Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  —интактис на стиха
  ¬ сво€ стремеж за максимална изразителност поези€та, като изкуство на словото, се стеми да направи "значещи" - тоест да натовари с израз€ването на определено смислово-емоционално съдържание - всичк
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от simon martin
 
ќ“ ќЅ»„
√ќ¬ќ–яўќ“ќ  ”„≈
 ќ… Ћ» √» ”„»?!...
јЋќ, »¬јЌ≈...
ј‘ќ–»«ћ»“≈ Ќј SIMON
√–≈ЎЌ»÷ј“ј
Ѕ–јƒј“ј »—“ќ–»я
’”ћќ–»—“»„Ќ» ќЅя¬»
«ќƒ»ј јЋЌ» ќЅя¬»
ј‘ќ–»«ћ» «ј ∆≈Ќ»“≈
ўј—“Ћ»¬≈÷
ќ“≈÷ ћј–“»Ќ
¬ЏЋ„»÷ј“ј
»«ѕ»“ ѕќ ‘–≈Ќ— »
»«ѕќ¬≈ƒ
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —ветослав –айков ѕейчев(simon martin)>–азкази>„ј—ќ¬Ќ» Џ“ Ќј ћќ’јћ≈ƒ  
„ј—ќ¬Ќ» Џ“ Ќј ћќ’јћ≈ƒ
  —ветослав –айков ѕейчев (simon martin)
  –аздел: –ј« ј«»  

††††††† „асовникът† на† ћохамед
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - разказ -

