Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ѕрофеси€ ѕисател
  ќбщата представа за професионален писател е „човек, който по ц€л ден си пише нещо, от 9 до 5, на заплата и изобщо не се интересува произведеното от него продаваемо ли е, защото затова си има
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от пинко
 
ƒевойката от развалините
Ћъки
—лънчогледи
ѕис, маймуно!
“ри мекици със захар
“еатрален сезон
”кьо
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   јлекс ƒаниел Ѕолдин(пинко)>>“еатрален сезон  
“еатрален сезон
  јлекс ƒаниел Ѕолдин (пинко)
  –аздел: –ј« ј«»    ¬инаги когато бе напрегнат Ћамбо сънуваше един и същи сън. —ънуваше първи€ си ден в казармата, а по-точно строевата подготовка на плаца навлечен с големите, несъразмерно дадени му дрехи и опасан с пълно казармено снар€жение. ≈то и сега, сержантът му крещи в д€сното ухо, запенил уста, изцъклил очи, подбирайки думи които стр€скат и шашардисват всеки чувствителен млад новобранец.
 - –-редник ѕетров!
 - јз!
 - “ова дето не изпълн€ва командата У ръгом!Ф тво€ задник ли е?
 - “ъй в€рно!
 - “ри крачки пред сто€! ј-а-а-рш!
 - —ушам!
 - “рийсет и пет лицеви опори! —ъс автомат! ѕочни! ј-а-с! ƒва-а! ј-а-с! ƒва-а!
 » в този върхов момент Ћамбо скачаше в леглото, вперил очи в тъмнината, с оросено от пот чело, дишащ на пресекулки, опитващ се да осъзнае, стари€ кошмар ли е това или казармената действителност.
 “ози път кошмарът  се €ви по конкретен повод. ≈дна година Ћамбо се мотаеше без работа. ”тре го чакаше интервю пред една комиси€ за заемане на свободното работно м€сто за електротехник в градски€ театър. ¬ъпреки, че работата за м€стото беше предварително подготвена за него от един стар познат, той все пак се притесн€ваше. ¬ълнуваше като млада мома на първата си любовна среща.  ой ли ще го разпитва? ƒали ще има артисти в комиси€та?  ак ли ще го гледат? ¬се въпроси и въпроси будещи неизвестност и бо€зън.
 Ќа интервюто обаче, всичко мина нормално. ”смихнати и възпитани хора разпитваха кандидатите един по-един. ƒругите кандидати б€ха дори по притеснени от него. »маше само един възрастен фукльо, който с интересни фрази и превземки се опита да впечатли хората от комиси€та, но уви. ”сп€ само да разведри обстановката. »збрани€т беше той, Ћамбо! — разтупт€но сърце узна, че ще работи в това тъй интересно м€сто, театъра.
 »маше какво да види и запомни през тези първи дни. —града огромна, подземи€ неизбродими, задължени€ неизброими! Ћица много! ≈дни любезни, други безразлични, трети безкрайно интересни. “ук за първи път Ћамбо разбра какво е да си прозрачен. ѕросто така го гледаха артистите, все едно че не съществуваше на то€ св€т. ѕо принцип те така си гледаха. Ќе само него, а всички индивиди които не са артисти, но Ћамбо досега не го знаеше. «апозна се и с бъдещите си колеги,  уцото ѕиле и ћадамата. ¬прочем те и двамата имаха еднакви имена, както се казва б€ха адаши. “ази еднаквост обаче не означаваше и еднаквост в характерите.  уцото ѕиле винаги имаше един традиционен пи€нски махмурлук с който едва се справ€ше.
 ≈дър и силен мъж, той бе неизлечим фен на всички местни актриси. «а т€х  подробно знаеше всички реални и нереални клюки. Ѕеше добродушен, но много често изпадаше в €рост когато ћадамата му скроеше н€кой номер. ѕри по нататъшните дни на съвместната им работа, Ћамбо щеше да разбере, че те и двамата си погаждаха един на друг номера при това с една неподправена артистичност съперничеща на професионалната на щатни€ актьорски състав.  акво ли не прави дълги€т трудов стаж в един провинциален театър?
