Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  Ѕългарски€т автор не е нужен на никого!
  —м€там в н€колко статии да ви разкажа за премълчаните истини в българското книгоиздаване и книгоразпространение, които ще ви помогнат по-точно да оцените обстановката и да вземете адекватни решени€
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от €на
 
Ѕордни дневници. √лава 5.  рай
 ак се става пилот?
—илата да кажем не
’аотични размисли
–азни (хрумващи обикновено по  оледа)
Ѕордни дневници. √лава 4. –азни
 ратък справочник
Ќова работа
Ѕордни дневници. √лава 2.  ур(с) на обучение
Ѕордни дневници. √лава 1. »зборът (на професи€) -"“о един избор твойто, н€ма що!"
«а sex-a
ƒетската ми мечта
Ѕордни дневници - ”вод
Ѕордни дневници. √лава 3. Ќачало на работата. » на други неща
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   яна  аменова ѕеткова(€на)>Ѕордни дневници>Ѕордни дневници. √лава 1. »зборът (на професи€) -"“о един избор твойто, н€ма що!"  
Ѕордни дневници. √лава 1. »зборът (на професи€) -"“о един избор твойто, н€ма що!"
  яна  аменова ѕеткова (€на)
  –аздел: ’умористична проза  


ѕрез 93 година се занимавах главно с това да ход€ старателно на лекции в университета в качеството си на добросъвестна първокурсничка и през по-гол€мата част от времето да се питам само на мен ли ми е толкова скучно и какво прав€ тук. ќбаче си сто€х кротко на задника, защото практиката беше показала, че ако не б€х тука, никъде н€маше да бъда, а Увисшето си е висше, без него не можеФ!
≈, щом не може....
—лед завършването на средното си образование преди две години, б€х направила опит да уча в √ермани€, обаче ледената кофа на капиталистическата несправедливост биде лисната директно в лицето ми. Ќ€ма пари? Kein Geld?? Ќ€ма училище! “ова, че имах повече от прекрасни резултати на изпита Ц чудо гол€мо! Ќ€ма стипенди€ за чужденци. ѕрибирайки се вкъщи, дадох на интелигентни€ си, но беден баща резултатите от изпита и въпреки провала, очите му светеха от гордост, че все пак той е бил финансов, а не граматически и че дъщеричката му е получила и поздравително писмо за Уexzellente Kenntnisse in der deutschen SpracheФ ( ще рече нещо от рода на колко, ама колко съм добра). «а мен полагането на изпита беше свързано и с допълнителното изжив€ване, или чест, един месец да работ€ като б€л роб в рекламната фирма на едни при€тели на баща ми Ц това било единствени€ начин да получа виза тогава. »звестно време след това на н€колко пъти питах главата на семейството защо да е бил единствени€ начин и му намеквах, че да се лъжат собствените деца е много лош личен пример, но в отговор все получавах дълги, не особено €сни и трудно издържащи се тиради относно облагород€ващото въздействие на труда, особено върху мен.  акто и да е, тогава усещах че та€ работа с желаното следване, или по-скоро фактическото неследване, в √ермани€ не е много весела, но б€х толкова радостна да съм си вкъщи след един месец тевтонски изправителен лагер, че леенето на сълзи по повод това, че н€ма да уча политически науки (какво??) се движеше в определени граници. ƒаже б€х доволна. ѕритеснени€та ми идваха по-скоро от това, че сега, искам или не, ще тр€бва да придам н€каква форма на недалечното си бъдеще, т.е. със сила отвън б€х принудена да провер€ кой университет би се оказал достоен да приюти си€йната ми личност за н€колко години.
» така се отдадох на търсене на подход€щ за мен университет (защото, както казахме преди малко, висшето си е висше) и съвсем измежду другото и на ново гадже. ѕри€тел си намерих по-бързо, отколкото да реша с какво искам да се занимавам. Ќакра€ избрах един университет само защото тр€бваше да реша нещо и защото всички се тълп€ха около мен да ми об€сн€ват, че стига толкова съм си почивала и вече да съм се ориентирала. јко обичам.
Ћесно казано.
ќриентирах се.
ќт немай-къде.
ѕросто махнах тези университети, за приема в които б€ха необходими математика, литература, истори€, хими€ и биологи€. » какво остана?  √еографи€. ¬ икономически€. ƒобре, че изобщо нещо остана. ѕфу! Ќе УпфуФ по принцип (ако обиждаме счетоводителите доникъде н€ма да стигнем), УпфуФ за мен, аз просто не б€х за там, но след мъчителни размисли си представих, че в течение на следващите н€колко години капитализираната лихва може и да ми стане интересна или поне €сна. ј това е полезно в живота, нали? ƒа знаеш за капитализираната лихва. ќсобено за мен Ц гордото отроче на майка си, което в първи клас се връщаше 10 минути след всички деца вкъщи, защото много искаше да си купи боза от магазина и когато се изправеше пред подлата табела, на ко€то пишеше У боза Ц 0,07 ст., бутилка Ц 0,05 ст.Ф изпадаше в паника и дълго време не можеше да си събере акъла да сметне наум дали 0,12-те стотинки, които имаше, щ€ха да му стигнат или не.  огато най-накра€ се прибер€х вкъщи и дад€х об€снение за закъснението си, майка ми, още непреодол€ла уплахата, че н€ко€ кола ме е размазала по път€ към къщи, ме галеше съчувствено по главата и ме гледаше така все едно ми се е по€вило трето око.
