Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ѕоетическа азбука
   огато преди години ми предложиха да напиша сери€ попул€рни беседи върху поетиката и лириката, библиографската справка „по темата" ме изуми. Ќие имаме великолепни теоретици (историци и критиц
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от €на
 
Ѕордни дневници - ”вод
’аотични размисли
—илата да кажем не
ƒетската ми мечта
«а sex-a
Ѕордни дневници. √лава 1. »зборът (на професи€) -"“о един избор твойто, н€ма що!"
 ак се става пилот?
 ратък справочник
Ѕордни дневници. √лава 3. Ќачало на работата. » на други неща
–азни (хрумващи обикновено по  оледа)
Ѕордни дневници. √лава 2.  ур(с) на обучение
Ѕордни дневници. √лава 4. –азни
Ѕордни дневници. √лава 5.  рай
Ќова работа
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   яна  аменова ѕеткова(€на)>Ѕордни дневници>Ѕордни дневници. √лава 3. Ќачало на работата. » на други неща  
Ѕордни дневници. √лава 3. Ќачало на работата. » на други неща
  яна  аменова ѕеткова (€на)
  –аздел: ’умористична проза  


 ариерата ми започна с наказание, обаче не си спомн€м защо!! ≈дна част от нас не б€хме подали н€какви документи или пък не ни б€ха заверили пилотските книжки навреме, което беше работа на всеки друг, но не и на нас и всъщност не можехме да бъдем наказвани за това, но малка групичка от курса се оказахме клечейки пред една барака, в ко€то се помещаваше деловодството, пишейки входни , или изходни, номера върху командировъчни заповеди и ..... плискайки през ½ час кофи с вода пред входа на бараката, за да охлаждаме каките деловодителки.  омеди€! ¬сички останали от випуска се намираха вече на морето и правеха първи стъпки в желаната професи€ или по плажа. ’убавото беше, че точно тези хора, с които б€х станала близка, лискаха послушно кофи пред бараката заедно с мен. Ћошото беше, че мен ме УпревозихаФ по-рано и аз заминах сама(!!). УѕревозванеФ Ц служи за означаване на изпитните полети с инструктор - 3 на брой - на които се пише оценка и ако всичко е наред, ставаш правоспособна бордна домакин€. »маш право да домакинстваш на обществени места, така да се каже! Ќе знам кой точно е въвел думичката УпревозванеФ, но т€ е безспорно прекрасен избор, за това, което могат да направ€т с теб на тези полети. Уѕревозване У издава напрежение, скрита опасност, готовност да си винаги нащрек  за да не те Упревоз€тФ. ¬ повечето случай обаче всичко минава добре, стига инструкторът/ката да не е станал с гъза на горе Ц все пак хора сме, може да се случи, € домашни проблеми, € професионални, € ........ ментални. јко е инструктор, нещата са горе-долу прости и се свеждат до оцен€ването ти като сексуален обект, както и дали сексуални€/те обект/и, протежирани от него са по-добри от теб или не. ћинимална рол€ могат да игра€т и другите неща, иначе изключително важни за оценка на годността ти Ц владеенето на даден език, справ€не с теори€та и отчасти с практиката (отчасти, защото на никого не пожелавам наистина да тр€бва да се справ€ с практиката!). јко е инструкторка, н€ма подход€щ съвет, задачата просто н€ма единствено решение!  ротост, скромност, нескрито възхищение в погледа всеки път, когато € погледнеш, много умел грим, който да те прави леко бледничка и винаги малко по-грозничка от не€ (пон€кога това е невъзможно, за съжаление) са само предложени€ за решени€, но без гаранци€. «ащото в повечето случаи, това за което инструкторките ще ти зловид€т, просто не може да се промени Ц ти си по-млада. »ма, разбира се, и такива умни жени, които остар€ват с достойнство и искат да помогнат на по-младите. јз имах късмета да попадна на такива.


«аминах сама за морето, при€телките ми щ€ха да бъдат превозени по-късно. ¬ дните преди заминаването б€х скапана от притеснение и се трес€х от нерви; всъщност така се чувствах още дълго време след това, но в началото не беше €сно откъде идва УзаплахатаФ. ќткъде да знам, по д€волите, колко точно багаж да си взема?  олко време ще остана там и къде точно е това там?  ак и къде ще си намер€ екипажа? ¬ хотела естествено, ама аз обичам да си се тревожа. ј как ще стигна до хотела? »зобщо трагеди€.....

