Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  10 съвета за по-добро писане на къси разкази
  - „етете ћЌќ√ќ! "„етете много „ехов. ѕосле го препрочитайте. „етете –еймънд  арвър, Џрнест ’емингуей, јлис ћънроу и “обиас ”лф. јко н€мате време за всеки от тези автори, придържайте се
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от wizard
 
ƒуша на кредит
ѕомн€
ѕогледът на мъртвите
ћракът и дъщер€ ми
Ѕащата
ќтмъщението на гарвана
ƒа сънуваш, че сънуваш, че си мъртъв
„ерните рози
ѕът€т към јда
Ќедовършено летене
—амотен ли е в€търът?
“ринадесетата глава
”смивка в полунощ
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —ибин —имеонов ћайналовски(wizard)>>ƒуша на кредит  
ƒуша на кредит
  —ибин —имеонов ћайналовски (wizard)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  
Ѕръснарското ножче влезе във вената ми леко, като нагорещен нож през масло. ¬ъобще не изпитах никаква болка, дори когато кръвта шурна като водопад. ѕобързах да насоча стру€та към нарисуваната на зем€та пентаграма, във върховете на ко€то вече гор€ха петте черни свещи.  огато първата капка докосна зем€та, с€каш миниатюрна експлози€ разтърси ста€та. »з главата ми мимоходом премина опасението да не би да събуд€ съседите, но след миг от него вече н€маше и следа. “р€бваше да побързам Ц не след дълго щеше да стане 12 часа и щ€х да изтърва момента. —вих и разпуснах н€колко пъти китката си, за да потече кръвта още по-силно. —лед н€колко секунди часовникът щеше да започне да отбро€ва дванадесетте си удара. ”сещах н€какво напрежение във въздуха. Ќ€маше нужда да поглеждам към книгата, ко€то стоеше разтворена на бюрото, понеже знаех заклинанието наизуст Ѕързо изрекох трите изречени€, които б€х повтар€л десетки (или стотици? не помн€ вече) пъти, докато старомодни€т стенен часовник оглас€ше ста€та ми със звънт€щите си удари. -  акво искаш този път? √ласът с€каш изникна от въздуха. ѕодскочих от изненада. ¬ече толкова пъти се повтар€ше една и съща ситуаци€, но все не можех да свикна с внезапното ћу по€в€ване. - ѕо д€волите, Ћюси! »зкара ми ангелите! Ќе можа ли да кажеш поне едно "здрасти"? - ѕърво на първо, знаеш, че много мраз€ да ми казваш "Ћюси". ¬торо, не споменавай в мое присъствие за ангели, понеже съм алергичен към всичко райско и започвам да се изприщвам. ј трето, щом толкова много държиш, здрасти.  азвай сега какво има, че имам работа. ƒа не мислиш, че в јда играем на табла по ц€л ден? - ƒобре де, добре, не се връзвай Ц отстъпих аз. ¬ крайна сметка не е много здравословно да се бъзикаш с Ћуцифер, па макар и да го познаваш от десетина години. Ѕог знае кога ще му хрумне да забрави, че се познавате, и да се почувства раздразнен. ¬ъпреки всичко обаче продължих да го подм€там още две-три минути.  акво да правиш Ц природа... Ќе може да изпълн€ваш толкова време рол€та на придворен шут в обществото и това да не наложи траен отпечатък върху поведението ти. —лед поредица от доста взривоопасни майтапи обаче спр€х, понеже усетих, че Ћюси става все по-намръщен. - » за какво, мамка му, ме викаш пак? Ц изръмжа той така, че чашите в бюфета ми се напукаха. - ѕознай. - ѕак ли, бе? “и си ненормален!  ак не мир€са веднъж завинаги? - јми... Ц свих виновно рамене аз. Ц ѕак. - јман! ќмръзна ми! ўе се пенсионирам и ще отида да отглеждам краставици в ра€ заради тебе! - ƒобре де, стига бесн€. Ќе искам от теб да носиш тухли и вар, за да ми строиш дворец. ¬се пак спомни си, че братовчедите ти Ц джиновете Ц навремето са ги карали да стро€т палати от по сто етажа, и то за една вечер... - ƒреме ми на она€ работа какво са ги карали! “ози път ко€ е? - јми...  ак да ти кажа... ћай не € познаваш. - јйде бе!!! - ƒобре де, сервитьорка е в бара до нас. Ћюси подбели очи. Ќ€кой път тр€бва да го питам дали случайно баща ми не е долу при него и дали случайно майка му не е съгрешила по н€кое време. ћамка му, беше почти толкова добър артист, колкото и аз! - —ервитьорка!  