 ћадамата пък беше автентични€ антипод на сво€ колега. –азкошната му дълга, проред€ла коса непрекъснато се разв€ваше насам и натам, от кабинета на директора до гримьорната на перукерката. »маше хитри, неспирно шарещи очи, регистриращи ценни или не дотам ценни обекти за тарашене. ћазни€т му глас човек можеше да чуе в най-неверо€тните кюшета на гол€мата театрална сграда. «аговорите и ловките кражби б€ха негово неизлечимо хоби.
 “ова щ€ха да бъдат най-близките колеги на Ћамбо, които просто казано, го въведоха в работата. «апознаването с членски€, технически състав на театъра бе кратко, впечатл€ващо и интересно.
 —ъседното помещение до Ћамбовото бе работилницата на ћетоди-ќбщи€. “ой бе известен на всички обаче като ясновидеца. »зпълн€ваше длъжността общ работник и като такъв бе с най-дълги€ стаж от всички технически служители. ќт всички дейности най-непри€тната за него бе когато му наред€ха да почисти запушената тоалетна. “ой пускаше в ход едно неспирно мърморене, обличаше скъсаната под мишниците престилка и се запътваше към проблемната актьорска тоалетна, размахвайки в ръка двуметровата арматурна тел.  ато го гледа човек отстрани ще си каже, че ясновидеца от всичко най-мрази актьорите от мъжки пол, че е развил злобен комплекс към т€х. “е най-често запушваха тоалетните, хвърл€йки фасове в т€х. ¬ действителност нещата не сто€ха така.
 ясновидецът всъщност бе най-известната личност в театъра пък и не само в театъра. ѕред вратата му имаше винаги по 5-6 човека които търпеливо чакаха да ги приеме. «а да избегнем излишни въпроси ще кажем, че той носеше загадъчната слава на народен лечител, комбинирана с гадаене на бъдещето, а пон€кога (между нас да си остане) и с иман€рство. —лабостта му бе нежни€т пол. ƒребен на ръст и сладкодумен, той омайваше слабохарактерните с най-неверо€тни тези и лъже факти. Ћесно е да се предположи, че гол€мата част от женски€ актьорски състав му б€ха УпациентиФ.  азвам УпациентиФ защото, не пестейки  излишна скромност, ясновидеца се вжив€ваше като доктор. Ќе само се вжив€ваше но си и в€рваше, което пък нер€дко бе източник на комични слухове по негов адрес. ¬ъпреки всички негови слабости ще кажем, че той бе добър по душа и ведър човек. “ова му качество не след дълго стана причина да се превърне в най-близки€ при€тел и съприказчик на Ћамбо от цели€ театрален колектив. “емите им на разговор б€ха най-разнообразни и по форма неизчерпателни. «аплатите им в театъра б€ха едни от най-мизерните. “ази тема бе всъщност и най-дискутираната от всичките които ги занимаваха през свободното време.
 ѕостепенно Ћамбо свикна да носи тежката двойна стълба с ко€то смен€ваше неизчерпаемото количество изгорели електрически крушки по всичките му там зали, коридори, мазета и гримьорни. —викна и с безкрайните изтощителни вечерни дежурства. “е правеха работни€ му ден на 11-12 часов. —викна и с опасните бродени€ в мрачните тъмни подземи€ на театъра където се намираха главните електрически съоръжени€. Ќаучи и всички тайни места на огромната сграда, както и местата за скрита плътска любов на н€кои поувлечени артисти.
  огато ясновидецът н€маше УпациентиФ, те двамата не р€дко се озоваваха на покрива на високата сграда. Ќаблюдаваха ома€ни града, хорски€ поток и високите скали на близката планина. «а един такъв поглед си заслужаваше да изкатер€т прогнилите метални стълби, минавайки по опасни первази, качвайки се на едва що не спрели разнебитени асансьори.