 

—лед толкова години опит в тази професи€ знам, че, естествено, всички въпроси имат отговори и то по-прости отколкото предполагаме. Ќо виж въпросът с багажа и количеството му Ц не!  оронни€т номер на шефовете, който обаче ми беше интересен само първите две лета, а после просто всеки си правеше, каквото искаше , беше да ни кажат да Уне си взимаме много багаж, там сме за най-много седмицаФ, ко€то седмица по много странен начин ставаше доста разтеглива и можеше да продължи до месец-два. ўо касае ст€гането на багаж, любимата ми игра е У—тегни си необходими€ за 6 месеца багаж за 30 мин, без да  забравиш абсолютно нищо.Ф  ойто забрави нещо изгар€. ≈, не съвсем Ц отива да си го купи.  Ќо дори и в несигурното начало б€х на принципа Уколкото повече, толкова по-добреФ и винаги си мъкнех багажа за ц€лото л€то, вкл. и кафеварката, пък да видим! ѕроцент на взимаемост на правилното решение -  над 50%. √отиното беше, че и след сума ти години, все още имаше рибки, които се хващаха на въдицата и припваха към морето с два чифта гащички, униформичките и един чифт  дънки.

 

ѕристигнах в н€какъв хотел на морето, където с ужас тр€бваше да разбера, че останалите от мо€ випуск б€ха настанени в друг хотел, който междувременно е пълен и аз б€х настанена в такъв, пълен със УстариФ!!! јвтентичното четиво, от което се вижда, кой кого ще тормози и не само това, се нарича нар€д.  азарма!! “а там аз прочетох името си и поредни€т проблем възникна Ц да се представ€ ли на старши€ си или по-добре не? Ѕ€ха ни казали да го правим, но вече б€х чула за случаи, в които тази инициатива съвсем не беше посрещана с възторг  от обезпокоените в сън€ или секса (съвсем не с правилни€ партньор) старши и н€как си не исках да предизвиквам съдбата си. Ѕеше ми достатъчно, че при влизането ми във фоайето на хотела, се беше възцарила гробна тишина и н€колко дузини очи веднага б€ха установили външни€ ми вид, килограмите, ръста, бижутата, качеството на куфара ми и с€каш можех да чу€ мисловните им напъни за преценка чий човек съм аз и представл€вам ли н€каква заплаха за н€кого от т€х. Ѕеше ужасно и след такова топло посрещане, не исках нищо друго освен да се скри€ в леглото си и да рева на вол€, което и направих. –еването, главно без повод, беше любимото ми занимание през ц€лата следваща седмица. Ќе се представих на старши€ си. –еших, че съдбата има лично отношение към мен Ц мъжка старша! ўо за мъж, мол€ ви се, работи такава работа след 30-та си година? “акива въпроси се върт€ха тогава из сковани€ ми от ужас мозък.

—тарши€т ми беше един кротък, тих и безличен мъж, който така да се каже си УкюташеФ, т.е. гледаше неговите далавери да върв€т и да прави пари, и н€маше време да се занимава с тормоз на младоци, което за мен беше, разбира се, идеално. ћожеше да е много по-зле и естествено, можеше и да е по-добре. Ѕ€х разпределена в един безцветен, безинтересен екипаж, с хора, които не се смееха изобщо и които много-много не ме забел€зваха. — изключение на є
4 в екипажа, ко€то беше за втора година на работа (не съвсем зелена, но и УстараФ не е) и ко€то също май не беше особено гъста с останалите от екипажа. ¬ този екипаж никой нищо не ми показа, но и никой не ме тормозеше излишно, пък и аз съм си пчела-работничка и се справ€х горе-долу добре за първа година. ѕък и, честно казано, в кухн€та на един самолет винаги ще се намери какво да се прави, при добро желание, разбира се. —обствената си кухн€ не съм търкала толкова ожесточено, колкото самолетната.

ќсвен това Умикрофона си беше мойФ Ц б€х единствената с немски език в екипажа и можех да си тренирам УезикаФ; директните разправии с безумните германци от една страна така ми калиха нервите, че поне малко да намалее страха ми от старите стюардеси, но от друга страна, това кал€ване се осъществ€ваше чрез изпилване, т.е. н€къде към кра€ на юли вече имах нужда от лечение. ”сещах как и аз ставам човекомразка или по-скоро пътникомразка като другите. Ќе напразно пътниците биват наричани гальовно врагът, черепите, сганта и какво ли още не. “ова, с което не правех компромис обаче и см€там, че никой в подобна професи€ не може да си го позволи, беше усмивката и любезността ми.  огато реших, че вече ми е много трудно да се усмихвам и изобщо да понас€м ежедневието там, просто напуснах.