ръчмарка, с други думи. - ≈, де, не бъди дребнав. Ќали съм ти казвал, че любовта не подбира. - —аймън, об€сни ми как толкова години не ти дойде акълът в главата?  олко пъти съм ти об€сн€вал, че за жената любовта не съществува поне от десетина века? - ’айде, хайде! » ти си ми един разбирач... - ¬същност какво ли се занимавам с теб? јз съм обикновен наемен работник... “ой продължи да мрънка още десетина минути, докато не ми писан и не го прекъснах: - ƒобре де, стига! ƒавай договора. - Ќ€маш проблеми. Ц Ћюси извади от въздуха един лаптоп и го включи с леко смръщване на веждите си. ѕодадох му кървавочервената кредитна карта, ко€то сами€т той ми бе изкарал преди доста години. “ой € пъхна в процепа отстрани на лаптопа, взира се н€колко секунди в монитора, след което се размърмори: - ћама му стара, колко пъти да ти казвам, че кредитът ти е на привършване... ќстанали са ти 0,0476 части душа и 7,15 сърце! - ћол€??? я си оправете счетоводството там долу! ћинали€ месец си внесох депозита като поп Ц три ученички по 0,61 душа и 0,001 сърце плюс две девственици по... - “ова беше вноската ти за началото на годината Ц прекъсна ме той. Ц Ќе забрав€й, че и фиксингът на ученичките падна много заради срива в "Hell, Inc.". ј и тук в баланса виждам, че си ме викал през февруари за н€каква бранти€ Ц продавачка в магазин, с което дори си превишил кредитни€ си лимит... - ≈, да, ама нали тогава направих рекламаци€ за некачествена услуга! ¬ договора пише, че в такъв случай възстанов€вате 60% от стойността на сделката. - Ќаправил си, да. » си получил стандартен отговор, че съгласно чл. 666, ал. 5, т. 7 в случай, че обектът е жена с доказано курвенски манталитет, "јд" ≈ќќƒ не носи отговорност. » това би тр€бвало да ти е пределно €сно, понеже все на такива попадаш... ѕазарлъкът продължи около половин час. ¬ кра€ на краищата, естествено, усп€х да си изпрос€ овърдрафт. Ћюси промърмори, че ще го разор€, но си знаех, че това са празни приказки Ц все пак той беше на€сно, че по-редовен клиент от мен н€ма да намери, па ако ще и със свещ да търси. —тиснахме си ръцете. -  ога ще ме викаш пак? ƒругата седмица? ”тре? - я не се за€ждай. Ќе ти прилича.Ћюси изруга нещо тихичко под носа си и изчезна Ц естествено, без да каже "довиждане". Ќа какво ли ги учат тамошните имиджмейкъри... –азбира се, усещах и с връхчетата на ноктите си, че и този път ще удар€ на камък. ¬ече се б€х научил да предвиждам бъдещето по-добре и от  асандра. «наех си, че и тази девойка н€ма да ми стане гадже, независимо от помощта на д€вола. Ѕ€х обаче длъжен да се пробвам. ј междувременно тр€бваше да се погрижа и за сметката си. ќт толкова много похабени на в€търа чувства балансът ми вече бе отрицателен. ўеше да се наложи в най-скоро време да поддам на офертите на н€ко€-друга ученичка или подобна безмозъчна твар, каквито ми се леп€ха като мухи на мед. ј в последно време б€х хвърлил око и на н€колко омъжени, които ми отправ€ха предложени€. ≈дно разбито сърце на примерна съпруга се котираше изключително добре при Ћюси. ћоже би дори щеше да ми отпусне бонус...  акто и да е. —ега тр€бваше да се заемам с мо€та сервитьорка. ƒа видим какво ще излезе оттам. ¬ кра€ на краищата, по закона на веро€тностите все една от всичките ми сделки с д€вола тр€бваше да излезе успешна. Ќад€вам се.
ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —ибин —имеонов ћайналовски ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-05-25

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4448  ќтзиви: 1
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
18-06 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
18-06 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
17-06 ћечта за книга - брой 2
17-06 ƒа ме прегърне път€
16-06 ¬реме да се обичаме
ѕълен списък