БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Съвременни любовни романи

18 години Буквите!

Фондация ‚Буквите“ навършва 18 години.

Един малък проект, основан от ентусиасти на 24.05.2001 година навърши пълнолетие.

За тези 18 години публикувахме в сайта над 100 000 произведения на близо 4000 автора. Обявихме над 100 различни литературни конкурс, издадохме близо 800 книги.

Проведохме стотици премиери в различни части на България.

Дадохме път на много български автори.

Заповядайте на рождения ни ден, на който ще има поредица от интересни представяния

На първо място ще обявим победителите във Втория конкурс за любовен роман.

Ще имате възможност да чуете представянето на победителите.

През лятото на 2019 година обявихме конкурс за издаване на стихосбирки.

Победиха две авторки. Техните книги „A Capella“ на Elitsa Kresteva и “Дори да няма врата“ на Петя Цонева имаха вече няколко премиера, но това ще е софийската им премиера.

Ще имате възможност да се запознаете с двете красиви и талантливи авторки, да чуете тяхната поезия и да си вземете книгите им с автограф.

Ще обявим и втори конкурс за издаване на стихосбирка.

Ще представим и станалия вече традиционен Алманах „Нова българска литература“

Детски истории 2019, както и победителите от Третия приказен конкурс.

Заповядайте на една вечер на Букви и магия!


Трети приказен конкурс

05.03.2019-14.04.2019