 

ѕродължавах да си цивр€ в ста€та вс€ка вечер, чет€х, пушех като луда докато ми се додрайфаше и почти не €д€х, защото за целта тр€бваше да напусна ста€та си. —едмица по-късно пристигнаха двете ми при€телки и нещата отчасти се нормализираха. “е попаднаха в горе-долу готини екипажи. ¬с€ка вечер отивахме с такси в други€ хотел, където б€ха останалите ни при€тели и вечер€хме там, чакайки просто н€кой да се върне от работа или да слезе на вечер€. —ъбирахме се на големи групи по масите и очевидно се весел€хме, за €д на старите и за интерес на пилотите, които вече бройкаха ко€ може да бъде УобслуженаФ и ко€ не.

јз се хванах много бързо и лесно в поставената клопка.  » то от най-големи€ коцкар!! јма н€маше кой да ме предупреди! Ќещата се развиха със светкавична бързина и преди да е изминала и седмица аз б€х УсваленаФ, оправена и забравена. “ова е едно от събити€та, за които н€мам почти никакви спомени, дори и дали беше добре или зле не си спомн€м. У»зтласкване на събити€таФ или както там го наричат психолозите. ѕреди изобщо да се усет€ и той вече не си спомн€ше ко€ съм. ќпределено нов подход за мен. Ќо не и за пилотите. “е много добре зна€т кога и при кого имат шанс и също така много добре зна€т, че ако не направ€т удар измежду най-новото попълнение, т.е. още през първото за стюардесите л€то, шансовете им спадат с цели 80%.  оето е адски просто, но и гениално Ц през първото си л€то в тази професи€, в повечето случаи далеч от дома си, откъснати от при€телите си, тормозени от старите, новобранките са идеалната пл€чка. Ќо само през първото л€то; още на следващата година те ще са се нагледали на достатъчно чудесии, много, много ще са се отракали и ако имат акъл в главата си, ще сто€т надалеч от пилотите. «атова надпреварата през първото л€то е олимпийска Ц важното е участието!! Ќе може всички да побед€т.


