Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ќформление на текст
  √одини говорим за това. ѕосочваме всички грешки и отново, и отново. «апомнете - преди н€кой да вникне дълбоко в съдържанието, външни€ вид на текста ще го привлече или отблъсне. ¬се пак по дрехите п
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от €на
 
Ѕордни дневници. √лава 5.  рай
 ак се става пилот?
Ѕордни дневници. √лава 4. –азни
—илата да кажем не
ƒетската ми мечта
Ѕордни дневници. √лава 1. »зборът (на професи€) -"“о един избор твойто, н€ма що!"
–азни (хрумващи обикновено по  оледа)
’аотични размисли
Ѕордни дневници. √лава 3. Ќачало на работата. » на други неща
Ќова работа
Ѕордни дневници - ”вод
Ѕордни дневници. √лава 2.  ур(с) на обучение
 ратък справочник
«а sex-a
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   яна  аменова ѕеткова(€на)>Ѕордни дневници>Ѕордни дневници. √лава 2.  ур(с) на обучение  
Ѕордни дневници. √лава 2.  ур(с) на обучение
  яна  аменова ѕеткова (€на)
  –аздел: ’умористична проза  

ѕредстоеше ми курс от 45 паметни  дена, по време на който щ€х да изучавам:

а) главните предмети: Уќснови на общуването с жениФ, У»нтригантстването като изкуствоФ, У«авистта - главен двигател на професионалното издиганеФ, УЋицемерието и всичките му лицаФ, У“и си най-красива, другите не струват. ѕоказвай им го всеки денФ 

и

б) второстепенните У”стройство на самолетите тип .......Ф, Ујварийно-спасителни средстваФ, Уѕърва медицинска помощФ, У√еографи€ и метеорологи€Ф и  У ултура на обслужванеФ
—ъмнени€та, че може би не точно тук е професионалното ми Ум€стоФ, които с такава сила ме б€ха обзели по време на изпитните кръгове, започнаха да се затвърд€ват по време на курса на обучение. —равн€вайки веселата, адски свежа и леко ненормална компани€ на брат ми в УЅелеърФ с ѕришълките, които сед€ха по чиновете с обувки на високи токчета, кожени палтенца и с по четири златни пръстенчета на една ръка, които когато не рееха поглед из далечината, си оглеждаха маникюра, се питах къде съм попаднала и как ще € карам оттук нататък.

Ќе се отказах, защото там срещнах »., ко€то стана мо€ най-близка душа, душеприказчик и изобщо всичко, свързано с душата. «апознанството с не€ всъщност се извърши по време на един от тестовете и по-точно на този в барокамерата Ц влизате в четворна формаци€ в една кабинка, в ко€то нал€гането започва да пада и пада, и пада, докато н€кои не започне да повръща или докато лекарите-садисти отвън не решат, че стига толкова. ƒокато на една извънредно дразнеща ме персона, за мое огромно удоволствие, вече много й се драйфаше, ние двете с ». открихме, че като че ли отн€къде се познаваме. —ветът е едно малко село и ние скоро открихме, че всъщност т€ е много добра при€телка на тогавашното гадже на брат ми и че и т€ го познава и аууу колко сладък е той и т. н. и т.н. » докато противното същество в ъгъла се гърчеше в опити да не се изповръща върху дрешките ни, а лекарите непрекъснато подкан€ха номер 2 и номер 4 в кабинката най-накра€ да вземат да млъкнат, за да ни измерели кръвното нал€гане като хората, ние с ». правехме първите си вр€кащи и пискащи стъпки към едно от най-хубавите при€телства в живота ми. ўе ми се и за не€ да е така. “р€бва да й се обад€ (в —ан ‘ранциско. ƒа живее емигрантската наци€.) и да € питам дали още ме обича!!

ќткривайки още през първи€ ден нейната не по-малко объркана физиономи€ измежду колежките от курса, си помислих, че току-виж съм прежив€ла и това.

“ук просто съм длъжна да вметна, че по време на курса всъщност намерих прекрасни при€тели, но просто тр€бваше време на всеки да се отърси от първоначалното си вцепенение и да се групира по интереси.

» все пак първите мигове си б€ха страшнички.

ќттогава датират и първите ми наблюдени€ върху феномена УстюардесаФ, които в продължение на 6 години задълбочавах сериозно. ѕо време на курса моите бъдещи колежки се държаха подчертано враждебно една към друга, а аз все не можех да разбера точно защо. ћного по-късно разбрах, че сред безумните връзкари в УЅелеърФ беше типичен един много странен начин на поведение: те б€ха жестоки връзкари и затова б€ха приети, но даваха мило и драго това да не се разбере, както и кой точно е връзката им. —транно. “е не искаха да ги см€тат за връзкари и бездарници, каквито си б€ха, и много упорито криеха факта, кой ги беше уредил със сладката работица. “о не б€ха щерки на министри, митничари, дечица на пилоти и на бордни инженери .......................... и тук-там имаше недоразумени€ като мен и още две-три бройки, които се б€ха промъкнали н€как си през мрежата. Ќе се б€хме промъкнали, б€хме си направо центрофугирани за да стигнем дотам.

