Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  “рите най-важни въпроса при издаване на книги
  «а какво пишем е €сно - гори ни отвътре, нощем се въртим на възглавницата, ставаме, палим лампата и на първото попаднало ни листче пишем поредни€ си шедьовър. —утринта на трезва главо го четем, къс
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от annabell_
 
* * *
 омеди€ от грешки
—ълза втора /в търсене на в€рата/
ѕризраци
—ълза първа /в търсене на границата/
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —еверина ƒимитрова —амоковлийска(annabell_)>–ъкопис за сълзите на шута>—ълза втора /в търсене на в€рата/  
—ълза втора /в търсене на в€рата/
  —еверина ƒимитрова —амоковлийска (annabell_)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  

   √аладън често минаваше по тези места, но за първи път забел€зваше пътечката. “€ се изкачваше по билото на планината, виеше се между туфите б€л равнец и див пелин и свършваше до порутена къщичка. ƒен€т отдавна превал€ше и √аладън реши, че колибата предлага подслон, нещо, на което отдавна не се бе радвал.

  ¬ д€сно от къщата, насред буренака, имаше три купчини пръст. Ќад вс€ка бе забит кръст от съчки.

  - »ма ли н€кой? - извика той и почука. ¬ратата се отвори със скърцане.

  —та€та бе малка, мебелите – груби. ќколо масата имаше една скована набързо пейка от нерендосани дъски и два-три пъна.ќгнището бе студено, пръстени€т под – изметен и чист.

  Ќа одър в дъното на ста€та лежеше момиченце. √аладън € взе за умр€ла, но щом се приближи чу повърхностното й дишане. »зглежда беше в безсъзнание – косата й бе мокра и разбъркана.

  ƒокосна челото й и се дръпна – имаше висока температура.

  √аладън се спр€ за момент. Ќе обичаше да се занимава с другите – за него всеки си имаше предначертан път и да се месиш в него бе грешка.

  ¬ този момент момиченцето се размърда и започна да говори. √аладън се заслуша и в обърканите й думи различи молитва.

  ћомиченцето дойде на себе си на другата сутрин. √аладън бе задр€мал на постел€та, ко€то си бе стъкмил от клони и наметалото си. —тресна се и вид€, че малката е седнала в леглото.

  - ћол€ те – промълви т€. – ƒай ми малко вода!

  √аладън й подаде н€каква дървена паница с вода и разръчка позагасналите въглени в огнището.

  - Ѕолна съм. – след малко каза момичето.

  - ¬иждам. «ащо си сама?

  - ћама умр€ преди… преди известно време.

  - ¬ид€х.  ой ти помогна да € погребеш?

  - Ќикой – спокойно отвърна т€. ѕомълча малко и добави – » аз ще умра скоро.

  √аладън замръзна, клекнал до огнището.

  - —амо че мен н€ма кой да ме погребе. – гласчето й затрепера. – » н€ма да ида на небето.

  “ой се обърна и € погледна – не плачеше. ’апеше устни, но очите й б€ха сухи.

  - ўе има кой да те погребе – каза след кратко колебание. – ўе остана.

  - Ќе бързаш ли? – попита момиченцето, а в погледа й пробл€сна надежда.

  - Ќе. ўе остана.

  - Ѕлагодар€.  азвам се Ќиса.

  - √аладън.

  ћомиченцето събра сили да стане и му показа потока на стотина метра от къщата, от където взимаше вода. ѕривечер обаче, когато слънцето започна да зал€зва, момиченцето си легна. √аладън вид€ колко е пребледн€ла и попита:

  - ƒобре ли си?

  - —тудено ми е. – т€ се сви под парцаливите черги. – ћол€ те, говори ми.

  √аладън € зави с наметалото си и седна до не€:

  - «а какво искаш да ти говор€? Ќе знам приказки.

  - Ќищо. –азкажи ми за себе си.

  “ой се замисли. »зтълкувала грешно мълчанието му, Ќиса бързо каза:

  - »ли недей.  акто искаш. Ќо н€ма да те издам.

  - Ќе би могла. Ќ€ма да живееш толкова… - усетил какво всъщност казва, √аладън млъкна, после заекна – »з-извин€вай.

  - Ќ€ма нищо – тихичко промълви момичето. – «нам, че ще умра скоро.

  - Ќе те ли е страх?

  - Ќе. ўе бъда отново с мама и јнджи.

  -  о€ е јнджи?

  - —естричката ми. “€ е… беше на пет годинки. – гласът й ставаше все по-тих и думите не й се разбираха.

  - Ќе говори. ѕази си силите. – √аладън € зави по-добре. - «наеш ли, и аз имах сестра. ”биха €, когато беше на седемнадесет.

  ћомиченцето протегна ръка и докосна неговата. √аладън продължи да й говори, докато т€ се унесе в повърхностен, неспокоен сън.

  ƒокато слушаше накъсаното й дишане, √аладън реши да потърси храна. –азрови долапи и дори откри зимника – дупка в зем€та, с размери метър на метър – но единствената му находка б€ха н€колко полуизгнили картофа, дребни стипчиви €бълки и брашно.

