Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
   ак се печатат вестници?
  ћного от авторите н€мат никаква реална представа за печатни€ процес. “ук ви предлагаме един фоторепортаж за това как се печата вестник.  ниги се печатат по подобен начин. —амо машините са по-малки
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от simon martin
 
√≈Ќ
ѕ–ќ—“» ћ»...
Ѕќ√ј“—“¬ќ
«–≈Ћ»ўј
„ј—ќ¬Ќ» Џ“ Ќј ћќ’јћ≈ƒ
—¬≈“”Ћ »
ј‘ќ–»«ћ» «ј ћЏ∆≈“≈
ќ“ ќЅ»„
Ѕ–јƒј“ј »—“ќ–»я
јЋќ, »¬јЌ≈...
¬ЏЋ„»÷ј“ј
Ћќѕј“ј » —јѕ
»«ѕ»“ ѕќ ‘–≈Ќ— »
ƒ≈Ќ ѕЏЋ≈Ќ — „”ƒ≈—ј
ј‘ќ–»«ћ» «ј ∆≈Ќ»“≈
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —ветослав –айков ѕейчев(simon martin)>–азкази>»«ѕ»“ ѕќ ‘–≈Ќ— »  
»«ѕ»“ ѕќ ‘–≈Ќ— »
  —ветослав –айков ѕейчев (simon martin)
  –аздел: –ј« ј«»  

††††††††††† »зпит† по† френски
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - разказ -