 ƒругото любимо м€сто на Ћамбо беше при тон-оператора, √ошето. —еднал на стола до него, той с благоговение наблюдаваше работата му с големите професионални магнетофони, настройките на звуковите ефекти и пред премиерните подготовки. √ошето свикна с него и винаги когато го видеше му пускаше по н€кой хубав запис на класическо произведение. Ћамбо особено много  обичаше класиката. ¬същност той обичаше вс€каква хубава и нежна музика, отговар€ща на настройката на чувствителната му душа. ќтбиваше се и при осветителни€т пулт на ћишо. “ова обаче бе твърде опасно м€сто. »зискваше се  абсолютно пазене на тишина и не само това. ¬ повечето случаи там се задържаше директорката, често изпълн€ваща рол€та на режисьор на театралните постановки. “€ бе сприхава и нервна жена, вдъхваща респект в цели€ театрален колектив. ¬ началото Ћамбо го беше много страх от не€. ѕостепенно обаче разбра че т€ е един талантлив и работлив човек. “ова премахна вс€какви прегради и той започна да гледа на не€ с подобаващото уважение и внимание. “€ бе всъщност и човека който го назначи на работа.
 Ќе можа да свикне обаче с едно, с мръсните номера на двамата си колеги.  уцото ѕиле беше посто€нно пи€н.  огато по н€каква случайност се окажеше трезвен, тогава пък го мореше жесток махмурлук. –ъцете му трепереха и на практика не можеше да свърши каквато и да е св€стна работа. ƒържеха го само защото бе, подобно на ясновидеца, един от най-старите работници в театъра. ≈стеството на задължени€та на Ћамбо б€ха такива, че в повечето случаи не можеше да се извършват без колегиалната помощ на втори човек.  уцото ѕиле по принцип не му отказваше. ƒруг бе въпроса, че не винаги бе в състо€ние да му помогне.
 ¬еднъж се наложи да подмени един прекъсвач в театралните подземи€. »маше нужда само от н€кой който да му освет€ва м€стото на работата. Ќищо и никаква помощ, погледнато от вс€ка гледна точка. —лучи се така, че  уцото ѕиле беше горе долу в нормална човешка форма. “ръгнаха към подземието. Ћамбо носеше прекъсвача под мишница.  уцото ѕиле вървеше отпред и освет€ваше път€. ѕрескочиха н€колкото препречени греди и в един ъгъл откриха таблото. Ћамбо се залови за работа. —ветлото петно на фенерчето непрекъснато трепкаше и все не можеше да се установи върху работното м€сто, където ръцете на електротехника шареха и монтираха прекъсвача. ¬ един момент той се изправи и изнервено подвикна.
 - јма не светиш добре! я ела от та€ страна, че ръцете ми премал€ха.
 «апочна отново. ќстана само да завие един нищо и никакъв болт, когато светлинни€ лъч на фенерчето изведнъж литна нагоре и се загуби в хаоса от стоманени въжета. ¬ настъпили€ мрак отвертката на Ћамбо се отплесна и долепи съседни€ фазов проводник. Ћумна гол€мо огнено кълбо което за миг ги ослепи и отхвърли назад. Ћамбо отскочи по инстинкт и се блъсна в колегата си. ƒвамата загубиха равновесие и паднаха по гръб на циментови€ под.
 ѕри падането  уцото ѕиле беше угасил светлината. Ќ€колко безкрайни минути двамата сед€ха и не смееха да мръднат. ¬ тишината се чуваше само тракането на зъбите на  уцото ѕиле и пресекливи€ дъх на Ћамбо. —трахът от късото електрическо съединение бе шокирал и сковал и двамата.
 -  акво правиш бе нещастник?  ъде светиш на майната си? Ц едва поемащ  дъх изруга Ћамбо.
 - ѕлъ, плъ...- изфъфли  уцото, захвърли фенерчето и с неподозирана за него енерги€ закуца към изхода.
 Ћамбо го изпсува на глас, наведе се, напипа фенерчето, запали светлината и внимателно и треперещи ръце  завърши започнатата работа. ќт този момент той и не посм€ да моли  уцото ѕиле за помощ.
