Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  „ленуване на съществителни и прилагателни имена и местоимени€
  ѕълен, непълен, определителен член - тази мъка за авторите.
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от simon martin
 
ЎјЎћј“ј
ѕ–ќ—“» ћ»...
ƒ≈Ќ ѕЏЋ≈Ќ — „”ƒ≈—ј
ќ“≈÷ ћј–“»Ќ
¬ЏЋ„»÷ј“ј
«ќƒ»ј јЋЌ» ќЅя¬»
»«ѕќ¬≈ƒ
ј‘ќ–»«ћ»“≈ Ќј SIMON
ѕ–»я“≈Ћ »
Ѕќ√ј“—“¬ќ
»«ѕ»“ ѕќ ‘–≈Ќ— »
Ћќѕј“ј » —јѕ
ј‘ќ–»«ћ» «ј ∆≈Ќ»“≈
«–≈Ћ»ўј
јЋќ, »¬јЌ≈...
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —ветослав –айков ѕейчев(simon martin)>–азкази>ѕ–»я“≈Ћ »  
ѕ–»я“≈Ћ »
  —ветослав –айков ѕейчев (simon martin)
  –аздел: –ј« ј«»  

†††††††††††††††††††††††††ѕри€телки
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †- разказ -
††††
††† ћариана излезе от колата, включи алармата и закрачи с гъвкава походка през площада към кафе-барчето отсреща под липите в градинката.
«а не€ и при€телките й това бе едно от любимите им места за срещи през л€тото.
†††
—кучаещото слънце се заигра палаво със светлите й коси, после плъзна игривите си лъчи бавно, бавно надолу по б€лата кожа на ръцете и краката й. ”сещането от тази б€гаща топла вълна беше вълшебно. ѕулсът й подскочи, а гърдите й задишаха учестено, както под ласките на опитен любовникЕ
†††
ѕовечето маси под с€нката на дърветата б€ха заети от скучаещи мъже, тук-там от н€ко€ двойка или млади майки с деца и детски колички до т€х. “€ се приближи към свободната маса до але€та и усети как при по€в€ването й разговорите по масите секнаха. ћъжките очи се насочиха към не€ изпълнени с възхищение и похотливо зашариха по т€лото й. Ѕез да се смути т€ се отпусна бавно на стола и се огледа дискретно.
†††
“ези които не б€ха сами € наблюдаваха скришом от дамите до т€х или пък се правеха, че се оглеждат за сервитьор, а всъщност лакомо € изпиваха с очи.
†††
ћариана знаеше, че е красива Ц даже прекалено красива, но често се питаше до кога ли ще е така? ѕри€телките й ћиленаи ћаргарита също б€ха хубавиЕ до преди да се омъжат и род€т. ѕосле се обезформиха, напълн€ха и станаха н€как безлични, като повечето семейни жени с деца. » т€ бе омъжена, но слава Ѕогу съпругът й не искаше да имат дете поне за сега. Ѕизнесът с който се бе захванал поглъщаше изц€ло времето му. “ой казваше, че тр€бва първо да осигури семейството си финансово, а после да помисл€т за дете. Ќали са млади!? ∆ивотът е пред т€х.  огато му дойде времето ще си имат и дете.
†††
ѕон€кога и на не€ и се искаше да стане майка, но само мисълта, че още при първото раждане ще се подуе, ще подпухне, че гърдите и коремът й ще провиснат € караше да потръпва от ужас. » съвсем не в€рвашев никакви възстановителни гимнастики или козметични корекции. Ќе! “€ още не бе готова за това. ќще дълго й се искаше всеки ден да се любува на прекрасната си външност, отразена в огледала, витрини и най-вече в широко отворени мъжки очиЕ
†††
ј шоуто по съседните маси продължаваше. “€ бе свикнала с това и вече не € учудваше как е възможно всички тези имащи се за по-умни същества да придобиват такива глуповати физиономии при по€вата само на една красива жена. ћъжеЕ!?  акво да ги правишЕ
†††
≈то и сега, след като свали тъмните очила и тюркоазените й очи заблест€ха, възклицани€та на мъжкарите не закъсн€ха. «апочна се с лекото просташко подсвиркване:
†††
- ‘и-о-о, фи-и-т!
†††
ѕосле чу грубичкото цъкане с език:
†††
- ÷ъ-цъ-цъЕ
†††
Ќ€кои изпуснаха изпъшквайки по едно У’м-м-мЕФ, а по-интелигентните поеха дълбоко въздух и издишаха с разширени ноздриЕ —лед възклицани€та н€кои б€ха забравили да си затвор€т устата и изглеждаха доста комично. ƒруги стиснали цигари между пръстите си не забел€зваха как пепелта от т€х се ръсеше върху панталоните им и подскачаха размахвайки смешно ръка щом огънчето ги парнеше и извадеше от хипнозата на красотата й.
†††
» без да е телепат на ћариана и беше съвсем €сно какво се проектираше в този момент в мозъците им. “о можеше да бъде формулирано само с една дума Ц УсексФ.
†††
∆ените по съседните маси също не усто€ха на любопитството да вид€т по какво толкова се заплеснаха мъжете. ≈дна по една € оглеждаха и начина по който очите им се присвиваха от завист бе категорично доказателство за превъзходството й над т€х.
†††
≈два не се разсм€, когато н€кои от т€х се разбързаха внезапно и започнаха настойчиво да подкан€т съпрузите или при€телите си да уред€т сметката и да си върв€т. явно, че € възприемаха като заплаха за собственото си благополучие. √ъскиЕ » все пак н€кои от т€х б€ха с доста интересни мъжеЕ
†††
ѕо але€та се зададе ћилена водейки за ръка малката си дъщер€. ƒетето подтичваше до не€, а т€ бе зачервена €вно от бързането да не закъснее за срещата им. ќбичаше да е точна. ќще от они€ години в училище, когато се бе зародило при€телството между т€х трите. Ќаричаха ги У’убавите ћФ или У“рите ћФ, заради началните букви на имената им и заради това, че наистина си б€ха хубави. ѕоотделно на вс€ко УћФ б€ха лепнали и допълнение. Ќа не€ самата й викаха У расивото ћФ /нали си бе красавица още от малка/. ћилена € наричаха У√отиното ћФ, защото не само че бе симпат€га, но и защото по характер беше весела и много добра. Ќе беше злопаметна, лесно прощаваше всичко и на всички, и изобщо си беше УготинаФ като човек и при€телка.
†††
ѕълна противоположност на не€ беше ћаргарита. » т€ бе хубава, но беше по-сдържана и р€дко се усмихваше. Ќикога не се оплакваше и никого не топеше †/дори когато момчетата й дърпаха плитките/, но винаги намираше начин да си отмъсти на този който € бе обидил. «а това още в началото т€ стана У√адното ћФ, а после й остана само краткото У√адн€ркатаФ. “ози неин пр€кор беше твърде преувеличен и незаслужен. “€ беше малко странна, но трите се разбираха прекрасно и при€телството им продължаваше и до днес.
†††
–азцелуваха се с ћилена внимавайки да не развал€т грима си и помогнаха на дъщеричката й да се настани на стола между т€х. ћъжът й бе капитан на кораб и често бе на плаване. ћоже би затова т€ изглеждаше малко нервна и тъкмо да заговори малката изчурулика по детски:
†††
- Ћел€ ћалгалита, лел€ ћалгалита идва с бебетоЕ
†††
Ќаистина ћаргарита вече се промъкваше между масите бутайки пред себе си бебешката количка със самочувствие на опитен слаломист и достигайки най-сетне до УфиналаФ, тоест до т€хната маса въздъхна с облекчение:
†††
- «дравейте! Ц простичко рече т€ и след като застопори количката със сп€щи€ сисин си размениха обичайните целувки.
†††
-  ак си сладурано? »скаш ли УћелбаФ? Ц обърна се т€ към малката, тъй като сервитьора се бе изправил вече до т€х.
†††
- »скам шоколаденаЕи полтокалов сок, лельо ћалги.- избърбори момиченцето замен€йки отново чисто по детски УрФ-то с УлФ.
†††
- ƒобре. ј за нас по един плодов шейк, нали?