ќглеждайки випуск Т94, т.е. мо€, си казвах, че общественото мнение е на 90% в правото си да мисли, че стюардесите са странни креатури, меко казано. Ќе, че на т€х много им пука, де. јз не знаех отначало в ко€ група точно да се сложа, но все см€там, че в главата ми има и нещо друго, освен мъже, пари, алкохол и дрехи и, да не забрав€ме, козметика Ц мноого важна тема за вс€ка истинска бордна домакин€. » през следващите н€колко години, особено когато си търсех друга, УнормалнаФ работа, тр€бваше непрекъснато  да показвам и доказвам, че като стюардеса или бивша такава аз:

а) не съм полуидиот

б) не съм проститутка

в) не съм алкохоличка

г) притежаването на по 2-3 любовника и спането с чужди мъже не ми е хоби и съответно не съм перманентна заплаха за жените около мен.

Ќадали има друга професи€, ко€то да събираше толкова разнородни и противоречиви личности в редиците си, защото принципно всеки горе-долу физически здрав човек може да работи тази работа, а дори и магаре, по думите на н€кои. ћного често можеше да се случи в самолета  на излитане една до друга да сед€т една чет€ща У—изифФ и една пилеща ноктите си (защото това за не€ е дейност, съответстваща на четенето на У—изифФ) стюардеса. » точно този неверо€тен контраст беше едно от нещата, които много ми харесваха и ме интригуваха в тази професи€.

 

¬същност, на излитане ли казах? Ќе. Ќе на излитане, малко след това; на излитане стюардесата се концентрира и прави т.нар. У30 sec checkФ на евакуационната процедура в нейни€ район или ....................... правейки си кафенце в кухн€та не е усп€ла да си седне на м€стото и излита седнала върху кашони с минерална вода в кухн€та или спинка в пилотската кабина, или разстройството € е заварило в тоалетната и т.н.

 

«а курса беше думата. »маше много весели моменти, като например тези, в които:

а) н€какви изтормозени инженери се опитваха да об€сн€т на около 20 женор€ основите на аеродинамиката. ј всъщност б€ха принудени да отговар€т на въпроси от рода на: У«ащо цветът на седалките е такъв, а не онакъв?Ф;

б) достолепни стюардеси ни втълп€ваха основните положени€, този път на обслужването на пътниците и грижата за външни€ ни вид. »зречени€ от рода на: Уўе тр€бва да слагате пудрица, н€ма как! У см€тах по-скоро за излишни, на половината от бъдещите колежки изрично тр€бваше да бъде об€снено, че и само пудрицата може да е достатъчна;

в) не особено достолепни стюардеси ни об€сн€ваха как точно да се УсуркамеФ по пързалката и да Укъшкаме стадото навън, както и когато требваФ (да ги евакуираме може би?)

—лучай, заслужаващ нов ред е този, в който за първи път си помислих, че майка ми може и да е била права, когато ми казваше, че ще изперкам от толкова много четене. ”важаемата преподавателка по У√еографи€Ф и Ућетеорологи€Ф. Ќ€ма втора такава. “окова интелигентна, начетена и ненормална жена не б€х срещала дотогава. Ќищо чудно да й е било забранено да преподава в обикновени училища, за да не мъти крехките ученически мозъци. “о не б€ха конспиративни теории, кой всъщност управл€ва света, об€снение на културата на различните народи чрез кухн€та им и какво ли още не! Ћично аз сед€х и слушах с отворена уста, разбирайки, че това, което т€ казва може и да е в€рно, но е толкова луда, че никой вече не € взима на сериозно. Ќо дълго време след курса търсих непрекъснато цитираната от не€ книга УЌа живо от √олготаФ на √ор ¬идал и доволно се кисках, докато € чет€х. ƒавайки въпросната книга на н€кои познати, живеещи от дълго време в чужбин, б€х изненадана да откри€, че считат матери€та и начина, по който е написана книгата за ..... богохулни! Ќо това с промивката на мозъците си е друга тема.

ѕо време на курса, който траеше около 45 дена, се извърши и формирането на групичките по интереси, житейски разбирани€ или неразбирани€, вкусове, външен вид и т.н. јпропо, външен вид - 90% от мъжката част от курса по Убордно домакинстванеФ, беше заета с това да гледа една съкурсничка с този безумно празен, овчи, преклонителен и обожателен поглед, с който само мъжете могат да гледат, когато см€тат една жена за божествено красива. ¬ъпросната колежка беше, и сигурно още е, доста красива. » да не забрав€ме Ц т€ беше дама. “€ никога не би казала УгъзФ и разни други още по-директно онаглед€ващи думички и никога не би разказала мръсен виц. “акива неща просто не можеха да изл€зат от устата й, от не€ се сипеха само Уситни маргаритиФ.  —луча€т с мен, уви, не е такъв. ћъжете от курса ни с удоволствие организираха състезани€ за най-много разказани вицове с мен или ходехме да се веселим на вол€, но разделението си остана Ц алкохолът за мен, цвет€та - за ћаргаритка (да € наречем условно така). » на мен на моменти ми се искаше по н€кое цветенце, от н€кои от т€х, но .......

 урсът приключи с не особено впечатлителен изпит. —ега вече всички б€хме готови да УполетимФ на крилата на носещата толкова силен еротичен зар€д професи€ стюардесаФ!  


"—тюардеса", а не УЅордна домакин€Ф - второто понамирисва на потисничество в кухн€та.

 

 

 


 

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© яна  аменова ѕеткова ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-09-09

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: Ѕордни дневници
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
Ѕордни дневници - ”вод
 
  ѕосещени€: 4333  ќтзиви: 2
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
25-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
24-05 јнгелска страст
23-05 —амотата (не) спи на възглавницата ми
ѕълен списък