††† ќтпуснат удобно във фотьойла, отпивах малки глътки кафе и гледах разсе€но блудкави€ телевизионен филм. “ам н€кой тъкмо питаше н€кого знае ли кое е най-често срещаното мъжко име по света. Ћенивото ми любопитство скоро бе възнаградено с изненадващото за мен име Ц ћохамед.
††† »згубих окончателно интерес към филма и се унесох в спомени за това име и един часовник Ц Учасовникът на ћохамедФ.
††† ¬сичко това се случи с мен в началото на 80-те, когато като млад мор€к правех първи€ си океански рейс. ѕриближавахме √ибралтар и всичките ми колеги като стари морски вълци се надпреварваха да ме подготв€т за слизането на чуждата зем€, затрупвайки ме със съвети.
††† ћалко по-късно, когато маневрите и формалностите б€ха приключили, ние Ц свободните от вахта мор€ци Ц се изсипахме на У
Main streetФ Ц
главната търговска улица. “ам луксозни магазини се редуваха с малки дюк€нчета, пред които собствениците или н€кое хлапе непрекъснато ни канеха вътре, надвиквайки се, че при т€х е най-евтино. —транни б€ха тези търговци. Ќ€кои б€ха бели, други индуси, араби, китайци и бог знае още какви, дошли тук от всички краища на света да върт€т доходна търгови€ в този безмитен град с особен статут. √овореха почти всички езици и знаейки от какви националности има кораби в пристанището в момента, те безпогрешно се обръщаха към нас на български, изпъстрен със сърбо Ц хърватски, руски, английски и испански думи. ≈дин по един колегите ми хлътваха в оживените магазини, забързани да накуп€т с малкото си валута възможно повече неща, запланувани или поръчани още в Ѕългари€. “ака скоро останах сам с жалките си 10 лири в джоба пред лъскавите витрини и започнах да си припомн€м добрите съвети на старите мор€ци. »сках да си куп€ нещо за спомен с първата си спечелена валута, но не биваше да бързам и първо тръгнах да поогледам. Ќепрекъснато се срещах със забързани колеги, повечето вече натоварени с пакети. Ќ€кои ми кимваха разсе€но, а други ми подвикваха шеговито:
††† - ƒа ти имам проблемите... Ц в което долав€х завистта им, че б€х ерген и че н€мах предварително написано листче с поръчки.
††† Ќа една витрина съзр€х аквариум с екзотични рибки. Ќо вниманието ми привл€коха не рибките, а часовниците, които б€ха застлали дъното или вис€ха по стените отвътре, потопени във водата. ќсобено ми хареса един швейцарски УќмегаФ /тогава н€маше още електронни часовници/. “ой беше без стрелки, но със скрити цифрови дискове, от които през н€колко УпрозорчетаФ можеха да се вид€т часа, минутите, секундите, датата и ден€ от седмицата. Ѕеше много ефектен. »стинско чудо на механиката. ѕрез витрината и стъклото на аквариума усп€х да прочета, че е водонепроницаем до 100 м, автоматичен, с 27 рубинови камъка и кристално стъкло. ѕомислих, че твърде много са екстрите, за да е истински, имайки предвид съветите на колегите си, че тук се продават множество фалшиви стоки, имитиращи известни марки.
††† ¬дигнах поглед нагоре към непретенциозни€ фирмен надпис. “ам бе написано на английски Ућагазин на ћанолоФ и на мен ми се стори н€как много познато, много близко до нашето име ћанол.
††† ¬ този момент отвътре излезе н€какво момиче и настойчиво взе да ме кани на английски да вл€за в магазина. ѕоследвах го, като реших да огледам УќмегаФ-та и да попитам за цената.
††† «ад щанда един мургав, възрастен, много нисък и шишкав мъж тъкмо изпращаше единствени€ си клиент.
††† Ќищо слав€нско, освен името н€маше в този ћаноло. „ерните му очички се стрелнаха към мен и като изхвърлен от пружина, неверо€тно пъргаво за килограмите си, той изскочи иззад тезг€ха.
††† - «апов€дайте, господине! Ц покани ме той на английски и раболепно наведе глава.
††† - Ѕлагодар€ Ц отвърнах по инерци€ на български, а той с€каш само това е чакал, като отприщен водопад ме зал€ с порой от думи на родни€ ми език.
††† - ¬ мой магазин всичко има! ћного нещо и всичко хубав, всичко евтин! “и булгаро, нали? ƒнес много бългериън купува от мен. јз обича и продава ¬ас още евтино. “и какво иска? Ц†и обърна въпросително към мен лукавите си очички.
†††† - јми... аз не искам да купувам... »скам само да попитам за... Ц започнах колебливо.
††† - ј-а-а, разбрах! “и иска момиче!? “и иска това момиче? Ц и той посочи към девойката, ко€то беше ме поканила в магазина му.