†††
- ƒа. ƒобре ще ни дойде в това топло време Ц съгласи се ћариана, а ћилена само кимна разсе€но и сервитьора се отдалечи с поръчката.
†††
- ≈, какво ново има при вас?- взе инициативатаотново ћаргарита.
†††
ћилена с€каш само това бе чакала и избухна:
†††
- ўе го уби€Е ўе го изгон€Е ўе го науча аз негоЕ
†† †- „акай, чакай! Ц прекъсна € ћаргарита Ц  ого ще убиваш и защо?
†††
- ћо€т хубостник! «аради червилотоЕ - продължи да се пали т€ и като вид€ как при€телките й се спогледаха с недоумение се зае да им об€сни подробностите Ц “а€ сутрин мо€ пак замина на път. »зпратихме го на пристанището и като се прибрахме аз взех да зареждам пералн€та с мръсните дрехиЕ » изведнъж гледам на €ката на една от ризите му червилоЕ ўе го уби€, като се върнеЕ
†††
- ј-а-аЕ “ова ли било.- засм€ се ћариана и добави Ц јми ти сигурно като си го награбила да го целуваш и си го изцапала. я стига си бесн€ла от напразна ревностЕ
†††
- ƒа, даЕ јма аз такъв цв€т червило н€мам! Ц почти изхлипа т€ и замлъкна, защото сервитьорът донесе поръчката.
†††
ћалката се зае с УћелбаФ-та като полагаше големи усили€ да не се оплеска, а те засмукаха прохладната течност през сламките. “ова с€каш поуспокои ћилена. ј и т€ както винаги май вече беше готова да прости на мъжа си, затова подхвана примирено:
†††
- јми не съм много сигурнаЕ ћоже пък да е от моетоЕ “о на тъмната му риза изглежда в по друг цв€тЕ
†††
«а да € доуспокои ћаргарита добави:
†††
-  акво пък толкова. —амо едно петно от червилоЕ “ова е нищо в сравнение с това което ми се случи на мен преди около двадесетина дни!
†††
-  акво ти се случи? Ц полюбопитства ћилена.
†††
- Ќакърмих бебето и то заспа. ћъжът ми бе на работа и аз взех да глад€. —тигнах до едни негови панталони и по навик извадих всичко от джобовете да не ми пречи. » знаете ли какво намерих в т€х?
†††
-  акво?- почти едновременно попитаха двете.
†††
- ѕрезервативи!!! Ц просъска т€.
†††
- » какво като си намерила презервативи?  акъв е проблема?Ц зачуди се ћилена.
††† - ѕроблемът е в това, че когато го правим никога не използваме презервативи!
†††
- ј-а-у-у! » сега какво? ўе се развеждаш ли? »згони ли го?- заизстрелва един след друг въпросите си ћилена, а ћариана остана като гръмната с чаша в ръка.
†††
- Ќищо подобно!- загадъчно се усмихна ћаргарита.- ѕросто взех една игла и пробих всички презервативи точно през средата. ѕосле му ги сложих обратно в джоба на панталона и сега чакамЕ
†††
ћариана не усети как изтърва чашата. “€ се удари в ръба на масата и полет€ към зем€та. “р€съкът на разбито стъкло заглуши неволно изтръгналото се от устата й:
†††
- √адн€ркаЕ
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† —ветослав ѕейчев
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††/ Simon Martin /
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††E-mail: simon_martin@abv.bg††††

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —ветослав –айков ѕейчев ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-12-26

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: –азкази
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
ѕ–»я“≈Ћ »
 
  ѕосещени€: 4559  ќтзиви: 3
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
22-06  ои са поми€рите?
22-06 ”чилище по роботика
22-06  лючът на Ќикола
21-06 Ѕезусловен контрол
21-06 »релевантът
ѕълен списък