Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ѕон€тието "лирически герой"
  ќт ученически€ чин сме запомнили един натрапчив фантом, който нер€дко се е изпречвал между нас и очарованието на поетическата творба - така наречени€т "лирически герой". ¬проч
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от djsupermax
 
 опирайт в страната на чудесата
Enjoy The Silence
¬селената, 12 часа сутринта
Ќевена
ћотивационно писмо
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   Ќики –усиновски(djsupermax)>>Ќевена  
Ќевена
  Ќики –усиновски (djsupermax)
  –аздел: –ј« ј«»  

 

≈сен е. Ќад ¬итоша вали. »ма бур€.

Ќевена се усмихва - есента е красива. ј всъщност л€тото умира.

Ќо смъртта никога не е красива. «атова Ќевена се усмихва, понеже есента е красива. Ќищо, че л€тото умира всъщност...

«аложено е в човека. ¬ъв всеки един от нас. ѕозитивното начало. ƒа черпиш утеха там, където има разруха. ƒа се усмихваш, когато смъртта пирува. ƒа търсиш опора дори там, където € н€ма. »наче... просто изчезваш, ако спреш да си позитивен. ќтчайваш се, примир€ваш се и идва тво€т ред да изгориш /красиво/ в цветни€ пламък на смъртта. «атова Ќевена се усмихва.

≈сен е. ¬али като из ведро. »ма бур€. ј Ќевена се усмихва. —транно...

Ќевена всъщност е премръзнала до кости. Ќали е есен.

Ќевена е мокра ц€лата. Ќали вали. ј вали отдавна и става все по-силно. ƒъжд, студ, в€тър, град, гръмотевици - ами бур€. ј Ќевена се усмихва.

¬същност т€ е и гладна. »маше една стара кифла в едини€ джоб, но € из€де отдавна. —ега джобът й е празен. Ћошо, н€ма да изкара още дълго така. Ќо Ќевена... се усмихва.

”смихва се глупаво, би казал н€кой недоброжелателен страничен наблюдател. Ќеадекватно. ƒаже... май н€как налудничаво, може би. «ащото Ќевена всъщност е затънала до ши€та във вода. » нивото се покачва непрестанно, а Ќевена се усмихва - нима не е красива есента, казва т€.

ƒа, Ќевена се усмихва. ј хората около не€ плачат. «ащото не е сама. ћного са и всички са затънали до ши€ - кой повече, кой по-малко. » нивото се покачва. Ќепрестанно.

Ќ€кои обаче се спасиха. —кочиха от покривите на собствените си къщи - защото водата е толкова високо, че всеки отдавна е застанал на покрива на онова, което н€кога е било родни€т му дом - скочиха в мътната вода, изб€гаха там, където не вали и се спасиха. Ќевена пък си стои и се усмихва на есента.  расиво е...

“о плъховете първи напускат потъващи€ кораб. “ака е. —амо че тук вече напуснаха всички останали животни - домашни и диви. »нстинкт за самосъхранение, вдигна рамене един от по-близките до Ќевена и €вно по-учени нейни съседи. » аз бих напуснал, добави той, ноо... и посочи старата си болна майка. ¬същност, той се притесн€ваше повече, че не е по-млад и н€ма да успее да стигне “ам- ъдето-Ќе-¬али. ¬сички наоколо стърчаха, балансирайки върху покривите на родните си къщи, заедно с по още н€кой в ръцете или на гърба им - кой жена, кой деца, кой стари родители. ѕовечето б€ха над средна възраст. ћладите и силните вече б€ха изб€гали от невижданата вода. —тарите и болните си отиваха постепенно с покачването на нивото. »здав€ха се докато Ќевена се усмихваше на най-красивата есен на света.

ƒокато съседът гледаше Ќевена и си мислеше, че горката жена сигурно е превърт€ла от ужаса и затова се усмихва, поредни€т талаз дръпна старата му болна майка. —тарицата въздъхна, усети че ще повлече сина си и децата му със себе си, притвори очи и се пусна. “ечението € отнесе бързо. —ъседът заплака. Ќевена извади най-празната си и ослепителна усмивка. Ќали когато е толкова тежко, тр€бва да търсим и най-малката красота около нас, за да оцелеем, каза т€. —тига сте говорили само колко било зле. јз пък н€ма да слушам!

Ќо и не€ не € слушаха. ѕовечето хора нито слушаха вече н€кого, нито казваха нещо. —търчаха си, балансираха върху покривите и плачеха. —ълзите им се вливаха в огромни€ потоп и понеже те б€ха много, нивото непрекъснато се покачваше.