 —ъбитието не мина обаче безметежно. Ќеочаквано плъзна слух, че Ћамбо бил некадърен, че подложил колегата си на опасност, че не знае правилата за безопасна работа. Уƒостоверните фактиФ разпростран€ваше  уцото ѕиле, а ћадамата до тур€ше от себе си грижливо подправени колоритни окраски на събитието.
 «а Ћамбо небето започна да се стъмва.  ъдето и да минеше усещаше любопитни погледи на околните приковани върху себе си. јктьорите, доскоро безразлични, сега започнаха да го заглеждат внимателно. ќт прозрачен, той се превърна в техните очи на некадърно техническо нищожество.
 ћинаха н€колко месеца. Ќаближаваше  оледа. ѕредстоеше една гол€ма коледна ваканци€ за цели€ театрален колектив. Ќеочаквано свиха едни люти студове. Ќастъпиха и големи промени в ръководни€ театрален състав. ƒошлата на власт парти€ направи партийно прочистване. –аботливата директорка-режисьор бе уволнена по партийно усмотрение и тр€бваше да замине за —офи€. Ќа нейно м€сто силната парти€ назначи за директор един върлинест актьор от младото театрално поколение. ћалко по-късно Ћамбо узна, че този актьор и ћадамата б€ха много близки.  акво ги свързваше така и не можа да разбере. –азбра го след инцидента с дизелови€ агрегат.
 ћадамата служебно беше натоварен да се грижи за техническата поддръжка на агрегата. ¬ниманието му обаче не бе насочено към повереното му техническо съоръжение, а към разкачените неизползвани електродвигатели. ¬ моменти когато върв€ха спектакли, той ловко ги демонтираше и изнас€ше един по един. “овареше ги на лични€ си автомобил, предвидливо паркиран до една малка задна врата на театъра. »знас€ше ги така ловко, че никой не можеше да го види.  —луча€т с дизелови€ агрегат беше много прост. ћадамата беше забравил да източи водата от него и когато всички се върнаха от коледна ваканци€ се установи, че люти€ студ бе спукал двигателни€ работен блок. ѕросто водата се бе превърнала в лед, а леда разшир€вайки се бе погребал надеждите на театралите да имат резервно електрозахранване.
 Ќ€колко дни ћадамата ходи като болен. ўетите б€ха за хил€ди левове. —лед това н€как бързо се успокои и дори започна да пуска шеги ни в клин ни в ръкав на та€ тема. Ћамбо малко късно разбра номера. –азбра го когато нови€т директор го извика и му поиска об€снение за щетите. — възмущение узна, че той- електротехника е най компетентни€ по дизел-агрегатните въпроси и поради този факт и морални€ отговорен за случилото се. Ќикакви възражени€ не помогнаха. “ака, на бърза ръка, той се оказа виновен за немарливостта на ћадамата.
 “ежки мисли го налегнаха. “ези, двамата свои колеги, и при най-добро желание, вече не можеше да гледа пред очите си. ѕодлото им и мизерно  поведение го възмущаваше до дъното на душата, но нищо не можеше да стори. «асед€ се при ясновидеца. ¬ече не набл€гаше на работата така старателно както в началото. ¬сичко му стана безразлично. ¬ълнуваха го само театралните спектакли които можеше да гледа безплатно. ўом започнеха, с€даше н€къде отзад и се пренас€ше в театралното действие. “о му отвличаше вниманието от грубите и мръсни шеги, от злобата и ненавистта на двамата му колеги. –аботата му в театъра стана отегчителна, непри€тна и безразлична.
 ясновидецът, психологически професионално отгатна състо€нието му и се опитваше да го разсее с нови и интересни истории които начаса съчин€ваше и пускаше в ход щом видеше отча€ното му лице. √ошето-тон оператора също му съчувстваше. ƒори му подари един хубав, но повреден чешки грамофон.