††† - Ќе, не... не ме разбрахте Ц опитах се да му об€сн€ аз, но ћаноло ме прекъсна.
††† - Ќо проблем! “ук има легло. —та€! Ц и той дръпна завесата зад гърба си, за да вид€, че н€какъв коридор водеше навътре, може би към жилището му.
††††- Ќе, не... Ц опитах се да прехвърл€ разговора към часовника, който б€х харесал, но търговецът пак ме прекъсна.
††† - ј-а-а... ти иска нещо специално! Ц тук той се обърна на н€какъв чужд език към момичето, което търпеливо чакаше досега и то моментално изчезна зад завесата.
††† ѕреди да успе€ да му възраз€, оттам излезе друго момиче, красиво, на не повече от 12-13 години Ц направо дете.
††† - “и иска това? “о прави хубав любов! ¬с€как любов! јйде! ≈втино... само 20 лири Ц подкани ме шишкото.
††† ¬ече б€х започнал да се €досвам и почти му извиках:
††† - Ќе искам никакво момиче!
††
“ой направи знак на момичето и то се скри така бързо и тихо, както се бе по€вило. ѕреди да си отвор€ устата, ћаноло пак взе инициативата.
††† - “и не иска момиче? “и иска друго... —ега разбрал... ¬сичко разбрал! “и иска момче? ј...? Ц и съзакл€тнически ми намигна.
††† - Ѕаста! Ц изревах аз и тръгнах да изл€за от магазина, шокиран от това, което се бе разиграло пред мен, а същевременно и леко уплашен да не би нещо да сгаф€ и първи€т ми рейс да се окаже и последен.
††† ¬ този момент обаче в магазина вл€зоха двама души от наши€ екипаж и аз въздъхнах успокоен. ѕо-гол€мото момиче се по€ви като магьосница и се зае да ги обслужи, а неуморни€ търговец пак се захвана с мен.
††† - ћол€ , господине, ти недей отива! ќттук никой не отива без да купи нещо от ћаноло. јз ти покажа всичко! Ц занарежда той сконфузен, че не ме е преценил правилно като клиент.
††† - ƒобре, добре Ц върнах се аз Ц »скам да вид€ онази УќмегаФ от аквариума.
††† ћаноло бързо извади часовника, избърса го, и подавайки ми го, занарежда:
††† - „асовник много хубав! Ўвейцари€. Ќо стъкло, тук е кристал! Ц започна да хвали той стоката си, но аз го прекъснах.
††† - јми, ами, кристал... в€тър! —люда! - недоверчиво му посочих часовника.
††† “ой се ухили, запали цигара и € изгаси върху стъклото. ѕосле забърса часовника и ми го подаде да се увер€, че му н€ма нищо.
††† ƒобре, не е слюда, но е обикновено стъкло Ц упорствах аз.
††† - Ќо, но! „асовник н€ма стъкло, има кристал! »ма антишок... Ц продължи да нарежда ћаноло и за да бъде по-убедителен прасна в теракотени€ под часовника доста силно. ѕосле го вдигна без да го погледне и убеден, че е все така здрав, тържествуващо ми го поднесе пред носа.
††† ќгледах часовника. ƒори след този впечатл€ващ експеримент по него н€маше ни една драскотина. “ой продължаваше да цъка все така ритмично. Ќаистина б€х впечатлен. јко беше с цилиндри /без камъни/ при жестоки€ удар в пода, часовника неминуемо би спр€л.
††† ”сетил, че вече почти ме е спечелил като клиент, ћаноло поднови атаката си:
††† - “ова не стомана, това титаниум Ц и посочи корпуса и верижката.
††† - ƒобре, това може и да е титан, но това тук е стъкло и то щеше да стане на сол, ако ударът беше върху него Ц не се предавах аз.
††† - Ќо стъкло! Ќо, но... “ук кристал Ц държеше на своето той и ми направи най-страхотната демонстраци€, ко€то н€кога б€х виждал.
††† »звади иззад тезг€ха тежки€ масивен стол, пригоден да удържа неговите свръх килограми. Ќаведе се и подпъхна под един от краката му часовника с циферблата нагоре. ѕосле подскочи нагоре като топка и се сгромол€са със своите около 120 кг върху стола. “ой изскрибуца жално и аз помислих, че с часовника е свършено.
††† Ќищо подобно. Ќеуморни€ ћаноло ми го поднесе с неизменната си усмивка ц€л-целеничък, невредим и работещ, и изрецитира:
††† - јз вижда, ти обича хубав часовници. “ова струва 120 лири, на теб аз дава само за 100 лири.
††† —€каш нещо вътре в мен се прекърши. “ъкмо вече се б€х убедил в качествата на УќмегаФ-та и € б€х пожелал силно, когато чух цената й разбрах, че колкото и да се пазар€ не ще се сдоби€ с часовника за моите нищожни 10 лири. “ова ме амбицира да докажа, че и ние на Ѕалканите разбираме от търгови€.
††† - ’а, ха, ха... 100 лири? Ц разсм€х се възмутено аз Ц Ќе, ћаноло, давам ти 5 лири за този боклук и нито пени повече!