  ѕрекара нощта в правене на капани. ќт време на време даваше на момиченцето вода и изтриваше лицето й с мокър парцал. ≈два призори, когато т€ утихна, се унесе.

  —ъбудиха го н€колко слънчеви лъча, промъкнали се през разкривените капаци на прозореца. »злезе да заложи капаните, а когато се върна Ќиса седеше на леглото.

  -  ак си?

  - »скам да изл€за – отвърна детето. – —амо че май н€мам сили.

  √аладън € вдигна и € изнесе на слънце до големи€ дъб. Ѕеше лека като перце – имаше чувството, че ако стегне прегръдката си, ще € счупи.

  Ќ€маше никакъв цв€т – ако не б€ха трескавите й очи, спокойно можеше да € вземе за призрак.

  - «аложих н€колко примки - каза той и седна до не€. – ƒовечера ще хапнеш нещо хубаво. Ќад€вам се.

  ћомиченцето не отговори – взираше се в трите гроба.

  -  акво ще правиш после? —лед като… след като си тръгнеш?

  - ўе продължа по път€ си. ќтивах към јлдор.

  - “ам ли живееш?

  - Ќе – √аладън измъкна ножа си и зад€лка разсе€но н€каква пръчка. – Ќ€мам дом. —китник съм.

  - ћама казваше, че скитниците са лоши. – Ќиса го погледна спокойно. – “и обаче не си лош човек.

  - Ћош човек съм. – отвърна √аладън. – Ќо на теб н€ма да навред€.

  - — какво се занимаваш?

  - Ќ€кога в един друг живот б€х дърводелец – вторачи се в ръцете си, с€каш ги виждаше за първи път. – ѕосле… една вечер се напих, спречках се с един мъж и… убих го. ќт тогава скитам.

  Ќиса обърна към него пълните си със светлина очи:

  - “ова не значи, че си лош.

  - “во€т бог отрича убийството, нали?

  - Ѕог е и твой. » той прощава. ¬ъпросът е ти сам да си простиш, √аладън. “ова е, което не ти дава покой, нали?

  - Ќе мога да си прост€. “ой имаше три деца. ƒве момчета и момиче, които сега са без баща.

  - ∆ивотът е такъв – отвърна момичето, а в гласът й н€маше и капка съчувствие. – Ќай-важното е да го приемаме, ако не можем да го променим.

  √аладън погледна гробовете.

  - “ежко ли ти беше?

  - Ќе. «наех, че скоро ще съм при т€х.

  ћъжът се изправи р€зко.

  - јз… ще отида да вид€ дали се е хванало нещо.

   ≈два, когато се отдалечи достатъчно, изруга.

  ¬ примките се бе хванал само един заек и √аладън се забави, докато го одере, но когато свърши вече се бе овлад€л.

  Ќиса го чакаше под дървото – беше пребледн€ла.

  - ƒобре ли си?

  - ћ-малко ми е студено – избъбри момичето. “репереше ц€лата.

  √аладън захвърли заека на масата, грабна наметалото си и излезе пак. ”ви момиченцето и го внесе в колибата.

  Ќа следващи€ ден Ќиса н€маше сили дори да седне в леглото. ’апна съвсем малко, а след пладне прошепна толкова тихо, че √аладън едва € чу:

  - ћай е време да почваш да копаеш.

  “ой се задави. ѕогали € по гор€щото чело и глухо каза:

  - »ма време. – седна до не€ и сложи главата й на краката си. – ќще си тук. » не мисл€ да те пусна. Ќе и днес.

  ћомиченцето се усмихна и се унесе. ўом започна да бълнува, √аладън € остави и излезе. Ќебето се бе покрило с тежки облаци. Ќе можеше просто да седи и да чака. —грабчи напосоки една цепеница и седна до огнището.

  Ќиса изобщо не дойде в съзнание през следващите два дни. √аладън вече беше решил, че всичко е свършило, но рано сутринта на трети€ ден момиченцето простена:

  - ¬ода… - беше много отслабнала, но с €сен поглед. ќтпи малко и се отпусна обратно на леглото.

  √аладън седна до не€:
          -  ак си, Ќиса?

  - ¬ид€х мама. —коро ще бъда при т€х.

  - “ова е за теб – той й показа кръста, който бе направил, с резбовани клонки зеленика по него.

  - “и си добър човек, √аладън! – прошепна момиченцето.

  Ќиса издъхна същата нощ, тихо в сън€ си.

  Ќебето бе скрито от тъмни облаци, когато √аладън положи последни€ камък. ѕосед€ малко, сложи най-отгоре на купчината кръста и се прокашл€.

  «авал€ – големи едри капки.  огато се обърна и си тръгна, лицето му беше мокро. » това не беше само дъжд.

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —еверина ƒимитрова —амоковлийска ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-03-19

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: –ъкопис за сълзите на шута
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
—ълза първа /в търсене на границата/
 
  ѕосещени€: 4264  ќтзиви: 0
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
21-06 »релевантът
21-06 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
21-06 ѕътища
21-06 ѕоези€ 2015
21-06 ’умор и сатира 2017
ѕълен списък