Ќ€как си предчувствах, че икономически€ университет едва ли ще ме изненада с особено натоварен и усложнен учебен план (ха! м€сто точно за мен!) и за това като първо желание написах Удържавна поръчка задочноФ, защото наравно със следването възнамер€вах и да работ€. ѕриеха ме.
ѕо това време вече живеех отделена от родителите си - на квартира - и се издържах сама Ц не особено често срещано €вление за тогавашните времена. ¬се ме питаха от къде съм, очевидно не съм от  —офи€, щом живе€ на квартира. ј когато разбер€ха, че все пак съм от —офи€, започваха да ме гледат съчувствено, защото си мислеха, че баща ми ме бие и затова съм се изнесла.
“а, за избора на професи€. ¬сичко започна с това, че докато аз си бърках доста неориентирано в носа, чудейки се накъде да поема, през 92г. брат ми, също в отча€н опит да даде н€каква посока на живота си,  стана стюард -  по н€какво странно благоволение на съдбата, тъй като не познавахме никой в този УпрестиженФ сектор, а  в държавната авиокомпани€ - УЅелеърФ - не се влизаше просто ей-така. ƒебели връзки тр€бваха, защото борбата за външни линии беше кървава. Ќо и чудеса стават и през въпросната година б€ха приети доста УслучайниФ хора. Ќа това му викат Уопресн€ване на кръвтаФ; горе-долу същото, което югославските мъже са правели навремето с шведките, но в друг аспект Ц просто ръководството на УЅелеърФ от време на време е решавало, че е време да назначат малко нови роби, които да работ€т като хората. «ащото връзкарите в никакъв случай не са там точно за това.
ѕреди брат ми да кандидатства по об€ва за работа в УЅелеърФ, моето семейство не се различаваше особено от останалите средностатистически семейства в мнението си, че тази работа, ако изобщо фръцкането из самолета може да се нарече работа, мол€ ви се, не е за нашите дечица. ќбаче през 92 год. нещата с намирането на добра работа не изглеждаха никак розови и нашите се примириха, че детето тръгва да става стюард, а не да си търси работа в Учужда фирмаФ. —тавайки стюард, детето взе да обикал€ света, от което произтече захвърл€не на  престижното следване по инженерна физика, и да печели пари и то никак зле даже. ¬ същото време детето започна да се завръща вкъщи пребито от умора и от часовата разлика и да работи като лудо, особено през л€тото. » стана €сно, че работата не опирала само до фръцкането. ѕо-късно аз б€х тази, ко€то тр€бваше да избави родителите си от поредната заблуда Ц опираше до фръцкането и още как, но се фръцкаха другите, а техните дечица б€ха от онези, които ор€ха нивата по ц€л ден/полет. Ћошо възпитание.
“ова, което се разиграваше пред очите ми в географско отношение, беше в състо€ние да накара и последни€т мизантроп да каже, че иска да стане стюард/еса защото Утолкова много обичам пътниците (клип-клип с миглички, невинен поглед) и изобщо работата с хораФ - полети по цели€ св€т - от ћалайзи€ до  анада. » аз много исках да отида до “оронто, но се наложи да почакам още малко, докато две години по-късно във вестника излезе об€ва за свободни места за Убордни домакиниФ в УЅелеърФ. Ќе можех да пов€рвам на очите си. Ѕез много-много да му мисл€ подадох документи и епичната борба се започна. Ѕорбата с врага навън, но и с този вкъщи. “огавашни€т ми УспътникФ в живота, ако изобщо ме съпътстваше в каквото и да било, беше един завършил с отличие и с ƒимитровска стипенди€ (!!) университета доста надежден млад адвокат. “ова, разбира се, не му пречеше иначе да е задръстен колкото си иска и разбирани€та му за живота да б€ха от това време, когато всички са знаели какво точно е ƒимитровската стипенди€. » понеже очевидно тогава стюардесите са били до една тлъсти, арогантни и посредствени връзкарки, мнението му по въпроса беше меко казано негативно, нещо от рода на УЌе, не и не!Ф јбе изобщо отвратително! Ќе това тр€бвало да са приоритетите ми сега, а прехвърл€нето редовно обучение, което да завърша с пълно шест и да град€ кариера в н€ко€ бивша държавна външнотърговска организаци€. ј не да събирам недо€дените манджи на разните му там хора! ј и какво ще кажат хората (кои хора??) Ц неговата при€телка - стюардеса. Џ-ъ-ъ!