††† - “ози хубав часовник, не друго. јз ти дава за 80 лири Ц свали малко от цената той, не разбрал може би точното значение на думата УбоклукФ.
††† - “ози часовник е фалшификат от ’онконг, ћакао или —ингапур и струва не повече от 1 лира. јз ти давам 5 лири, така че си в печалба Ц държах на своето.
††† - Ќо, но... часовник оригинал. “и н€ма пари и казва затова така. јйде дай 60 лири... “и колко пари има?
††† Ќа ћаноло му бе известно изглежда, че ние българите не разполагаме с много пари и затова взе да ме подпитва.
††† - ¬иж какво, давам ти 6 лири последно или тръгвам.
††† - ƒава 50!
††† - Ќе, 7 лири! Ц и понечих да си тръгна. “огава забел€зах, че докато сме спорили с търговеца, магазинът се бе напълнил. ѕовече от десетина души, между които и н€колко мои колеги, с интерес са следили шоуто на наши€ пазарлък.
††† - „ака, чака! Ц спр€ ме ћаноло. Ц ѕоследен 40 лири дава?
††† «а да успе€, тр€бваше да го извад€ от равновесие и аз смених тактиката.
††† - јбе, ћаноло, ти да не си евреин? Ц изстрел€х въпроса си аз, а наоколо се разнесе одобрителен см€х.
††† - јз но »зраел, аз добър магазин! ѕродава евтино. «атова дава 30 лири и край! Ц троснато отвърна шишкото, засегнат от думите ми.
††† - “и си бил гол€м скъперник. ¬земи тези 8 лири за часовника или ще кажа на мор€ците от всички кораби никой повече да не купува от тво€ магазин, защото ти продаваш скъпо, а стоката ти е лоша.
††† явно б€х прекалил, защото ћаноло чак хлъцна ужасен от думите ми.
††† - ћол€, господин, немой казва това! јз ти продава без печалба часовник за 20 лири. јбсолютно това загуба за мен!
††† —игурно беше прав горки€, но аз н€маше какво да губ€.
††† - ≈вреин си ти, евреин и името ти е еврейско, д€вол такъв. Ќо хайде, от мен да мине. ўе ти дам 9 лири. Ц при ти€ мои думи ћаноло се ококори и премина на английски:
††† - Ќе съм евреин! јз съм от ћароко и съм потомствен търговец! Ѕаща ми имаше магазин в ћаракеш. ƒ€до ми търгуваше с камили. Ќа д€до ми д€до му също е бил търговец. »мето ми е ћохамед ≈л јлгадир јбу Ўахир »бн ћасут Ѕен ’амед Ц изпъчи гордо гърди ћохамед Ц ћаноло и подхвърли с подигравателна усмивка Ц ј ¬ие как се казвате?
††† —веткавично съобразих, че у арабите дългото име е знак за произход от много стар и благороден род и блъфирах смело:
††† - јз съм —ветослав –айков ѕейчев ћаринов √еоргиев... Ц бавно заизреждах каквито ми дойдоха на езика фамилни имена и вид€х как усмивката на ћохамед замръзна. - ...»ванов ѕетров Ќиколов —то€нов...- ситни капчици пот избиха по челото му. “ой измъкна кърпа със съмнителна чистота и с трепереща ръка взе да попива потта. -...—тефанов ’ристов —имеонов  олев ƒимитров...
†† - —тига, стига! —прете! –азбрах... ¬аши€ произход е по-благороден от мо€. ћол€ да ме извините! ўе ви дам часовника за 15 лири, макар да губ€ много от тази сделка. ¬ие го заслужавате... Ц и ћохамед рухна на стола, който отново изскърца.
††† –азнесоха се одобрителни възгласи, а аз извадих моите 10 лири и ги сложих пред ћохамед.
††† - “ова е всичко, което имам Ц и му подадох ръката си.
††† —лед кратко колебание той € стисна леко и побутна УќмегаФ-та с въздишка към мен.
††† ѕод при€телски потупвани€, викове УЅраво!Ф и ръкопл€скани€ аз напуснах магазина горд с часовника на ръката си.

††† ƒве седмици по-късно той вече красеше нежната ръка на едно чудно красиво венецуелско момиче от  аракас, на чи€то огнена любов не можах да усто€.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††—ветослав ѕейчев
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† / Simon Martin /
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† E-mail:
simon_martin@abv.bg

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —ветослав –айков ѕейчев ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-03-06

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: –азкази
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
„ј—ќ¬Ќ» Џ“ Ќј ћќ’јћ≈ƒ
 
  ѕосещени€: 4293  ќтзиви: 2
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-07 ѕоези€ 2016
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 » нека вс€ко чувство е фиеста
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 ѕрогласи/Revelations
ѕълен списък