†††† «апочна новата учебна година, а с не€ и моите проблеми. Ќе че б€х слаб ученик. Ќе. ƒаже б€х математик на класа. Ќо колкото б€х силен в точните науки, толкова пък не ми върв€ха езиците. ≈, досега се оправ€х н€как с български€ и руски€ и бавно, но без сътресени€ се катерех по стълбицата на образованието си. —амо че от тази година тр€бваше да изучаваме и западен език. ¬ скапаното ни училище ни предоставиха две възможности за избор Ц немски или френски. » дори да ни б€ха намерили учители по английски или испански, аз вече б€х си решил да се запиша в групата по немски език. Ќ€кой ми беше подшушнал, че той е по-лесни€т. Ћесен ли? Ц нищо подобно. Ќа това отгоре и учител€т ни беше един педант!  ато ни подпука от първи€ час с граматика, у мен се изпари и последната капка желание за немски. «ахвърлих учебника и закономерно в кра€ на срока в бележника ми се по€ви една не съвсем симпатична двойка. Ќо нещастието не идва никога само, т.е. двойките ми за срока б€ха две. ƒругата бе по физкултура. —мешно, нали? јз, който б€х с една глава над другите, физкултурникът на училището Ц да имам двойка. » то заради какво? «аради това, че отказах да науча задължителните народни хора и когато ме изпитваха за УƒайчовотоФ, аз извърт€х н€колко показни дискотечни† движени€...
††† Ќа всичкото отгоре съучениците ми, които б€ха от френската група, още на втората седмица останаха без учител. “ой се разбол€, после се пенсионира и те до кра€ на срока имаха свободни часове.
††† ¬ началото на нови€ срок се разчу новината, че най-после е намерен заместник на учител€ по френски. » то какъв заместник само! ∆ена! ѕо-точно, едно нежно и мило създание, нисичко и хубавичко, което спокойно можеше да мине и за наша съученичка.
††† ¬еднага из€вих желание да се премест€ в групата по френски и за мо€ изненада ми разрешиха. ќбаче не всичко, което започва добре, свършва по същи€ начин. ќплесках всичко още първи€ час по френски. ѕонеже б€х малко нестандартен за годините си, по-едър, аз с€дах винаги сам на един чин, най-отпред, изтеглен до стената. “ака не пречех на никого и никой не пречеше на мен.
††† Ќай-неочаквано, след като влезе и ни поздрави, новата учителка по френски не седна на стола зад катедрата, а дойде и седна на писалището на мо€ чин откъм свободната му страна. »зглежда, от това м€сто т€ по-добре можеше да наблюдава класа. ƒа, ама... “€ може би забрави, че е с къса пола, ко€то при с€дането още повече се повдигна нагоре и аз, без да искам, съзр€х... бикините й. √ледах като хипнотизиран. »зобщо не чувах какво говореше т€ на класа, а кръвта б€сно зачука в хлапашки€ ми мозък, разпалвайки моето въображение...
††† ¬ този момент учителката може би е погледнала към мен и уловила погледа ми. “€ р€зко стана и извика:
††† - ћарш навън!
††† - Ќо защо? Ц сковано се надигнах аз. Ц Ќищо не съм направил.
††† - ¬ън! ¬еднага! Ц изкомандва т€ и аз напуснах ста€та под недоум€ващите погледи на смълчани€ клас.
††† »зчаках часът да свърши и € пресрещнах в коридора до учителската ста€ с желание да оправ€ нещата, но т€ ме изпревари:
††† - Ќе те искам в часовете си! «а мен ти не си ученик.
††† - Ќо защо... ще ме изключат за неизвинени...
††† - Ќе те искам в час и н€ма да ти пиша отсъстви€... “върде си гол€м... Ц и в очите й припламнаха закачливи огънчета, които ми говореха, че учителката н€ма предвид само височината ми...
††† ƒокато се чудех какво да кажа, т€ се усмихна загадъчно и влезе в учителската ста€.
††† “ака аз забравих за френски€, докато една сутрин в кра€ на учебната година изневиделица ми бе предадено, че тр€бва да вл€за в час, за да ме изпита, иначе щ€ла да ми пише двойка. ќ, ужас! ќ, коварство! “рети€ ни час бе по френски. Ќима можех да науча нещо за броени минути! ¬еднага разучих как е изпитвала другите.
††† - ћного е лесно! ¬зема ти учебника, отвар€ го на н€кой урок и ти казва Уѕрочети и преведи!Ф Ц открехна ме Ћили, най-добрата ми съученичка по френски.
††† - ƒай ми учебника си и ми покажи н€кой лесен и кратък урок Ц помолих € аз.
††† - ≈то, вземи. ћисл€, че този урок е лесен.
††† - «а теб да, но за мен е пълна мъгла! ћол€ те, напиши много лекичко с молив над вс€ка дума с български букви как се чете, а отдолу Ц как се превежда... Ц посочих избрани€ урок аз.
††† - ƒобре, щом искаш, но откъде си сигурен, че точно той ще ти се падне?
††† - ќстави това на мен. “и пиши!
††† —лед като т€ свърши, подложих учебника й на специална обработка. –азтворих го на въпросни€ урок и силно пречупих страниците му обратно. ѕосле проверих как УдействаФ. ўом само отпуснех една от кориците, учебникът послушно се разтвар€ше на избрани€ урок. »деално! —ега тр€бваше да се мол€ само учителката да не забележи, че е драскано с молив.
††† „асът на екзекуци€та или помилването ми дойде. Ѕ€х заел обичайното си м€сто на самотни€ чин, но този път т€ само погледна към мен да се увери, че съм в час и седна зад катедрата. ќчаквах да ме вдигне веднага, но вместо мен т€ изпита ѕетьо. Ќие му викахме Убавноразвиващи€Ф. “ой излезе и й подаде учебника си. ”чителката го разлисти напосоки и каза:
††† - ѕрочети и преведи урока...
††† Ќе можех да пов€рвам на ушите си. “ова бе заглавието на същи€ урок, за който се б€х УподготвилФ. ¬сичко пропадаше... “€ н€маше да ме изпита на същи€, €... ≈х, съдба, съдба! ¬се пак имаше минимална надежда Ц часовете б€ха намалени и ако не стигнеше времето да изпита и мен, щеше да ме остави за следващи€, наистина последен час по френски за годината...
††† “ози тъпак ѕетьо ме спаси. ћънка, пъна се, срича, мълча и накра€, когато звънецът удари, т€ му писа тройка, а на мен не забрави да ми напомни:
††† - —ледващи€ час ще изпитам теб. ƒа не изб€гаш?
††† -  ак ще изб€гам? јз толкова обичам френски€... Ц едва събрах сили да отговор€ достойно аз.