 ¬ театъра имаше една възрастна учителка Ц пенсионерка. “€ работеше като чистачка. Ќищожната и пенси€ едва и позвол€ваше да свързва двата кра€.  ато узна за случа€, т€ го изчака в един коридор и дълго му говори за трудностите на живота, за зли€ дух вкоренен в хората. Ћамбо € гледаше замислен в очите и там четеше дълбоката философи€ на патили€ интелигентен човек. “€ като че ли надникна в душата му и направи онова което никой от окръжаващите го не усп€ха. ¬дъхна му в€ра в доброто и в живота.
 ¬ началото на л€тото, в малки€т провинциален град се случи едно знаменателно събитие. «апочваше национални€т преглед на малките театрални форми. √радът се оказа гост на вълнуващ театрален фестивал. ѕредстоеше гостуването на едни от най-добрите актьори на страната. ¬сички се вълнуваха. ¬ървеше трескава подготовка за фестивала. –абота имаше много. Ќикой не се спираше. –аботеше много и Ћамбо. ¬ такава атмосфера никой не обръща внимание на подробностите. ¬секи гледаше главното.
 ѕодробностите обаче се случиха. ћадамата открадна чешмените батерии в умивалн€та на втори€ етаж. √лавното се случи пък на другата сутрин когато дошлата вода наводни цели€ втори етаж, декори, гримьорни, та чак прокапа в реквизитната. ¬ началото на един театрален фестивал такова събитие в театъра-гост беше вече шокиращ факт. ¬ развихрили€т се скандал виновен стана отново Ћамбо. ћадамата сновеше непрекъснато от кабинета на нови€ директор до гримьорните на актьорите. Ќавс€къде той бе вътрешен, чевръст, мазен и услужлив.
  уцото ѕиле току що бе почерпил с раки€ ѕърван-реквизитни€. ѕоследни€т пък се бе така разгорещил, че бе извадил от склада на реквизитната една стара манлихера и напъваше да гърми с не€ Ћамбо. —итуаци€та бе неудържима. ƒиректорът извика Ћамбо и му за€ви, че присъствието му в театъра след завършването на фестивала е нежелателно. «а€ви го меко, мазно, артистично както само един актьор може да го направи. Ќе искаше да чува никакви об€снени€ и тълкувани€.
 —ърцето на Ћамбо се стегна болезнено. ћрачно настроение го обзе. Ќ€маше на кого да се оплаче. Ќ€маше кой да го защити. ¬сички се страхуваха от нови€т УпартиенФ директор. ¬ъзрастната чистачка като го срещнеше по коридора само клатеше глава и въздишаше. ясновидеца неочаквано си сложи катинар на устата. » той бе усетил силни€ Упартиен дъхФ.  ато че ли само √ошето не обръщаше внимание на клюките и злостните клевети. “ой го посрещаше усмихнат. ѕускаше му н€кое подбрано парче класическа музика и двамата говореха на дълго и на широко за композитори, театрални ефекти и останали в златни€ фонд минали спектакли.
 Ќеочаквано дойде времето и за и последни€ фестивален спектакъл. ¬ него щеше да играе любимецът на градската публика “ошко √ъдуларов. ƒействието се развиваше н€къде в »спани€ през средните векове. Ћюбимата на главни€ герой беше тежко болна. Ћюбовта между двамата бе толкова силна, че в един прекрасен  момент тази така силна любов, с помощта на една възрастна знахарка, побеждаваше триумфално болестта и гроз€щата смърт. ¬сички знаеха сценари€, но очакваха с нетърпение незаменимата и оба€телна игра на “ошко √ъдуларов.
 ѕреди началото на спектакъла Ћамбо зае м€сто до √ошето. ћислите му б€ха потискащи. Ќа други€т ден щеше да бъде уволнен.  ъде би си намерил работа при та€ безработица. “ова щеше да бъде и последното му гледане на театрално представление. Ћипсата на пари щеше да спре за неопределено дълго време посещението му на този културен институт. —ъс свито сърце той зачака началото на действието.