¬същност, плъховете не б€ха изб€гали. “очно те б€ха останали. ѕлуваха между хората, гмуркаха се и под€ждаха покривите на къщите, върху които се креп€ха хората. ѕък и самите хора... имаше млади и силни между т€х. Ќо те си б€ха направили лодки, обикал€ха около стърчащите плачещи нещастници и ги заплашваха, че ще ги бутнат от покрива, ако не им дадат всичко, което имат по джобовете си.

ѕо-лошо - имаше и едни други хора.  огато започна този ужасен дъжд, н€кои казаха - спокойно, всичко ще се оправи, само ни дайте каквото имате да направим един гол€м и хубав кораб и там ще се спасим всички от водата. ’ората им дадоха, те построиха кораб, но той беше малък и не пускаха там никого. “огава други казаха - тези са измамници, дайте ни на нас пари, ще се качим на техни€ кораб и ще го отворим за всички.  ак за всички, почудиха се онези по покривите, че то н€ма толкова м€сто. Ќо дадоха. “огава вторите се качиха, но вместо да отвор€т кораба - го затвориха още по-здраво. Ќие ще се качим, скочиха трети, само дайте парите и ще ви прекараме по малко всички до “ам- ъдето-Ќе-¬али. ¬зеха парите, качиха се, но не взеха никого със себе си. —амо се смен€ха на кормилото едни с други и се усмихваха - дали пък Ќевена не беше една от т€х - корабът завиваше ту нал€во, ту над€сно, но се въртеше в кръг.

ƒжобовете на повечето плачещи хора вече б€ха празни като тези на Ќевена. Ќо н€кои имаха по нещо. » повечето стърчаха на покрива на собствени€ си дом. “акива, дето се б€ха уловили за н€кое по-високо дърво наоколо, б€ха малко. » не всички плачеха. Ќ€кои също се опитваха да постро€т лодки, но лошите им пречеха.

ƒа се гмурнем всички да извадим брадвите от къщи, предложи един DJ. ѕари вече н€ма, но и надежда друга - също. ƒа вдигнем брадвите и да отблъснем лошите. ƒа завземем кораба и да изхвърлим измамниците във водата. ѕък после... не знам - стена ли ще градим срещу водата, бр€г ли ще търсим, не знам бе, но тук всички ще умрем, ако не направим нещо, каза DJ. “ой беше отча€н и не знаеше какво говори. ’ората не го чуха, продължиха да си плачат безнадеждно, а водата да се покачва.

Ќевена обаче го чу. ядоса се и му размаха пръст. јз се усмихвам, ти защо ми развал€ш позитивната нагласа, попита т€. „естно, т€ пон€кога си въобраз€ваше за разнообразие, че е Ћевски - нали и той "се весел" бил. “ова с брадвите нали го пробвахме вече, знаеш, че не става, продължи т€. «атова аз ще се усмихвам!

«нам, каза отча€но DJ. “ой беше от малкото, които стърчаха на клон. ¬одата беше отнесла къщата му отдавна. —ъщо и тази на жена му. Ќо нещо тр€бва да се направи, иначе ще умрем всички тук, добави тихо DJ. —амо че той не знаеше какво тр€бва да се направи. «атова се съблече и каза - отричам се! јз ще б€гам, не искам да умра като куче. “е и кучетата - уж не били разумни - изб€гаха отдавна.

ј ти - и посочи към усмихващата се Ќевена - нали на теб всеки ден ти плащахме да ни казваш истината? «ащо ни излъга? ƒойдоха лошите, дадоха ти пари и ти вместо да ни кажеш, че иде потоп, рече - стойте си тук, “ам- ъдето-Ќе-¬али е лошо за вас. “ук всичко ще се оправи. “ук са корените ви. “ук е всичко, което имате. Ѕъдете патриоти. Ѕъдете националисти. “ака ни каза, нали, попита DJ. ј сега н€маме вече нищо. ¬одата го отнесе, лошите и онези на кораба ни го взеха и си построиха лодки и охолен живот. Ќали ти тр€бваше да ни кажеш? Ќали затова ние те хранихме с хл€ба на тво€ съсед, чи€то болна майка одеве течението отвлече, а аз те забавл€вах дълги нощи по клубовете, докато жена ми беше сама в къщи, прошепна DJ.

Ќевена продължи да се усмихва презрително и не отговори.

DJ се обърна към водата. “репереше цели€т.

» скочи.

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© Ќики –усиновски ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-05-16

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от: miro,
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4520  ќтзиви: 3
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-07 —амотата спи на възглавницата ми
16-07 —амотата спи на възглавницата ми
16-07 ѕоези€ 2016
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 » нека вс€ко чувство е фиеста
ѕълен списък