ћоето първо л€то беше доста бурно откъм душевни прежив€вани€. » си остава моето първо л€то като стюардеса. ѕрез което почти никога не сп€х, защото след работа тр€бва да отидеш на плаж, след плажа Ц да хапнеш, после на дискотека и да бъдеш така благоразумна да минеш през хотела преди да отидеш на работа.  о€то, ако става въпрос за първа см€на, започва около 3ч. сутринта. » така, до когато издържиш. јз издържах 3 месеца, през два от които обаче, н€маше много работа и имахме поне по 3 почивни дни на седмица. »маше хора, които караха така от години, но не б€ха особено при€тна гледка за окото. —лед вс€ко напиване се укор€вах и си казвах: Убраво, продължавай в този дух безволев чувал такъв и ще станеш като еди-ко€ си!Ф »зобщо незнайни УинтелектуалниФ висини биваха покор€вани всеки ден.
ѕрез това първо л€то ми се случи за пръв и единствен път да отида неизтрезн€ла на работа. —ъсто€нието ми на борда беше близо до колапс и т€лото ми направи всичко възможно никога да не забрав€ тази случка, както и никога вече да не си помисл€м да изпи€ дори и чаша вино преди работа. ¬он€х на алкохол, тъй като б€хме престанали да пием само два часа преди полета, едвам се държах на крака и носех слънчеви очила в 3 през нощта. ѕолетът беше от най-дългите; можеше спокойно да е до Ѕерлин, в който случай можех да умра на спокойствие в хотелската си ста€ само след 3 часа. Ќо не, естествено б€хме за ћанчестър, което означаваше, че тр€бва да се държа на крака минимум 6 часа!! “р€бваше, освен това, да изб€гвам да се доближавам до старши€ си или до командира; пътниците не б€ха проблем, тъй като всички б€ха мъртво пи€ни от около 14  дена. Ќапивала съм се и преди (за жалост не съм от тези прекрасни същества, които изискано поемат портокалови€ си сок през сламка), но комбинаци€та алкохол и нал€гане в самолет на 10 000 метра височина наистина не е за препоръчване!  ћеко казано.
—трахувах се да седна, защото мигновено щ€х да засп€, а пък проклети€т полет беше толкова рано, че всички заспаха на 40-та минута и толкова дълъг, че на мен ми оставаха цели 2 часа, през които да се самобичувам на вол€, давайки си сметка какво точно съм направила. ≈стествено по н€кое време съм заспала, за да бъда намерена точно от старши€ си,  който ми об€сни, че той принципно н€мал нищо против да подремвам в този ранен час, стига да не хъркам пред пътниците! ¬същност съм благодарна, че понесох толкова зле алкохола на борда; исках или не, това щеше да ми гарантира €в€ване на работа в безупречен вид -външен и вътрешен - през следващите години.  оето, разбира се, не ми пречеше да загубвам м€рката, когато знаех, че на следващи€ ден не съм на работа.
Ќа кра€ на първи€ месец ме местиха по разни други екипажи да Узапълвам дупкиФ Ц когато в екипажите лисваха хора с немски език. Ќемски€т език очевидно беше р€дкост в авиокомпани€та. Ћогично, като се замисли човек Ц лесно е да уредиш н€кое племенниче на работа, казвайки, че то говори английски, защото всеки чува по н€колко фрази оттук - оттам, обаче € опитай с немски€! ќсвен УschnellerФ и Уhaende hoch!Ф от руските военни филми и то произнас€ни в повечето случаи от руснаци, изборът не беше кой знае колко гол€м. —ега, благодарение на порно-филмите, българите са обогатили езиковото си богатство от немски думи с още н€колко особено впечатлителни фрази от рода на: УIch komme!Ф, УIch spritze!Ф и тем подобни. Ќо иначе това не е език, с който човек може да се шегува. ƒа не говорим, че и шегите на немски не звучат особено весело.


» тъй като хората с немски б€ха р€дкост в авиокомпани€та, обикал€нето по екипажи не ми беше спестено. ƒобре. ƒокато не ме прехвърлиха при Ѕ. “. ≈два тогава разбрах какво слънце беше първи€т ми старши.  акто вече споменах, намирането на подход към старшите е фина часовникарска работа, включваща правилно поведение и работливост, но има случаи, в които нищо не помага и когато единствени€т проблем е възрастта. »ма старши, които просто не искат да разберат, че остар€ват и н€ма значение дали новобранката е грозна, с три очи или един крак Ц т€ просто е млада и само това има значение! ќчевидно е, че този проблем не може да бъде решен с работливост и правилно поведение. Ќе може никак да бъде решен, освен с настан€ването на старшата в клиника. Ќо тъй като това, естествено, не става Ц да му мисл€т младите.

Ѕ. ме възневид€ от пръв поглед. јз също. Ќе себе си Ц не€. ‘луиди, какво да правиш. „есто поведението ми се тълкува погрешно - обикновено когато изглеждам много страшна и сърдита, съм на ръба на нервна криза.  —игурно това е накарало Ѕ. да поиска да ми съкрати живота. ќще с качването в екипажната кола за летището разбрах, че н€ма да € бъде. Ќе получих дори и кимване в отговор на моето Уƒобър ден!Ф. јко началниците ви бъркат доброто възпитание със звездната мани€, това в никакъв случай не е добър знак за по-нататъшната ви работа. Ѕ. беше всъщност една много смешна и жалка женица, но облечена с власт, можеше да бъде повече от непри€тна.

—лаба (защото ако не е слаба, изобщо не можеше да тича на финалната права за спечелване на част от квотата пилотско внимание и сперма, отпускани на стюардесите вс€ко л€то), с доста смешен УговоленФ дефект, про€в€ваща непрекъснато претенции да бъде център на внимание Ц просто мечта! ѕървото нещо, което направи при качването на борда, беше да ме препита за н€какви глупости от теори€та, но не й доставих удоволствието да ме хване в крачка.  ато новобранка, т.нар. номер 5, имах очарователното задължение, измежду много други, да се грижа за тоалетните Ц дали са изчистени, винаги заредени с необходимите неща и т.н. и т.н. Ќомер 5 беше стюардесата-лайнарка, както се шегувахме. ≈стествено Ѕ. ме накара да се завра из вс€ко ъгълче на гадните тоалетни, за да съм си свършела работата както тр€бва. —лед това б€х натирена в пилотската кабина да питам какво искат да пи€т пилотите, но без командира. Ќего т€ щ€ла да го пита.  омандирът искаше чай с мед, но без да разбъркваме меда. ќтговор: УЌе иска да му го бълкаме! ƒобле. ј какво иска да му го плавим Ц да му √о клатим или да му √о длусаме?Ф Ѕоже мой...

