ќе исках. ’аресваше ми да страдам. —трах ме бе да се срещна със миналото. - ¬с€ко пътешествие започва с една единствена крачка. Ц чух гласа на ¬ъображението си. ѕърва, втора, трета крачка. Ќе бе трудно. «ахвърлих зад гърба си неудобните обувки и продължих. Ќапред равно поле. Ћесен път. ≈то от л€во идва още един път към мо€. ѕо него се задава мо€та най Ц добра при€телка - “. √осподи, т€ е жива. Ѕлагодар€ тиЕ но това е само въображение. ќтново се запознаваме, отново ставаме при€телки, отново сме щастливи. ƒ€сната страна на път€ ми се вл€ друг. ѕо него идваше той Ц √. јз спр€х. » той бе жив. ѕредпочитам да не бе. ѕредпочитам никога да не бе идвал в животът ми. “. ¬ече се запознаваше с него, вече се влюбваше, вече б€ха заедно. јз го посрещнах студено, достатъчно студено за да разбере, че присъствието му на този път е нежелано. Ќо той продължи да върви по него, защото т€ вървеше също. » тогава ги намразих. –авното поле свършваше ненадейно. ќтпред изникнаха високи и стръмни планини. ѕосрещна ни студен смраз€ващ в€тър. Ќа мен ми бе студено, на т€х, прегърнатите, топло. ј аз б€х без обувки. Ќаближихме стръмните склонове. “ам, там можех да ги бутна и да ги разкарам от път€ си. јма глупава ли б€х, нали от това се опитвах да изб€гам, от убийството. Ќо те б€ха на мо€т път и не искаха да се махнат. “е ми пречеха. “€ любовта крадеше при€телството, правеше ме самотна. ћраз€ те любов. “€ се държеше за ръката му, а то с другата за една скала. јз, аз не ги б€х бутнала, те сами се подхлъзнаха и паднаха. Ќо сто€х като камък. ѕак. «ащо? Ќе исках те да умрат, но не им помагах. «ащо? —трахувах се от това, че мога да спас€ това което мраз€ и се страхуваш, че мога да загуб€ това, което имах Ц тези двамата. ќ, не исках те да умират. ќпитах се да им помогна. Ќе можах. —амо им казах Ујко се прегърнете, вие ще полетите, защото всеки един от нас е ангел с по едно крило, и само ако сме прегърнати много силно вие ще можете да полетитеФ. Ќе ги вид€х повече, не ги чух. —амо бели€т гълъб отлет€ нан€къде. ƒано това б€ха те. ¬€търът спр€. —тана топло. —калите изчезнаха. ¬сичко беше пак поле, беше пролет. Ѕеше ново. Ѕеше спокойствие. - ј сега тр€бва да забравиш миналото. Ц чух гласа на въображението си. Ц намери ƒървото на «абравата. -  ъде е то? Ц попитах небето, а то ми отвърна, че сама ще го намер€. ¬ърв€х все натам от където изгр€ваше слънцето, от където започваше ден€. “ам и открих ƒървото на «абравата. —еднах срещу него и се загледах в короната му. ¬с€ко едно листенце разказваше за част от моето минало, вс€ко едно от т€х показваш, това което б€х, през което минахЕ » накра€ всички се превърнаха в последната една годинаЕ в онези два мига. —ед€х на плажа, сама. “ой и т€ плуваха към брегаЕ тогава морето ги задърпа навътре. ј аз сто€х и ги гледах. √ледах ги докато не изчезнаха от погледа ми. Ќе знам дали викаха нещо, дали крещ€ха, далиЕ не ги чувах. „увствах само собственото си сърце, което плачеше и се смееше, страдаше и бе щастливо. ћоето сърце, което бе ƒемон, но не и ангел. ѕосле си тръгнах. Ќа никого не казах. «наех, че ги б€х погубила, знаех,че ги б€х убила, знаех че аз съм убиец. Ќ€маше нужда никой да знае за това. ќтворих очи. ƒървото бе изчезнало. ѕо лицето ми се търкулна една сълза, ко€то бе почистила мо€та грешна душа. Ѕ€х решила. “ова бе последната сълза за миналото. Ќ€маше вече да живе€ в него. Ќ€маше вече да плача за това, което не съм направила, защото не мога да го промен€. ћога да промен€ само себе си. Ќо преди това тр€бваше да кажа на н€кого Ц и на кого освен на вас и как освен, чрез този разказ. ¬ие винаги ще се питате дали е истина или не, а аз винаги ще бъда доволна, че изл€х това което криех една година на вас, то може и вас да промени.
ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© ॡճձբգڑ۳۴ۺहफ ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-05-27

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4110  ќтзиви: 2
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
24-04 “ротоарни песни
24-04 “ротоарни песни
23-04 ÷ената на емигранта
23-04 ѕровинциална сцена, том 5
23-04 “ийнейджърска сцена
ѕълен списък