¬се едно отивах на курс за професионални убийци (дори това съвестта му щеше да понесе по-леко, тъй като татенцето му беше гадно ченге от ƒ—).
“ой, горки€т, не разбираше, че с това си държание прави една от малкото груби грешки, които могат  да бъдат направени в подхода към мен - размахването на пръст пред лицето ми, придружено със заповеди как да постъп€ в дадена ситуаци€, особено пък идващо от мъжки екземпл€р,  наистина подхранва желанието ми за действие, но точно в обратната на препоръчаната посока. ƒори родителите ми го б€ха разбрали и б€ха дали съгласието си да се изнеса на квартира сравнително рано (всъщност защо дори, моите родители са си много св€стни хора). Ќо той не съзнаваше, или пък не го беше ен€, какво ще стане с връзката ни, ако продължава така. ј аз дори още не б€х одобрена!
√лавната цел на отс€ването, което се състоеше от около 4-5 кръга изпити по различни дисциплини, беше, на тези без връзки да им стане още по-€сно, че са без връзки и да бъдат отказани още в първите два кръга. “огава не го знаех и б€х втрещена от лошото отношение към нас; наивницата, т.е. аз, си мислеше, че след като об€вата е пусната във вестника, всички сме без връзки. Ќали тези с връзките и така, и така щ€ха да ги вземат. “ака и не разбрах логиката на въпросни€ конкурс, защото по-късно се оказа, че отново 95% са били хора на чичо, на лел€, на добри€ съсед от блока и т.н и т.н.
»маше писмен и устен изпит по съответни€ западен език, от който изл€зох с високо вдигнато чело. “ъй де, на кого в кра€ на краищата б€ха пратили поздравително писмо за непоносимо добри€ му немски? Ѕ€х твърдо убедена да не се давам на дърти стюардеси, чиито мозъчни лингвистични гънки б€ха закърнели до указани€ къде точно се намира тоалетната в самолета, въпроси колко струва това или онова (безценен въпрос на Free shop-a на разните му летища) и отговори дали са свободни за по едно след полета.
—лед това б€хме подложени и на медицински изпит, разбира се Ц нещо като —ветата »нквизици€, само без разпитване. “очно обратното Ц отвориш ли си устата, безцеремонно биваш изгонван от кабинета. ћедицински сестри, които б€ха вбесени от факта, че или н€маха дъщери, или дъщерите им б€ха още малки за да станат стюардеси, ни крещ€ха за щ€ло и нещ€ло. ¬еднъж дори се разкрещ€ха на една бедна душа, че имала мъжка структура и къде била тръгнала т€ да става стюардеса. ћъжка структура?? ’м. “ова тр€бваше да означава, че рамената й б€ха по-широки от ханша. ƒосега не б€х на€сно колко лошо е това.  —м€там, че за една жена това е благослови€ от ћайката ѕрирода (или от собствената й майка), обаче сестрите определено не б€ха на нашето мнение.
 акто и да е, за мо€ много гол€ма изненада, аз взех, че минах през всичките кръгове и накра€ се €вих пред т.нар. Умандатна комиси€Ф, където на въпроса защо аджеба искам да стана стюардеса, аз, благоговейно ококорила очички, отговорих, че много ме Упривлича работата с хоратаФ ƒрън-дрън! ѕривличаха ме почти безплатните пътувани€ до други€ край на света, дрешките, парфюмчетата, добрите пари. ÷€лата тази работа беше обгърната с розови€ воал на екзотичното. —тюардеса!!  ак само звучи, а! ƒоста по-скоро, отколкото предполагах стана €сно, че воалът всъщност е лайн€н и продран.
—ъвсем не мисл€, че ми пов€рваха за това, колко неудържимо ме привличат хуманните аспекти на работата в служба на пътника Ц одобр€ването ми от мандатната комиси€ се дължеше на безспорно добрите ми резултати от езиковите изпити (ама такива имаха и много други, които не б€ха приети), това че б€х нормална физически и съвсем не на последно м€сто на безупречното поведение на брат ми през изтеклите две години и факта, че просто не можеше да се намери човек, който да каже лоша дума за него.  олко жалко, че аз по-късно аз не можах да му се отблагодар€ със същото! јко аз б€х първи€т член на нашето семейство, стъпил на това поприще, надали шефовете щ€ха да се радват да получат и втори с подобни гени.

ѕриеха ме.

ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© яна  аменова ѕеткова ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-09-05

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: Ѕордни дневници
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
Ѕордни дневници - ”вод
 
  ѕосещени€: 4533  ќтзиви: 0
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-07 —амотата спи на възглавницата ми
16-07 —амотата спи на възглавницата ми
16-07 ѕоези€ 2016
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 » нека вс€ко чувство е фиеста
ѕълен списък