—амо още две-три неща ми се случиха на този полет, но именно след като ги свърших и все още не € б€х удушила, реших, че може и да ставам за тази професи€. ƒосега б€х имала огромни съмнени€.
ѕример 1: пи€н пътник (ах, каква изненада!) повръща на пода на самолета, естествено никой не иска да го почисти, всички очи се обръщат автоматично към мен и аз разбирам, че избор н€ма. ѕонечвам да си взема найлонови ръкавици, но Ѕ. казва УЌеФ и ме изпраща да бърша ц€лата тази гадост с голи ръце и салфетки. «а да съм видела аз какво означавало да съм стюардеса и по-точно, че да си стюардеса не било само да се фръцкаш с униформичката си между пътниците. Ќе че н€кога съм го мислела, но...
ѕример 2: огромни€т гаден, мръсен метален контейнер за боклук много често се препълва и тр€бва от време на време да се понатъпква малко. ќбикновено това се прави с бутилка или кути€ от закуска. јз обаче обичам да го прав€ с голи ръце! »ли поне така си мислеше Ѕ. ¬същност след първата случка изобщо и не посм€х да мисл€ за найлонови ръкавици!
ѕример 3: има един друг метален контейнер за гореща вода Ц около 8 л. “ехническото състо€ние на самолетите на УЅелеърФ беше ужас€ващо и по време на полет или при престой, тр€бваше да допълваме въпросни€ контейнер с минерална вода за да има безспирно УKaffee!!Ф за германците. Ќа този самолет, контейнерът се намираше на височината на очите ми и затова след като го напълних догоре с вода, помолих стюарда в екипажа ни да го качи. Ѕ. го хвана, когато се готвеше да го направи и с невинна физиономи€ го попита какво УплавелФ.

- ¬ключвам кип€тилника - забравих да кажа, че почти всички неща на борда на достойните съветски машини си имаха руски имена, побългарени, естествено. “а кип€тилник беше това безумно съоръжение за гореща вода.

-  ј защо ти? Ц
ќбъркан поглед в отговор; всеки знаеше, че ако имаше мъж в екипажа, това беше негова работа, а ако не Ц две-три девойки сдружаваха усили€та си, за да се пребор€т с 8-те литра вода.

- “€ ще го свърши Ц дори името не ми знаеше. » така, Ут€Ф, пред погледите на цели€ екипаж, започва борбата с около 20-те килограма, които тр€бва да  бъдат повдигнати на височина от около 170 см.
“ова  б€ха по-значителните неща, иначе дребните обиди се сипеха непрекъснато върху мен и след известно време не можеха да ме впечатл€т вече. ќчевидно жаждата й за кръв беше позаситена, защото ме остави на мира през н€колкото други полета, които направих с не€. ≈дин от при€телите ми от първоначални€ курс попадна в екипажа й и се справ€ше доста добре с не€. Ќо той беше мъж все пак и т€ правеше всичко възможно да спечели вниманието, а не омразата му. Ћошото беше, че т€ му организираше и УизвънучебниФ занимани€! ’ил€ди пъти предпочитах да ме тъпче на борда за н€колко часа, но после да се скри€ в ста€та си или просто н€къде далеч от не€, а не вместо да сп€ след работа, да имам при€тното задължение да ход€ с не€ на фитнес, на басейн или да € масажирам в ста€та й!
“ова определено понамирисва на 
сексуален тормоз, но нещата са безкрайно прости - откажи да го направиш и ... напусни. ¬се пак целта не беше да напуснем, това всеки го може. ѕък и каква по-сладка победа за не€ от това  да те накара да напуснеш.

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© яна  аменова ѕеткова ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-09-17

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: Ѕордни дневници
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
Ѕордни дневници - ”вод
 
  ѕосещени€: 4357  ќтзиви: 0
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-07 ѕоези€ 2016
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 » нека вс€ко чувство е фиеста
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 ѕрогласи/Revelations
ѕълен списък