††† - ўе те вид€! Ц многозначително поклати глава учителката и излезе.
††† Ќ€маше никакво време за губене. ¬еднага подхванах Ћили да ми посочи друг лесен урок от учебника и € накарах да повтори процедурата. ј аз се разхвърчах като луд и събрах от съучениците си колкото можах учебници по френски, включително и от другите паралелки. ¬нимателно откъснах само двете страници, на които бе новоизбрани€т урок и после им върнах учебниците. »де€та ми бе гениално проста. »сках да сглоб€ един учебник с повтар€щ се един и същи урок. «а целта, след часовете цъфнах пред входа на печатницата, където работеше съседката ни лел€ Ћена. — триста мъки ме пуснаха да вл€за при не€. ѕред учудени€ и поглед изсипах куп страници плюс неупотреб€вани€ ми учебник по френски и като в скоропоговорка и рекох:
††† - Ћельо Ћенче, спаси ме! ћол€ те, направи ми спешно един учебник с ти€ страници, иначе ще получа двойка!
††† “€ огледа това което й б€х донесъл и бързо разбра какво точно искам.
††† - ўом само това ти е проблемът, горе главата Ц окуражи ме т€ и посочи към една пейка между машините Ц ѕочакай малко там!
††† —лед десетина минути ми подаде спасителни€ учебник. ѕодшит, подлепен, подр€зан и миришещ на лепило.
††† - √отово! ƒоволен ли си?
††† ”чебникът беше като току-що купен от книжарницата с новичките си корици, но вътре освен заглавните страници се повтар€ше десетки пъти един и същ урок.
††† - Ѕраво! ћного ти благодар€!
††† - ’айде, б€гай, че имам работа...
††† ќставаше най-трудното. »зползвайки учебника на Ћили с написаните произношени€ и превод, усп€х да науча наизуст както да УчетаФ урока на френски, така и да го УпревеждамФ. “ова ме направи по-уверен и аз спокойно дочаках ден€ на изпита.
††† ќще щом ни поздрави, учителката каза:
††† - —ветослав, вземи си учебника и ела!
†††† »зправих се до не€ и подадох учебника. “€ погледна първо към етикета на б€лото облекло, където пишеше името ми и попита:
††† - —лед като ц€л срок не си влизал в час, знаеш ли изобщо нещо?
††† -  ак да не знам, аз много обичам френски€... Ц подхванах смело, но т€ ме прекъсна:
††† - —ега ще видим колко знаеш Ц и отвори р€зко учебника ми. явно урокът й се стори лесен и т€ разгърна по-нататък да търси друг.  ато знаех какво вижда, стиснах зъби, за да не се разсме€ на учудването й. “€ продължи да разлиства и колкото повече разлистваше, толкова повече нарастваше изумлението й. «а миг спр€ и ми хвърли подозрителен поглед, който аз веднага парирах с невъзмутим и невинен израз. “€ се съсредоточи отново върху учебника ми. ћахна му облеклото, огледа го от всички страни, пак го прелисти... Ќакра€ го затвори и тупна леко с ръка по него.
††† - «начи казваш, че си чел? » какво точно? ќт този учебник ли си учил?
††† - јми всичко! ќт кора до кора съм го изчел. јз много обичам френски€... Ц непукиски отвърнах аз, а отвътре душата ми се раздираше от см€х.
††† ѕри тези нахални мои думи т€ скокна, грабна учебника и започна да ме налага с него по главата.
††† -  алпазанин с калпазанин! Ц УЅух!Ф с учебника Ц ўе ме лъжеш, а? Ц Уѕрас!Ф отново Ц „ел бил!... Ќищо не е чел, ученици! ƒори не си е отворил изобщо учебника да види, че той е дефектен! Ц У“уп!Ф ...
††† ÷ели€т клас се кикотеше. “€ мислеше, че се сме€т на мен. ј аз наведох глава за да не види устните ми, които издайнически се разтегнаха в усмивка на удоволствие от това шоу. “€ прие наведената ми глава като знак за смирение и като разтвори учебника го бутна в ръцете ми поуспокоена.
††† - ѕрочети и преведи!
††† «апочнах много бавно да изговар€м наизустените трудни думи, като за заблуда шарех с показалец по редовете.  ласът притихна, а т€ учудена ме погледна. ѕосле надникна през ръката ми в учебника, за да се увери, че там н€ма нищо надраскано, което да ми помага. ј класът зашушука:
††† - Ўест, шестица... ѕишете му шест...
††† —върших с УчетенетоФ и започнах пак така бавно УпреводаФ. Ќедоверието на учителката премина в изумление. ¬ъзможно ли е това? »стина ли е? “€ ме прекъсна:
††† - ƒостатъчно! Ц и ми зададе на френски н€какъв въпрос /може би граматически/, от който абсолютно нищо не разбрах. »зтръпнах, но точно в този миг, когато б€х на ръба на провала, удари звънецът и оповести кра€ на часа Ц началото на мо€ триумф.
††† ”чителката погледна часовника си и се обърна на български към мен:
††† - ѕри€тно съм изненадана... и все пак, можеше ли да отговориш на въпроса ми?
††† - ”и, мадмоазел! Ц пуснах в обръщение две от десетината думички, до които се свеждаха познани€та ми по френски и добавих Ц ƒаже мога да ¬и изпе€ УћарсилезаФ-та на френски език!
††† - Ќима?! Ц странно се усмихна т€ и под погледите на наобиколилите € ученици изписа срещу името ми в дневника една красива ... шестица.
††† √ледах € замечтан и си мислех, че докато уча в това училище, по френски н€ма да получавам други оценки. Ќо ... уви! —ледващата година мо€та учителка по френски, вече € н€маше. Ѕеше € заменил н€какъв стар учител, а аз се прехвърлих в новосформираната група Ц по английски език. —амо че там не ми се наложи да пе€ Ф
Yankee DoodleФЕ
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† —ветослав ѕейчев
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††/ Simon Martin /
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††E-mail: simon_martin@abv.bg††††

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —ветослав –айков ѕейчев ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-03-07

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: –азкази
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
»«ѕ»“ ѕќ ‘–≈Ќ— »
 
  ѕосещени€: 4581  ќтзиви: 1
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
22-06  лючът на Ќикола
21-06 Ѕезусловен контрол
21-06 »релевантът
21-06 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
21-06 ѕътища
ѕълен списък