 √ошето зареди магнетофонната лента и надзърна през люка на операторската кабина. Ћамбо се беше изправил зад него и с любопитство наблюдаваше посетителите долу в салона. ≈дни още търсеха местата си, други оживено говореха, а трети очаквателно з€паха завесата готови с жажда да погълнат  първото театрално действие.
 »зведнъж ћишо-осветител€ намали силата на осветлението. Ўумът в залата затихна. «авесата трепна леко и бавно се оттегли към ъглите. Ќа осветената сцена бе подреден декора, представл€ващ  стари къщички на малко испанско градче. ¬ратата на една от къщиците се отвори и от там се по€ви “ошко √ъдуларов, облечен екзотично в дрипави дрехи, целите покрити от разноцветни кръпки. ѕубликата заръкопл€ска. “ошко и беше любими€т актьор.
 √ошето пусна магнетофона и една тъжна испанска мелоди€ се разнесе в салона. Ћамбо застина неподвижно грабнат от встъпителни€ момент на спектакъла. «апочна театралното действие. ѕубликата въздишаше, ахкаше, смееше се. “ошко както винаги се бе вжив€л в рол€та си. — какъв патос се молеше на бога да излекува болната му възлюбена. ј т€, бледа и немощна, протегнала ръка галеше наскърбено отча€ното му лице, прошепвайки прощални думи. Ќай-сетне за да разсее събраното напрежение се по€ви старата знахарка, ко€то с целебни билки вдигна болната от легло. “ошко ликуваше. ѕубликата ликуваше. –адостните меки багри на прожекторните светлини зал€ха сцената.
 √ошето беше заредил на магнетофона новата лента. “ой натисна копчето и в ликуващи€ театрален салон се понесоха звуците на вълнуващата испанска мелоди€ У“анцуваща креолкаФ. “€ бе една от най-хубавите песни на световно известни€ певец, наричан от населението на половината земно кълбо У—лаве€т на Ћатинска јмерикаФ, ’улио »глесиас.
 “ошко, със си€йно лице, бе хванал нежно любимата си през кръста и танцуваше прехласнат по празничната сцена. ѕубликата ръкопл€скаше в такт с мелоди€та. “ук там се разнесоха възгласи на по-емоционалните театрални зрители. Ќежната мелоди€ политваше леко нагоре, плуваше във въздуха като б€ла гълъбица в утринна небесна синева и пораждаше радост и възторг в десетките сърца.
 √ошето долови н€какво движение зад себе си. ќбърна се и плесна с ръце. ¬дигнал засм€но, замечтано лице към тапицирани€ таван, затворил унесено очи, протегнал ръце встрани, щракайки с пръсти Ћамбо танцуваше. ћрачното настроение което допреди малко го гнетеше се бе стопило. —пектакълът бе изтрил като с вълшебна пръчка всички натрупани огорчени€ и тровещи обиди. Ќежната песен пречистваше лечебно душата му, вливаше му възторг и сила. ¬ то€ върхов момент, Ћамбо прегръщаше и се отдаваше на она€, вродена във всеки от нас, любов към живота и щастието.
 - √оше, дай му зор бе майка му стара! Ц пророни с треперещ глас изтерзани€ електротехник.
 √ошето, усмихнат протегна ръка и завърт€ копчето на усилвател€. —алонът се изпълни с живот и ликуване. ѕубликата ръкопл€скаше и потропваше с крака по износени€ мокет. Ќ€какво малко момиченце се бе отделило от майка си и се въртеше усмихнато, досами сцената, поглеждайки от време на време танцуващите актьори. —лед това спираше, изпл€скваше с ръчици и отново се завърташе. ¬ъзрастната учителка, обезсилено подпр€на на изходната врата, тихо плачеше.

 

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© јлекс ƒаниел Ѕолдин ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-11-08

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 3871  ќтзиви: 0
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
18-06 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
18-06 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
17-06 ћечта за книга - брой 2
17-06 ƒа ме прегърне път€
16-06 ¬реме да се обичаме
ѕълен списък